Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení byla vždy

Kromě odborníků z resortu se akce zúčastnili ministr a předseda Legislativní rady vlády Pavel Zářecký, zástupci Ministerstva financí ČR, České správy sociálního zabezpečení, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských svazů, Hospodářské komory, Svazu obchodu a Komory daňových poradců. Nechyběli ani někdejší ministři práce a sociálních věcí Petr Nečas a Zdeněk Škromach.

„Povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné na sociální zabezpečení existovala vždy, tedy i v 1. pololetí 2007 a byla stanovena přímo zákonem,“ zdůraznil na jednání Petr Šimerka. „Víc než 99 % plátců pojistného z asi 260 tisíc to také nezpochybnilo, a pojistné proto zaplatilo. V současné době není žádný důvod zahltit okresní správy sociálního zabezpečení žádostmi o vrácení pojistného. Navíc – promlčecí lhůta pro případné vrácení přeplatku na pojistném, které bylo zaplaceno v roce 2007, končí až 31. prosince 2012,“ dodal ministr práce a sociálních věcí.

Z jednání také vyplynula dohoda, že se všichni účastníci opět sejdou poté, co Nejvyšší správní soud rozhodne v právním sporu, který v souvislosti s platbou pojistného v 1. pololetí 2007 probíhá. Podle informací z médií by se Nejvyšší správní soud měl danou věcí zabývat letos v únoru. Do 6. ledna 2010 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení, jejíž okresní správy mají na starosti výběr pojistného, 4 626 žádostí o jeho vrácení v celkové výši cca 12,6 mld. Kč.

Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky na případném vracení pojistného na sociální zabezpečení za 1. pololetí 2007 nikdo nemůže vydělat. Takový postup by v době rostoucího deficitu státního rozpočtu pouze vedl k dalšímu zadlužování státu, které by ve výsledku zaplatili všichni, tedy i firmy, kraje či města, které nyní chtějí pojistné vrátit.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 27.1.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:50.