Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Únor:

Rozhovor se Štěpánkou Filipovou (Prima TV)

Moderátor
Dobrý den milí diváci. Podle analytiků hrozí českému státu během deseti let bankrot, pokud zásadně nereformuje důchodový systém. Některé změny proto začaly platit od nového roku, další můžeme očekávat po volbách. Na toto téma si budu povídat se Štěpánkou Filipovou, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí. Hezký den.

Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV:
Dobrý den.

Moderátor
Kdy tedy nově vzniká nárok na penzi a jak to bude výhledově? V˙kolika letech by mohli lidé odcházet do penze třeba v˙roce 2018?

Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV:
To je jedna ze zásadních změn, které platí jak od začátku letošního roku, tak ale důchodový věk se prodlužuje postupně už od roku 1995. Od ledna letošního roku nicméně pokračuje postupné prodlužování důchodového věku tak, aby v˙budoucnu byl důchodový věk 65 let a tento věk se týkal mužů a bezdětných žen.

Moderátor
Bude mít někdo nárok na dřívější odchod do důchodu?

Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV:
Určitě. Ten systém bude obdobný, jako je v˙letošním roce, i jaký byl v˙minulosti. To znamená, že ženy, které vychovaly dvě a více dětí budou moci odejít do starobního důchodu dříve. Od 62 do 64 let podle počtu vychovaných dětí, ale tento důchodový věk je opravdu otázkou budoucnosti. Prodlužování důchodového věku je postupné.

Moderátor
Pocítí tyto změny, které platí od ledna studenti středních, vyšších a vysokých škol?

Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV:
To je také jedna ze změn, která platí od začátku letošního roku. Nově se do takzvaných náhradních dob pojištění nezapočítává doba studia na střední a vysoké škole po 18 letech věku. Původně se tato doba studia započítávala jako takzvaná náhradní doba pojištění. Náhradní doba pojištění je fakticky doba, kdy člověk nepracuje, neplatí si pojistné. Nicméně ta doba se mu pro budoucí důchod hodnotí. Nově se ale doba studia hodnotit nebude a bude na studentovi, jestli se rozhodne, že se zúčastní důchodového pojištění a využije takzvané dobrovolné důchodové pojištění.

Moderátor
A kolik peněz minimálně by si student musel přispívat, kdyby se rozhodl pro tuto variantu?

Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV:
V˙letošním roce ta minimální částka je 1660 korun měsíčně.

Moderátor
Lepší situaci mají od ledna naopak pracují důchodci. V˙čem konkrétně?

Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV:
Taty došlo ke třem takovým základní změnám. První změna spočívá v˙tom, že pokud člověk, který pobírá starobní důchod bude dále pracovat, tak pracovně-právní vztah se svým zaměstnavatelem už může mít uzavřený i na dobu neurčitou. Do konce loňského roku to bylo tak, že musel mít pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, maximálně na dobu jednoho roku. Nově tedy je to opravdu dohodě se zaměstnavatelem a tato zákonná podmínka fakticky odpadá. A další zásadní změna, která je také pozitivní ke vztahu pobírání starobního důchodu a k˙práci, je to, že pokud člověk bude pobírat starobní důchod a současně přitom pracovat, tak si už ten pobíraný starobní důchod bude moci prací zvyšovat.

Moderátor
Jaké změny se ještě ve stručnosti týkají invalidů?

Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV:
U invalidních důchodů došlo k˙tomu, že se zrušily plné a částečné invalidní důchody a nově funguje takzvaná třístupňová invalidita. Tedy invalidita buď prvního, druhého nebo třetího stupně. Pro lidi, kteří byli invalidní už v˙loňském roce, to v˙praxi znamená pouze změnu názvosloví. Neznamená to pro ně rozhodně jakékoli snížení důchodu.

Moderátor
Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den.

Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV:
Hezký den.

Moderátor
S˙vámi diváci se těším na viděnou.

Zdroj: Prima TV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.2.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:21.