Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/13787-625 Veřejné finanční prostředky vynaložené ÚP v Olomouci za právní služby

Dotaz:

(ze dne 17. 2. 2010)

Žádám tímto o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace se týkají hospodaření s veřejnými finančními prostředky organizační složky Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně Úřadu práce v Olomouci, kdy MPSV je správcem kapitoly státního rozpočtu ČR a Úřad práce v Olomouci je organizační složkou státu podřízenou právě MPSV a čerpající veřejné prostředky z jeho kapitoly.

V souvislosti s uvedenou problematikou žádám o následující informace:

  1. Kolik veřejných finančních prostředků vynaložil v jednotlivých letech 2007, 2008 a 2009 Úřad práce v Olomouci za právní služby?
  2. Jakých oblastí se týkaly tyto právní služby poskytnuté Úřadu práce v Olomouci v jednotlivých letech 2007, 2008 a 2009?
  3. Kdo byl příjemcem veřejných finančních prostředků poskytnutých Úřadem práce v Olomouci za právní služby v jednotlivých letech 2007, 2008 a 2009? Rozsah údajů: jméno, příjmení (název), bydliště či sídlo, výše, účet a podmínky poskytnutých veřejných finančních prostředků.

Odpověď ředitelky odboru ekonomického:

Vážený pane,
odboru ekonomickému MPSV, jako útvaru příslušnému k vyřízení Vaší žádosti, bylo postoupeno Vaše podání ze dne 17. února 2010, ve kterém žádáte o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadované informace se týkají finančních prostředků vynaložených Úřadem práce v Olomouci v jednotlivých letech 2007, 2008 a 2009 za právní služby, s požadavkem na uvedení oblastí, kam byly směřovány, dále uvedení výše, účelu a podmínek poskytnutých prostředků a informace o samotném příjemci těchto peněz.

Odpovědný odbor na MPSV Vaši žádost prověřil a konstatoval, že Vámi požadované informace se nevztahují k jeho působnosti ani k působnosti ostatních útvarů MPSV a žádost odložil v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) výše citovaného zákona.

Protože se veškeré Vámi požadované informace týkají dodavatelsko odběratelských vztahů samostatné organizační složky státu, doporučuji obrátit se o jejich poskytnutí přímo na Úřad práce v Olomouci, který je rovněž povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:26.