Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Kolik lidí loni porušilo léčebný režim a přišlo o nemocenské?

Kromě snížení či odebrání nemocenského (i již vyplaceného) může OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončit pracovní neschopnost. A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání a ošetřující lékař dočasnou pracovní neschopnost neukončí sám svým rozhodnutím. V roce 2009 tak pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončili celkem 1 053 pracovních neschopností.

Lidé, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění, musí umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, který zahrnuje:

  • Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při změně zdravotního stavu může ošetřující lékař léčebný režim změnit. Jeho součástí je i povinnost dočasně práceneschopného pojištěnce poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
  • Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.
  • Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek rozhoduje ošetřující lékař.
  • Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti je možné pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.
  • Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

Práceneschopní by měli opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, uvést platnou adresu pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři. Kontrolu dodržování režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo na základě podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce, posudkového lékaře ČSSZ či jiného orgánu. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské nedodržuje stanovený režim, tj. např. vykonává jinou činnost, nezdržuje se v místě pobytu nebo nedodržuje stanovený režim vycházek. V době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, kdy vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému náhradu mzdy, může sám kontrolovat, zda se dočasně práceneschopný zdržuje v místě pobytu a dodržuje rozsah a režim vycházek, nebo může o kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce požádat příslušnou OSSZ.

Zdroj: ČSSZ

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.2.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:18.