Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/94659-103 Výhradní dohody v oblasti poskytování opakovaného využití informací veřejného sektoru

Dotaz:

(ze dne 26.12.2009)

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí informace o výhradních dohodách v oblasti opakovaného využití informací veřejného sektoru. Naše agentura byla pověřena Evropskou komisí vypracováním Studie o výhradních dohodách v oblasti opakovaného využití informací veřejného sektoru v České republice, podle Direktivy 2003/98/EC o opakovaném využití informací veřejného sektoru.

Odpověď vedoucího oddělení parlamentní, vládní a tripartitní agendy:

K Vaší žádosti o informace ze dne 26. 12. 2009 sděluji, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá uzavřeny žádné výhradní dohody (ve smyslu Direktivy 2003/98/EC).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:21.