Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/68302-214 Metodické doporučení k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného souhlasu k osvojení

Dotaz:

(ze dne 9.9.2009)

Vážení,
v denním tisku, mimo jiné Hospodářské noviny ze dne 9.9.2009, se objevila informace, že MPSV připravilo doporučení pro sociální pracovníky na krajských úřadech, na jehož základě by mělo dojít k umožnění zprostředkování osvojení přímo z porodnice.

S ohledem na tuto zprávu bych rád požádal touto cestou o poskytnutí elektronické kopie daného doporučení (ev. právní formy v jaké bylo vydáno), případně odkaz kde je toto doporučení publikováno, a to ze studijních důvodů.

Děkuji

Vyřízení žádosti:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána na MPSV elektronickou cestou dne 9. 9. 2009 pod č.j. 68302/2009, byla oddělením 214 vyřízena tak, že žadateli byla pracovníky oddělení 214 osobně předána v listinné podobě požadovaná metodika (návrh Metodického doporučení k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného souhlasu k osvojení).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:32.