Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Poradna při hledání zaměstnání – 6. díl

Fotografie – vizitka uchazeče

To, že zaměstnavatelé v mnoha případech vyžadují jako součást životopisu také fotografii, je dnes zcela běžnou záležitostí – zkrátka chtějí vědět, jak vypadá ten, kdo se u nich uchází o zaměstnání.

Fotografie slouží k prvnímu vizuálnímu seznámení s námi, což je mnohem jednodušší než osobní návštěva. Každý zaměstnavatel nás přirozeně bude posuzovat také jako člověka.

Při hledání zaměstnání prezentujeme nejen své předpoklady (znalosti, schopnosti apod.), ale také (a mnohdy hlavně) sami sebe. Zaměstnavateli se například nabízí deset uchazečů, kteří mají obdobné předpoklady. Podle čeho bude vybírat člověka, jemuž nabídne nástup? Často podle osobní úrovně, tedy dojmu, jakým na něho jednotliví uchazeči zapůsobí. První osobní dojem vyvolá právě fotografie.

Naším cílem je samozřejmě udělat co nejlepší dojem. To se nám podaří, jestliže si fotografii dobře vybereme. Za vhodnou fotografii můžeme považovat takovou, která splňuje následující kritéria.

1. Jsme na ní řádně upraveni a vhodně oblečeni

Upravenost i oblečení směřujeme k profesní reprezentaci. Například žena se uchází o pracovní pozici obchodní reprezentantky, na fotografii se tedy musí prezentovat odpovídajícím způsobem. Toho určitě nedosáhne, pokud si oblékne večerní šaty nebo sportovní úbor, pokud bude mít mašli ve vlasech nebo výrazné nalíčení. Mnohem vhodnější bude určitá konzervativnost, například dámský kostým a decentní doplňky včetně líčení. U mužů je v obdobné situaci odpovídajícím oblečením pánský oblek nebo košile s kravatou.

2. Fotografie vystihuje současný stav

Někteří uchazeči úmyslně používají starší snímky s cílem zapůsobit mladším dojmem. Nejde však o vyvolání dojmu, že jsme někdo jiný, ale o potvrzení toho, že jsme uchazeči na úrovni. Těmi můžeme být v jakémkoliv věku. Na pohovor nemůže přijít někdo jiný než ten, kdo je očekáván na základě fotografie.

3. Fotografie je barevná

Nepůsobí lacině ani zastarale a naopak celkově oživuje samotný životopis.

4. Fotografie má optimální velikost

Nejvhodnější je dokladový formát, podobně jako na občanský průkaz nebo pas. Je to nejen levnější, ale také praktické – větší fotografie se na životopis ani nevejde.

Mějme na paměti, že nás zaměstnavatel nezná a že nás doposud neviděl. V dané pracovní pozici si nás tudíž představí tak, jak se my představíme jemu. Zachování úměrnosti mezi naší image a kvalifikační úrovní, ve které se hodláme uplatnit, současně prokazuje náš zdravý úsudek.

Optimální umístění fotografie je do pravého horního rohu životopisu.

Následující dva příklady demonstrují rozdíl mezi standardně používanou (vlevo) fotografií a fotografií pořízenou za účelem profesní prezentace (vpravo). Z těchto příkladů je zřejmé, že záleží jen na nás, jaký dojem se rozhodneme vyvolat.

ukázka nevhodné a vhodné fotografie

Text vychází z publikace Sestavte si atraktivní životopis od Zbyňka Siegla z produkce nakladatelství Grada. Kniha přináší návod, jak správně napsat životopis, abyste zdůraznili své přednosti, potlačili nedostatky a přesvědčili zaměstnavatele, že vy jste pro něj ti praví.

Dozvíte se a na mnoha příkladech poznáte, jaká je vhodná forma, struktura či délka životopisu, co do životopisu uvést a co určitě neuvádět, jak vhodně formulovat, co umíte a znáte, jak nejlépe prezentovat své pracovní zkušenosti a své vzdělání. Velkou část knihy tvoří ukázky a vzory životopisů, s nimiž uchazeči nebyli úspěšní, a nových, upravených životopisů, s nimiž stejní uchazeči uspěli.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.2.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 12.12. 2018 000 13:16.