Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Březen:

Petr Šimerka: MPSV oznámilo, jak bude postupovat s žádostmi o vracení pojistného, Ozvěny dne (Radiožurnál)

Moderátor (Jan Bumba):
Byla to chyba v zákoně, kvůli které by stát mohl přijít až o desítky miliard korun. V roce 2006 vypadla ze zákona o sociálním pojištění pasáž o vyměřovacím základu. Společnost Ježek Software si toho všimla, pojištění nezaplatila a soud jí dal za pravdu. Následovaly tisíce dalších společností, které se domáhají vrácení pojistného. Nejvyšší správní soud ale před pár dny klíčové rozhodnutí soudu v kauze Ježek Software zrušil, což výrazně posílilo šance státu na to, aby žádné peníze firmám vracet nemusel. Dnes Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, jak bude postupovat dále. Ve spojení jsme s ministrem práce a sociálních věcí, Petrem Šimerkou. Dobré poledne přeji.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
Pane ministře, tedy jak se nyní stát postaví k žádostem o vrácení pojistného za ono sporné období?

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
No tak těch žádostí jsme zatím obdrželi ke konci minulého týdne v počtu 7108. A se všemu budeme muset teď jaksi nějak naložit. A naložíme s nimi následujícím způsobem, žádosti byly přijaty, bylo zahájeno správní řízení, to správní řízení bylo přerušeno, a to až do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí už je známo, čili okresní správy sociálního zabezpečení v dohledné době znovu budou pokračovat v tom přerušeném řízení. A rozhodnou. A rozhodnou vesměs tak, že to rozhodnutí bude samozřejmě zamítavé i v duchu nebo v souvislosti s tím, nebo na základě toho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Moderátor (Jan Bumba):
Právě toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je tedy klíčové a precedentní pro vás.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Ano.

Moderátor (Jan Bumba):
Vyzve třeba ministerstvo firmy k tomu, aby stáhly své žádosti. Nebo to už v téhle fázi nejde?

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Jde to samozřejmě. A před chvilkou skončila tisková konference, poměrně hodně zastoupení ze strany sdělovacích prostředků. Za prvé jsme rozdali tiskové prohlášení, které bude uveřejněno na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. A jednak jsem to tam ústně také sdělil, že bychom uvítali, kdyby zaměstnavatelé vzali své žádosti o vratky sami zpět. Ale je samozřejmě na nich, zda tak učiní nebo ne.

Moderátor (Jan Bumba):
Bude to takovýhle obecný apel nebo chystáte se třeba oslovit každou firmu zvlášť?

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Je to obecný apel, těch firem je přes 7 tisíc, jak jsem řekl. A myslím si, že i z hlediska administrativní zátěže by to nebylo zrovna nejvhodnější. A navíc nevím, jak by to bylo chápáno. Mohlo by to být chápáno zcela nesprávně tak, že je to určitý nátlak ze strany ministerstva, a tak to skutečně není. Je to sice výzva, ale je to výzka, která samozřejmě buď jí vyhoví nebo nevyhoví. Já jenom chci říct, že by to bylo výhodné pro obě strany, protože zaměstnavatelé by podle mého názoru ušetřili na dalších nákladech a naopak okrsní správy sociálního zabezpečení, těm by ubyla další administrativa. Ale to je samozřejmě věcí každého z těch žadatelů.

Moderátor (Jan Bumba):
To rozhodnutí Nejvyššího správního soudu samozřejmě hodně mění hru, abych tak řekl, ale zároveň, pane ministře, je nějaká jistota, že soudy, na které by se obrátily firmy, budou rozhodovat stejně jako Nejvyšší správní soud?

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Jistota, co je to jistota? Podle všech kritérií a podle všech principů, které platí ve všech demokratických státech a jsou jím ovládány justiční orgány, já jsem přesvědčen, že by to měla být jistota, ale nelze vyloučit samozřejmě v určitých individuálních případech, i s ohledem na možná jiné okolnosti toho případu, že by se rozhodlo jinak. Ale já jsem si stoprocentně jist, že v drtivé většině nebo téměř ve všech případech by tomu tak být nemělo. A jsem si téměř jist, že by všechny ostatní případy měly být rozhodovány stejně.

Moderátor (Jan Bumba):
I když se tedy, jak říkáte, velmi pravděpodobně nebo téměř jistě nebude vracet pojistné firmám, tak celá věc určitě už si nyní vyžádala nějaké náklady. Dokážu si představit, že na právníky, na soudy, a tak dále, a tak dále, vyčíslil to už někdo na ministerstvu?

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Tak ze strany Ministerstva práce, respektive okresních správ sociálního zabezpečení my to vyčíslovat nebudeme, to je prostě agenda, kterou mají jaksi ve svých náplních práce příslušní zaměstnanci, okresních správ, eventuelně České správy sociálního zabezpečení, popřípadě i ministerstva, za to jsou normálně placeni. Oproti normálnímu stavu, kdy nedochází k takovému nápadu, takovému množství kauz, tak samozřejmě tam je z hlediska kvantity, je ta situace jiná, nicméně patří to typově mezi běžnou agendu, která je součástí náplní práce. A ti lidé jsou za to placeni. Určitý nefinančně vyjádřitelný náklad spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že budou vyřizovat, už vyřizovali a dále budou se zabývat více než 7 tisíci žádostmi, tak samozřejmě ten čas někde chybí a může se stát, že ze zpozdí nebo že se prodlouží doba vyřizování jiných věcí, pokud jde o důchody nebo dávky, a tak dále, ale to je záležitost, kterou nechci samozřejmě vyčíslovat finančně.

Moderátor (Jan Bumba):
Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, já vám děkuji za rozhovor, na shledanou.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Děkuji, taky, na shledanou.

Moderátor (Jan Bumba):
Na druhé lince je předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, Bedřich Danda, dobrý den i vám.

Host (Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky):
Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):
Jak zásadně změnilo situaci, rozhodnutí Nejvyššího správní soudu, řekl byste, že už teď je jisté, že firmy nemají naději na vrácení pojistného?

Host (Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky):
Já si myslím, že musíme počkat ještě na rozhodnutí toho soudu místně příslušného, kde to bylo podané, to bude závěrečné slovo. A toto, pokud si budeme hrát na právní stát, tak to musíme samozřejmě respektovat. To, že se nám to nelíbí, to je otázka druhá.

Moderátor (Jan Bumba):
Takže si nemyslíte, že by firmy měly stahovat své žádosti o vrácení pojistného?

Host (Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky):
No určitě ne. Já si myslím, pokud má někdo pocit, a má na to peníze a čas, bohužel, to je velký faktor, tak ten by měl to dotáhnout do konce. Bohužel, jak jsme se už dozvěděli, a teď předjímám rozhodnutí soudu, že to pravděpodobně nebude účinné, to znamená, žádné peníze nám vracet nebudou, přestože si myslím, a to samozřejmě je náš názor, že by se ty peníze vrátit měly.

Moderátor (Jan Bumba):
Ale, pane Dando, věřil někdy někdo tomu, že by mu ty peníze, které by eventuálně vysoudil, zůstaly? Není celkem jasné, že stát by je musel vybrat nějak jinak?

Host (Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky):
No, to stavíte otázku do polohy, že někdo něco zaviní, udělá chybu, a prostě já si požádám o vrácení peněz a následně ten někdo, kdo to zavinil, mně dá sekeru a sebere mi ty peníze jindy. Mně se tohle, vůbec tenhle ten princip nelíbí. Já, když udělám chybu jako živnostník, jako podnikatel, tak ji prostě vždycky zaplatím. A neexistuje, abych si to někde povybíral. Takže pokud si hrajeme na právní stát, tak by to mělo být takhle. Otázka druhá, samozřejmě kde ta chyba je, nebo respektive, jaký byl ten závěr toho Nejvyššího soudu, takže to je otázka druhá.

Moderátor (Jan Bumba):
A jak si vysvětlujete, že zaměstnavatelé, alespoň někteří zaměstnavatelé, a pokud víme, tak i Hospodářská komora se na to dívají jinak, než vy teď říkáte?

Host (Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky):
No to je samozřejmě věc názoru. Každý má na to svůj názor. A já osobně už jsem řekl v několika relacích, že já nemám důvod, abych toleroval stát, protože stát mně netoleruje ani korunu. A to znamená, že pokud stát pochybí, tak by prostě měl plnit. Otázka je, že souboj se státem je těžký a to já jsem už taky v minulosti několikrát řekl, že to je tak těžký soupeř, že s ním asi těžko jako soukromník vyhraji. Ale principielně si myslím, že bychom měli o to žádat.

Moderátor (Jan Bumba):
Říká předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda, děkuji i vám, na shledanou.

Host (Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky):
Taky děkuji, na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.3.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:08.