Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Příručky

Poradí podnikatelům v oblasti sociálního zabezpečení

Co se pro podnikatele změnilo od 1. ledna 2010? Jak se přihlásit k účasti na pojištění, v jaké výši platit zálohy na důchodové pojištění, na které dávky nemocenského pojištění máte nárok, kdy je třeba podávat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších důležitých informací najdete v Příručce OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2010. Tu pro podnikatele již počtvrté připravila Česká správa sociálního zabezpečení. Důležité informace doprovází i konkrétní příklady výpočtů jednotlivých dávek, přehled právních předpisů a v závěru jsou připojeny potřebné kontakty na pracoviště ČSSZ. Příručka má rozsah 36 stran, vyšla v nákladu 55 000 výtisků a zdarma je dostupná na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě též na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Zdroj: ČSSZ

Pomůže nejen rodičům diabetických dětí

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 má za cíl srozumitelným způsobem popsat sociální systém ve vztahu k dětem s cukrovkou. Jak už její název napovídá, má pomoci nejen rodičům diabetických dětí, ale také lékařům, pracovníkům veřejné správy i dalším zájemcům orientovat se v dávkách. Přináší přehled organizací, na které je možné se obrátit s žádostí o pomoc a informace. Nedílnou součástí příručky je i sumář legislativy pro ty, kteří by se chtěli s právními předpisy seznámit podrobněji.

Příručka bude k dispozici na všech pracovištích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v elektronické podobě ji v brzké době najdete na stránkách www.mspv.cz (Publikace MPSV – Rok 2010 – Publikace).

Pro ty, kteří se lehkomyslně zadlužují

V rámci plakátové kampaně Asociace občanských poraden (AOP) a Magistrátu hlavního města Prahy s názvem Půjčuješ si? Zaplatíš! byla vydána i stejnojmenná příručka. Kampaň i příručka mají upozornit na rizika zadlužování a také poukázat na možné tíživé dopady plíživého zadlužování jednotlivých domácností.

Podle informací AOP posledních několik let se každoročně objevuje v občanských poradnách stále více zadlužených klientů. Za poslední roky je to nárůst takřka dvojnásobný. AOP se proto snaží tomuto nevítanému trendu zamezit. Od roku 2007 AOP realizuje projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti, jehož smyslem je zvýšit odbornou erudici poradců v poradnách a vyvinout účinnou metodiku práce s klientem trpícím předlužením. Více na www.dluhy.obcanskeporadny.cz.

Zdroj: www.dluhy.obcanskeporadny.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.4.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 12.12. 2018 000 12:34.