Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/29637-414 Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti

Dotaz:

(ze dne 12.4.2010)

Vážená paní, Vážený pane,
dovolte mi abych Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádala o poskytnutích informací:

  • výdaje na Politiku zaměstnanosti za rok 2008 a 2009 za ČR a za Zlínský kraj ( jako celek) -v členění na APZ a PPZ. APZ dále v členění na zdroje financování - ESF, státní rozpočet).
  • Dále prosím ( pokud je to možné nějakou jednoduchou formou popsat) o sdělení "klíče" k rozdělování prostředků na PZ na jednotlivé a kraje a okresy. Zajímám mě konkrétně Zlínský kraj a okres Zlín.

Předem Vám děkuji za spolupráci
S pozdravem

Odpověď vedoucího oddělení podpor zaměstnanosti:

Vážená paní,
obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti sdělujeme následující.

Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2008 vynaloženo ve Zlínském kraji 177 309 tis. Kč, na pasivní politiku zaměstnanosti potom 391 864 tis. Kč. Dále pak bylo vynaloženo 135 921 tis. Kč na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a 15 039 tis. Kč na výplatu mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2008 vynaloženo v ČR 3 638 384 tis. Kč, na pasivní politiku zaměstnanosti potom 7 113 278 tis. Kč. Dále pak bylo vynaloženo 2 283 655 tis. Kč na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a 150 330 tis. Kč na výplatu mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2009 vynaloženo ve Zlínském kraji 260 721 tis. Kč, na pasivní politiku zaměstnanosti potom 936 520 tis. Kč. Dále pak bylo vynaloženo 133 028 tis. Kč na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a 35 388 tis. Kč na výplatu mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2009 vynaloženo v ČR 3 848 238 tis. Kč, na pasivní politiku zaměstnanosti potom 15 075 731 tis. Kč. Dále pak bylo vynaloženo 2 257 461 tis. Kč na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a 844 033 tis. Kč na výplatu mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Pokud se týká rozpočtu prostředků na realizaci „národní“ aktivní politiky zaměstnanosti (neobsahující prostředky Evropského soc. fondu), postup jeho rozčlenění mezi jednotlivé úřady práce (ÚP) je následující.

Výše rozpočtu finančních prostředků pro jednotlivé ÚP je vypočtena pomocí koeficientu potřebnosti. Koeficient potřebnosti je pro jednotlivé ÚP vypočten na základě vybraných ukazatelů - počet uchazečů v evidenci ÚP, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů do 25 let, počet uchazečů nad 50 let, počet zdravotně postižených osob v evidenci ÚP, počet volných pracovních míst, počet dlouhodobě nezaměstnaných. Jedná se o průměrné roční statistické údaje, ze kterých jsou vypočteny dílčí koeficienty. Dílčí koeficient je vypočten jako podíl uchazečů uvedené specifické skupiny v konkrétním okrese k celkovému počtu uchazečů v této kategorii v ČR (v případě volných pracovních míst se počítá s obrácenou hodnotou). Z jednotlivých dílčích koeficientů se vypočítá průměrný koeficient (tj. koeficient potřebnosti) a vynásobí se sumou finančních prostředků vyčleněných na realizaci „APZ úřady práce“.

S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:50.