Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

Obsah položky 2009/4040-61 Zajištění provozu komunikačního systému MPSV v letech 2006 až 2008:

2009/4040-61 Zajištění provozu komunikačního systému MPSV v letech 2006 až 2008

Dotaz:

(ze dne 23.1.2009)

Žadatel požadoval informace ve věci veřejné zakázky „Zajištění provozu komunikačního systému MPSV v letech 2006 až 2008“.

Odpověď ředitele odboru informatiky:

Na základě Vaší žádosti doručené MPSV dne 19.1.2009 ve věci veřejné zakázky „Zajištění provozu komunikačního systému MPSV v letech 2006 až 2008“, Vám zasílám odpovědi na Vaše dotazy.

1. Detailní informace jsou uvedeny v příloze.

2. Ne

3. Protože nebyla určena odpovědná osoba, není relevantní.

4. Protože MPSV konstatovalo, že případné podání rozkladu a event. následný soudní spor s ÚOHS by daňové poplatníky zatížil ve svém důsledku daleko více (spotřeba času úředníků a event. soudu) než uhrazení pokuty, které de facto znamená pouze přesun z jedné kapitoly státního rozpočtu do druhé a připsání na příjmový účet státu. K žádné škodě nedošlo.

5. Ano, byl vydán nový příkaz ministra o veřejných zakázkách.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:17.