Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/26455-14 Statistická ročenka trhu práce v ČR za rok 2008

Dotaz:

(ze dne 28.3.2010)

Na základě výroční zprávy o činnosti MPSV v oblasti poskytování informací a ve smyslu zák. § 18, č. 106/1999 Sb., žádám o sdělení následujícího:

  • přesné datum vyhodnocení zaměstnanosti MPSV za rok 2008
  • přesné datum vypracování MPSV statistické ročenky trhu práce v ČR za rok 2008
  • přesné datum předání vypracované statistické ročenky MPSV trhu práce v ČR za rok 2008 k vytištění

O sdělení uvedeného žádám v zákonem stanovené lhůtě.

Předem děkuji

Odpověď vedoucí oddělení analýz trhu práce:

Vážená paní, ve smyslu vašeho dotazu podaného na základě zákona č. 106/1999 Sb., sdělujeme následující:

  • přesné datum vyhodnocení zaměstnanosti MPSV za rok 2008: Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti MPSV zpracovává a předkládá k informaci členům vlády na základě plánu nelegislativních úkolů vlády stanovených příslušným usnesením vlády vždy do 30.4. následujícího roku. Analýza za rok 2008 byla předložena na základě usnesení vlády ČR č. 1595/2008 ze dne 16. 12. 2008 dne 28. dubna 2009. Bezprostředně po tomto termínu byla zveřejněna na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace
  • přesné datum vypracování MPSV statistické ročenky trhu práce v ČR za rok 2008: Publikace „Statistická ročenka trhu práce v roce 2008“ byla zpracována na základě edičního plánu MPSV v únoru 2009. Podklady pro ročenku byly předány tiskovému oddělení po konverzi do formátu PDF (požadavek tiskárny) prostřednictvím výpočetního střediska na nosiči DVD dne 18. 3. 2009. Ročenka je zveřejněna na http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro
  • přesné datum předání vypracované statistické ročenky MPSV trhu práce v ČR za rok 2008 k vytištění: 7. 4. 2009.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:40.