Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Únor:

Rozhovor s Mariánem Hoškem (Radiožurnál)

Moderátor:
Stovky rodičů s dětmi nemocnými cukrovkou podepsaly protestní petici proti Ministerstvu sociálních věcí. Podle úředníků jsou totiž děti zcela soběstačné a rodiče nemají nárok na příspěvek na péči. Řada rodin se tak dostala do existenčních potíží. Náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí Marián Hošek k tomu říká: „ úřad je ochotný s postiženými rodinami jednat“.

Host (Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
Rádi se setkáme s těmito rodiči, abychom se vzájemně i poučili. Ale na druhou stranu, abychom taky poznali ty konkrétní příběhy, které nám můžou ukázat, jestli nenastala chyba v daném posouzení jednotlivého stavu.

Moderátor:
V našem vysílání jsme už slyšeli příběh rodičů, kteří pečují o dítě nemocné cukrovkou. Donedávna dostávali 9 tis. korun měsíčně, teď nemají nic. Zatímco lékařská diabetoložka tvrdí, že 4letá Simonka není soběstačná a potřebuje pomoc, posudkový lékař dospěl k opačnému závěru. Co říkáte tomuto příběhu?

Host (Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
Já tento příběh dost podrobně neznám, takže nemůžu se k němu obecně vyjadřovat, ale je pravdou, že zákon o sociálních službách změnil přístup k možnému příspěvku na péči tak, že nehodnotí diagnózu, ale hodnotí potřebu pomoci soběstačnost toho daného člověka a z tohoto pohledu teda nemůžeme hodnotit obecně diabetiky nebo ostatní diagnózy. Ale podle toho, jak je ten člověk nebo ten malý pacient, jak je soběstačný nebo nesoběstačný a závislý na péči.

Moderátor:
No, zdá se, že rodiče na to mají takto postižených dětí jiný názor. Budete se zabývat tou peticí? Sejde se s jejich iniciátory, abyste případně přehodnotili to, o čem jste teď mluvil?

Host (Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí):
My samozřejmě jsme v kontaktu i s jinými organizacemi, které jsou s metabolickými diagnózami, protože tento problém se vyskytuje i u jiných diagnóz. Tam jsme si některé věci vysvětlili a na základě toho v loňském roce dostála i změna zákona, kde se změkčil přístup příspěvku na péči právě u metabolických diagnóz, tzn. právě také u diabetu, fenylketonurií, celiakií apod., takže rádi se setkáme s těmito rodiči, abychom se vzájemně i poučili, ale na druhou stranu, abychom taky poznali ty konkrétní příběhy, které nám můžou ukázat, jestli nenastala chyba, kupříkladu individuální chyba v daném posouzení jednotlivého stavu. Já si myslím, že to je dobré. V každém případě jsme ochotni v tomto jednat. Já ale nemám žádnou petici v ruce, takže zatím nevím, s kým bych jednal.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.2.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:48.