Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Otázky a odpovědi

Když pobírám podporu v nezaměstnanosti, mohu si přivydělat?

Ano, možné to je, ale musíte postupovat po-dle jedné z následujících možností. Kombinace uvedených možností je povolena, ale pozor – odměny z přivýdělků se sčítají a nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy (tj. 4 000 Kč hrubého).

  • Pracovní nebo služební poměr – měsíční výdělek roven maximálně polovině minimální mzdy (tj. 4 000 Kč hrubého).
  • Dohoda o provedení práce – měsíční odměna rovna maximálně polovině minimální mzdy.
  • Dohoda o pracovní činnosti – měsíční odměna rovna maximálně polovině minimální mzdy.

Ve všech uvedených případech máte povinnost nahlásit na úřadu práce, že pracujete, a to do osmi kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.

Krátkodobé zaměstnání – je zprostředkované úřadem práce, a to maximálně na tři měsíce. Odměna není sledována.

Musím vzít jakoukoliv práci, kterou mi úřad práce nabídne?

Pracovníci úřadu práce se vám budou snažit najít takovou práci, která vyhovuje vašim možnostem a představám. Přesně je proto formulujte. Přesto se může stát, že budete posláni na volné místo, které se vám nebude zdát ideální. V takovém případě je dobré vědět, že:

  • v případě odmítnutí vhodného zaměstnání bez uvedení vážných důvodů můžete být z evidence sankčně vyřazeni;
  • vhodné zaměstnání je takové zaměstnání, které odpovídá vaší zdravotní způsobilosti a pokud možno vaší kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání;
  • délka pracovní doby vhodného zaměstnání musí činit nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby a zaměstnání musí být sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než tři měsíce. Vhodné zaměstnání dále musí zakládat povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Starám se o děti, bude mě úřad práce nutit pracovat na směny?

Při zprostředkování zaměstnání úřad práce zohlední vaši péči o malé děti a bude se snažit zprostředkovávat vám takové zaměstnání, které by vám v péči o děti nebránilo. Bude přihlížet k docházce dítěte do předškolního zařízení, k povinné školní docházce dítěte a také k místu výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela.

Další důležité informace, které byste měli vědět při hledání zaměstnání, najdete v Příručce nezaměstnaného v roce 2010. Je k dispozici zdarma na úřadech práce nebo v elektronické podobě na http://www.mpsv.cz/cs/6800.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.2.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 11:50.