Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/3917-61 Komplexní zajištění provozu, údržby a dalšího rozvoje IS MPSV v letech 2006 až 2010

Dotaz:

(ze dne 23.1.2009)

Žadatel požadoval informace ve věci veřejné zakázky „Komplexní zajištění provozu, údržby a dalšího rozvoje Informačního systému ministerstva práce a sociálních věcí (IS MPSV) a zajištění podpory, bezpečnosti a centrálního dohledu resortního komunikačního systému MPSV (WAN MPSV) v letech 2006 až 2010).

Odpověď ředitele odboru informatiky:

Na základě Vaší žádosti doručené MPSV dne 19.1.2009 ve věci veřejné zakázky „Komplexní zajištění provozu, údržby a dalšího rozvoje Informačního systému ministerstva práce sociálních věcí (IS MPSV) a zajištění podpory, bezpečnosti a centrálního dohledu resortního komunikačního systému MPSV (WAN MPSV), v letech 2006 až 2010“, Vám zasílám odpovědi na Vaše dotazy.

1. Předmět veřejné zakázky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění byl rozdělen do sedmi částí:

  1. Vývoj aplikací
  2. Bezpečnost
  3. Provoz
  4. Technický servis
  5. Podpora
  6. Poskytování souvisejících služeb
  7. Vedení dokumentace

ÚOHS ve svém Rozhodnutí konstatoval, že části d) až g) svým charakterem neodpovídají § 2 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Nevzal v úvahu stanovisko MPSV, že zakázka byla zadána jako komplexní zajištění předmětu s tím, že i sporné části požadovalo MPSV jako plnění v rámci jedné zakázky. Uznal, že MPSV postupovalo správně v částech a) až c).

2. Ne

3. Protože nebyla určena odpovědná osoba, není relevantní.

4. Protože MPSV konstatovalo, že případné podání rozkladu a event. následný soudní spor s ÚOHS by daňové poplatníky zatížil ve svém důsledku daleko více (spotřeba času úředníků a event. soudu) než uhrazení pokuty, které de facto znamená pouze přesun z jedné kapitoly státního rozpočtu do druhé a připsání na příjmový účet státu. K žádné škodě nedošlo.

5. Ano, byl vydán nový příkaz ministra o veřejných zakázkách.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:26.