Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Březen:

Petr Šimerka: Stát nebude vracet pojistné, Ekonomika ČT24 (ČT 24)

Moderátor (Přemysl ČECH):
Stát bude zamítat všechny žádosti o vrácení sociálního pojištění. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z minulého týdne totiž znamená podle ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky, definitivní konec celé kauzy.

Redaktor (Jiří BÖHM):
Čekali jsme to, tvrdí ministerstvo práce a sociálních věcí. Firmy, které kvůli chybě v zákoně chtěli zpět peníze za zaplacené sociální pojištění v první polovině roku 2007, tak mají smůlu.

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Já bych to bral jako relevantní a správné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které mě potěšilo. Myslím si, že je to konečná.

Redaktor (Jiří BÖHM):
Ke konci února obdržely Okresní správy sociálního zabezpečení přes 7 tisíc žádostí o vrácení pojistného za víc než 17 miliard korun. Největší zájem o tzv. „vratky“ byl v Brně a Praze. Podnikatelské svazy svým členům radí, nepodávat nové žádosti a raději vyčkávat.

Host (Zdeněk LIŠKA; generální ředitel, Svaz průmyslu a obchodu):
Určitě ta větší část firem tyto žádosti stáhne tak, aby si utvořila prostor do budoucna.

Redaktor (Jiří BÖHM):
Že je ale v zákoně chaos, potvrdily jak státní úřady, tak podnikatelé.

Host (Jan WIESNER; předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů):
My s tím máme nesmírný problémy. V těch zákonech je chaos. Nikdo se v tom nevyzná. Prostě ta legislativa je vysloveně špatná.

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Třikrát měř v tomto případě a jednou řež. Myslím si, že to přísloví si můžeme všichni opakovat denně.

Redaktor (Jiří BÖHM):
Stát ale rozhodně nemá vyhráno. I když mu Nejvyšší správní soud dá zapravdu, firmy mohou podat stížnost k Ústavnímu soudu. Oba soudy přitom v minulosti ne vždy rozhodly stejně. Jiří Böhm, Česká televize.

Moderátor (Přemysl ČECH):
A podrobnosti mají Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí a Jan Linhart, partnera společnost KPGM, pánové, dobrý večer, vítejte ve studiu. Pane Linharte, pojďme se stručně vrátit k tomu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Podle něj povinnost platit pojistné nezanikla, to asi se shodneme, tam není problém. Je to tak?

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
Ano.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Problém byl v té druhé části, kde se určovala ta výše pojistného. Nejvyšší správní soud řekl, že vlastně z jiných částí toho zákona se to dalo dovodit. Souhlasíte s tímto výkladem?

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
Tak on v podstatě Nejvyšší správní soud konstatoval, že jsou potřeba tři prvky pro to, aby bylo pojistné placeno. Zároveň uznal, že tam byla určitá legislativní chyba. Nicméně z dalších ustanovení zákona dovodil, že ta povinnost platit pojistné nepřestala být. To znamená, že v podstatě poměrně jednoznačně konstatoval, že povinnost trvala.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Tak to byl názor soudu. Jaký je ten váš?

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
Tím, že soud připustil, že tam byla určitá legislativní chyba, to samozřejmě znamená, že tam existuje stále určitý prostor pro odlišné interpretace. Nicméně rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je poměrně silné a tím pádem se jakékoliv další šance stávají víceméně teoretickými.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane ministře, jak to vidíte vy? Vy považujete tuto kauzu za definitivně ukončenou, nebo se přeci jen obáváte, jak říkal pan Linhart, toho jiného možného výkladu, ke kterému by mohl dospět třeba Ústavní soud?

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Tak poslední věta toho rozsudku zní, že proti tomuto rozhodnutí nebo tomu rozsudku už nejsou opravné prostředky možné, takže z tohoto pohledu v tomto konkrétním případě já to považuji za definitivní. Ten soud zrušil rozsudek krajského soudu, který byl ve prospěch žalobce. Nicméně, pokud bude rozhodovat krajský soud, tak je vázán právním názorem odvolacího soudu, tedy Nejvyššího správního soudu, takže nepředpokládám, že by krajský soud v té kauze rozhodl jinak.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane Linharte, jakou šanci dáváte těm firmám vy? Mají možnost ještě nějakého jiného postupu, který by to, o čem hovoří pan ministr nějak obešli?

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
Tak jak říkal pan ministr, tato konkrétní kauza se týkala jedné konkrétní firmy, to znamená, ostatní firmy nejsou tady na tom rozhodnutí soudu přímo závislé. Oni požádali o vrácení pojistného, některé z nich požádali o vrácení pojistného, takže vlastně jejich žádosti žijí svým vlastním právním životem.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Ten je jaký?

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
V současné době správy sociálního zabezpečení přerušily řízení o vrácení přeplatku a v tuto chvíli se dá očekávat, že začnou tato řízení obnovovat. Pokud firmy setrvají v té aktivní žádosti, tak s největší pravděpodobností budou zamítat, což bude znamenat pro ty firmy nutnost odvolávat se, případně soudit, anebo tu celou kauzu vzdát definitivně. Druhou možností je, že vezmou své již podané žádosti zpět, to znamená, pokud by v té kauze někdy v budoucnu nastal jiný vývoj, tak budou mít stále otevřenou možnost někdy v budoucnu požádat.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Jinými slovy, kdyby některá firma se dostala k Ústavnímu soudu, se svou stížností uspěla, pak ony by ji mohly následovat?

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
Tak to bude potom vždycky záležet na tom konkrétním rozhodnutí soudu, protože ty případy nemusí být vždycky totožné.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Souhlasíte s touto cestou teoretickou? Mohla by takhle vypadat?

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Samozřejmě to je pravda. My jsme se na tom koneckonců i dneska shodli. V takovém širším grémiu se zástupci zaměstnavatelů, ministerstva práce, ministerstva financí, české správy, komorou daňových poradců, takže jsme se na tom ustálili, vydali jsme tiskovou zprávu společnou. Já chci říct, že já jsem přesvědčen, že žádný jiný soud by v takovém případě, pokud by k němu došlo a zatím není žádný jiný případ u soudu, pokud je mi známo, takže nemůže dojít k jinému závěru. Já jsem od začátku tvrdil, nebo ministerstvo práce tvrdilo, že máme pravdu v tom, co jsem tvrdili a jsme rádi samozřejmě, že ten Nejvyšší správní soud to naše stanovisko potvrdil svým rozhodnutím, chtěl bych zároveň říct, že já jsem se omluvil těm zaměstnavatelům, kteří měli jisté pochybnosti, to trvá samozřejmě, je mi to líto, že k tomu došlo.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Vaše záměry víceméně podpořily jak Hospodářská komora, tak Svaz průmyslu a dopravy.

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Já i jim samozřejmě jsem poděkoval za velmi rozumný přístup, protože nebylo v zájmu nikoho, aby se ten problém eskaloval a ten přístup jak Svazu zaměstnavatelů tak Hospodářské komory přispělo k tomu, že těch žádostí není až tolik. Ke konci minulého týdne jich bylo něco kolem 7 tisíc.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Přes 7 tisíc a chtěly něco přes 17 miliard korun.

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Máte přesné informace. Jestli dovolíte, pane redaktore, já bych chtěl říct, že samozřejmě to, co tady řekl pan kolega, je pravda. Samozřejmě já akceptuji vše, co bylo řečeno. Nicméně chtěl bych na okraj ještě říct, že pokud by to, co pan kolega říkal, že české správy nebo okresní správy sociálního zabezpečení zřejmě budou zamítat. Já bych to chtěl postavit najisto.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Na to jsem se chtěl zeptat. Jak vy to potom zúřadujete. Pojďme teď k tomu, jaké vy dáte pokyny, aby byly jednoznačné a jak se těch přes 7 tisíc žádostí vyřídí?

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Já bych byl nerad, aby někdo to zase interpretoval, že někoho straším. Každý má právo na to, aby rozhodnutí nebo další postup státní správy byl předvídatelný a jasný dopředu, takže v rámci toho té zásady, kterou ctím, chci říct, že okresní správy sociálního zabezpečení budou teď pokračovat v těch dosud přerušených řízeních v těch 7108 možná 150, protože některé jsou ještě na poště asi, bude pokračovat a budou vydávat záporná stanoviska. Pokud ti žadatelé se odvolají, tak to samozřejmě bude rozhodovat odvolací stupeň, který vydá rovněž záporná stanoviska a pak bude na nich, zda budou či nebudou se obracet na soudy.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Ještě je ta možnost, že stáhnou to své podání?

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Já bych jim to doporučoval, jednak ušetří peníze a jednak sníží administrativní náročnost na okresních správách sociálního zabezpečení, ale je to samozřejmě na nich.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane Linharte, to nemusí nastat. Nemusí všechny firmy vzdát ten boj. Nicméně loni měly v podstatě dvě kategorie těch pohnutek, proč do celé té akce šly. Ta první byla získat peníze, a jakoby v té první řadě, ta druhá byla potom, že ty ostatní se přidávaly, aby nešidily své akcionáře. Takže jak si myslíte, že bude ta jejich další logika těch firem?

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
Tak máte pravdu, že ta druhá skupina byla víceméně motivována opravdu tím, že představitelé firem, jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, a proto podávali tyto žádosti, aby nebyli hnáni k odpovědnosti svými akcionáři. Tyto firmy nyní především budou zvažovat právě tu variantu zpět vzetí žádosti.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Jsou z obliga, de facto tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
Přesně tak, toto rozhodnutí jim dává poměrně silný argument vůči svým akcionářům. Na druhou stranu oni musí zvažovat, jaké náklady by byly spojeny s tím dalším soudním řízením, pokud by sami se vydali tou cestou individuální žádosti.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Odhadnete, jestli někdo půjde dál, bude se soudit, dál. Půjde k Ústavnímu soudu?

Host (Jan LINHART; partner KPGM):
V tuto chvíli je to obtížné odhadnout. Ale nepředpokládám, že by to byl významný počet.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Uvidíme, pánové, já vám děkuji za vaše informace, názory. Přeji hezký večer, na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.3.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.9. 2018 000 18:11.