Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Leden:

Petr Šimerka: Interview ČT24 (ČT24)

Moderátor
Dobrý den. Vítejte u Interview ČT24. Sto miliard korun - tolik nás může stát jedna jediná chyba. Zákon o sociálním pojištění totiž půl roku nedefinoval, co je vyměřovacím základem, ze kterého firmy platí sociální pojištění za své zaměstnance. Některé společnosti, ale i města, obce a kraje, už začaly žádat o vyplacení zaplacených částech za své zaměstnance. Nejen o tom dnes v Interview ČT24, jehož hostem je ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Dobrý den.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Moderátor
Pane ministře, vy jste byl náměstkem ministrů práce někdy od roku 98. Kdy jste se poprvé dozvěděl o téhle chybě?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
To zacházíte příliš do historie. Já jsem se o té chybě dozvěděl v podstatě někdy začátkem druhé poloviny ledna 2007.

Moderátor
Jaká byla vaše první reakce?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Tak nebyl jsem tomu rád.

Moderátor
To předpokládám.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Stejně jako v obdobných případech, protože to není ani první, a já jsem přesvědčen, že bohužel ani poslední případ obdobného rázu, byť jaksi možné důsledky tohoto případu jsou jiné než v těch ostatních případech. Prostě takové věci se stávají v legislativním procesu.

Moderátor
A už jste někdy ve vaší praxi narazil na takovýhle průšvih?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
To je otázka...

Moderátor
Už někdy něco takového hrozilo, a třeba jenom proto, že si toho nikdy nikdo nevšiml? Tak se nic takového nestalo?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Tak když si toho nikdo nevšiml, tak pokud jsme si toho nevšimli dodneška, tak třeba takový průšvih nás čeká ještě.

Moderátor
Tak předpokládám, že kdybyste si toho všiml, tak že to asi nebudete prozrazovat, abyste nepůsobil návodně.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, já mluvím většinou pravdu, a v televizi vždycky, takže určitě bych to řekl. Tady...

Moderátor
Jinde ne?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Jinde také se snažím samozřejmě. Já bych vám chtěl říct jednu důležitou věc - všimli jsme si toho, respektive dozvěděli jsme se to, myslím tím na Ministerstvu práce a sociálních věcí skutečně až od jednoho plátce pojistného, aspoň podle mých informací to tak bylo, někdy kolem poloviny nebo krátce po polovině ledna. A chci jenom říct, že poprvé to někdo mohl zjistit reálně po 12. prosinci 2006. Do konce kalendářního roku 2006 nebylo v žádném případě, i kdyby to zjistil minutu po tom, co ty zákony byly schváleny, nemohl nikdo reálně přijmout žádnou zákonnou úpravu během vánočních svátků, to je prostě nereálné. Čili tak jako tak by od 1. ledna žádná jiná úprava zákonná nemohla platit. Čili z tohoto pohledu se dá říct, že se nezmeškalo nic, protože nikdo by tu právní úpravu do konce roku nepřijal, nezpracoval, neschválil, nepřijal, nebyla by prostě.

Moderátor
Jako že i když začal nový rok, tak vlastně se s tím nedalo nic dělat, protože bylo jasné, že toho půl roku bude tohle řekněme, vakuum?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Samozřejmě. Ty zákony, kde došlo k určité časové disproporci, nikoli věcné, ale časové disproporci, ty byly schváleny koncem, já nevím, 12. prosince a do konce roku by nikdo nepřijal žádnou jinou zákonnou úpravu.

Moderátor
My se dostaneme určitě i k té zodpovědnosti, ale z informací vašeho resortu vyplývá, tak jak jste to dnes ostatně prezentoval vy sám, že požádalo o tu vratku více než 4,5 tisíce firem...

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Zatím.

Moderátor
Zatím. Celkové nároky jsou něco přes 12 miliard. Co by se vlastně stalo, kdyby požádali všichni, kteří v tu chvíli, nebo kteří v tom půl roce platili sociální pojištění za své zaměstnance?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já za prvé položím otázku - proč by to dělali? Zatím.

Moderátor
Proč to udělalo zatím těch 4,5 tisíce firem?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Protože podle mého názoru mají určité informace od poradenských firem, advokátních kanceláří, ty mají samozřejmě zájem na tom, aby podaly žaloby, aby je zastupovaly, pobraly samozřejmě za to určité palmáre. Je to jejich legitimní právo samozřejmě, jak těch, tak těch.

Moderátor
Tak řekněme, když vám tady ocituji Tomáše Rozsypala ze společnosti Deloitte, ten říká, že vědí už nejméně o 50 firmách, které si tu žádost podaly, chtěly to stihnout před koncem roku, protože se bály, že jim vyprší termín. Další stovky firem se na ně stále obracejí a o tu možnost se zajímají. A jsou mezi nimi i opravdu velké firmy.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Já to všecko vím. A já... Tak já chci teď nahlas tady už dneska postopadesáté říct, že nikdo nemá důvod se zneklidňovat, že by se to promlčelo. Promlčecí doba je pětiletá a končí, prosím, na Silvestra 2012. Není jakýkoliv důvod teďka spěchat, unáhlovat se a podávat jakékoliv návrhy. Pokud tak budou činit dále a bude to nějak eskalovat, ten problém, i díky médiím, které denně skoro na titulních stranách, tak...

Moderátor
Divíte se?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
No, do určité míry ano, protože každý jsme klientem České správy sociálního zabezpečení, i vy, i já, i naše rodiny, deset milionů a více těch občanů tohoto státu. V okamžiku, kdy ty české správy nebudou moct vypočítávat dávky, důchody a jiné dávky a budou muset sepisovat tyto návrhy, budou muset na to reagovat, zahajovat řízení, korespondovat a tak dále, tak nevím, kdo bude dělat to, co je skutečně podstatné, aby dva miliony sedm set tisíc lidí každý měsíc dostalo ty peníze, které má. Já vím, že na to je jiná otázka...

Moderátor
Takže já když to budu, možná, že špatně, interpretovat z vašeho pohledu, vy se v tuhle chvíli ani tak nebojíte o to, že by stát musel vyplatit těch nějakých sto miliard, ale spíš o to, že bude zahlcena Česká správa sociálního zabezpečení tím, že bude vyřizovat ty tisíce a tisíce žádostí a spolu s tím tedy spojený ten administrativní proces?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Podívejte se... Jestli se bojím nebo nebojím, já věřím, že stát bude v tomto sporu úspěšný, to za prvé. Za druhý - to, jak ten spor dopadne a jak se bude dál situace vyvíjet, to je otázka času a není to otázka těchto dnů. To, co já mám obavu teď bezprostřední časově, je, aby díky této agendě, která nehoří, nespěchá, žádné nebezpečí z prodlení nehrozí, se jaksi nekolabovala nebo nebyla ohrožena činnost, denní, každodenní činnost české správy a zejména okresních správ sociálního zabezpečení. To se týká deseti milionů osob tohoto státu, občanů tohoto státu. Proto mám o to obavu a proto chci uklidnit každého, kdo chce ty návrhy podávat - nikdo mu v tom nebrání, je to jeho legitimní právo, ale prosím, rozložme to v čase a nedělejme to teď všichni pod nějakým náporem prostě poradců, kteří snad říkají, že to se už promlčuje a tak dál, není to pravda.

Moderátor
Dobře, ale tak je přece logické pro firmu, která vytváří nějaký zisk a uspokojuje třeba svoje akcionáře, když to řeknu takhle prozaicky, že nebude chtít nechávat peníze, když to není jisté, České správě sociálního zabezpečení, byť tady můžete jaksi apelovat morálně na cokoli.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Já to chápu, to je logický přístup. Já jenom říkám, že to nehoří, to za prvé. A za druhé - že pokud někdo má, bude mít na to nárok, tak je bude muset dostat. A já jsem přesvědčen, že ten nárok nebude mít. Víte, vratky se vracejí v případě, že něco bylo vyplaceno bez právního důvodu. Nikdo nemůže vyvrátit tvrzení, které já říkám dneska od rána, říkal jsem i minulý týden v našem tiskovém pro... a tak... prostě říkáme to pořád dokola, že kontinuálně, nepřetržitě, i v průběhu prvního pololetí 2007 byla zákonná povinnost odvést pojistné, a bylo... lze ze zákona i vyčíst, v jaké výši, v jaké lhůtě a tak dále. A chci říct jednu věc - k 31. lednu, k 31. prosinci 2006, tedy pro to první pololetí 2007, bylo zaevidováno 260 421 plátců pojistného. Jeden jediný nezaplatil, teda dva nezaplatili a jeden dodatečně zaplatil, a jeden jediný nezaplatil. Všech ostatních 260 420 zaplatilo, zaplatilo řádně a včas a neměli jakékoliv pochybnosti. Proč někdo zpochybňuje tuto situaci dneska, za dva roky, když tenkrát drtivá, ne drtivá, to je prostě absolutní většina, kromě jednoho všichni, neměli jakékoliv pochybnosti. Proč to dneska vyvolávat?

Moderátor
Tak na to se dá asi lehce namítnout, že v okamžiku, kdy třeba špatně platím daně a platím větší částku, než kterou bych platit měl, tak taky logicky požádám o vratku, ne? I přesto, že jsem to v tu chvíli nevěděl a platil jsem to třeba několik let, a v okamžiku, kdy stát mi toho taky mnoho nedaruje...

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
To je otázka...

Moderátor
Když udělám třeba jako živnostník, podnikatel, firma chybu, tak stát po mně půjde velmi tvrdě, tak proč bych měl být ten člověk jaksi shovívavější k tomu státu?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
V případě, že jste platil bez právního důvodu, tak samozřejmě. Tady ten zákonný důvod existoval, byl kontinuální, nikdo to nevyvrátil, platili všichni, kteří platili řádně a včas, platili na základě zákona, zákonem stanovených podmínek a je to nezpochybnitelné.

Moderátor
My tady ale zatím máme rozhodnutí jednoho soudu, který tvrdí opak. Čekáme na definitivní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Počkáme si na něj. Já to nebudu nijak předvídat, ani nemohu, ani nijak komentovat. Ale chci říct ještě jednu podstatnou věc, druhou - tento případ je neopakovatelný. Tento plátce nezaplatil. A my jsme mu, respektive Česká správa ho urgovala a vypsala mu penále, nezaplatil, žaloval, zatím uspěl u krajského soudu, všichni ostatní zaplatili a to jejich právní postavení a právní hodnocení toho sporu bude zcela jiné, protože ti zaplatili.

Moderátor
Dobře, ale to taky technicky může znamenat, že se pouze rozběhne ten soud znovu od počátku, pouze v jiných kulisách.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
To je samozřejmě možné. Pokud někdo to bude žalovat, jeden z těch zbývajících, v uvozovkách, z drtivé většiny, tak samozřejmě proběhne nový spor nebo jiný spor a bude mít jiný právní základ a ten jeho výsledek může být zcela jiný než u tohoto sporu konkrétního.

Moderátor
Tak pojďme k tomu sporu, který tady by měl vyvrcholit v tuhle chvíli, tedy rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, tam jde vlastně o kasační stížnost, kterou podala Česká správa sociálního zabezpečení. Můžete říct alespoň ve stručnosti nebo v kostce, jaké argumenty připravujete pro tu kasační stížnost?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Ta kasační stížnost byla už podána. Jsou tam argumenty, které vyvracejí ty argumenty té strany, která nás žalovala, a vzhledem k tomu, že to je předmětem soudního řízení, a vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce, respektive Česká správa, potažmo Ministerstvo práce je účastníkem tohoto soudního sporu, tak já to nemohu a nechci nijak komentovat.

Moderátor
Dobře, ale tak já to převedu pro diváky, o co tam vlastně jde - o to, jestli vláda může svým nařízením určovat, kolik se vlastně bude vybírat nebo kolik firmy budou platit.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Vláda to neurčila, ta vláda...

Moderátor
Kdo to určil?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Určil to zákon. Z jiných ustanovení tohoto zákona lze dovodit, jak se vypočítává, jaká je výše vyměřovacího základu...

Moderátor
No ne, ale ten vyměřovací základ tedy určil kdo, pane ministře?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Ten vyplývá ze zákona, ze zákona, o kterém hovoříme. To je jedno ustanovení.

Moderátor
Abych nebyl špatně pochopen... Když se přišlo na tu chybu, tak vláda udělala dodatečně co?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Za prvé - vláda se pokusila... Ta chyba, o které hovoříme, tak je třeba říct, jak vznikla a v čem někdo spatřuje tuto chybu. Do té doby, to znamená do konce roku 2006, byla ta právní úprava vyměřovacího základu jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, nebo zaměstnance i pro zaměstnavatele definována v jednom zákoně. Díky legislativní, bych řek, skoro smršti, v tom roce 2006, a díky tomu, že se v druhé polovině roku projednávaly desítky změn zákonů, mimo jiné i dva takové sporné zákony, který každý obsahoval změny mnoha jiných nebo řady jiných zákonů, tak se dvě úpravy vyměřovacích základů dostaly do dvou novel a obě měly stejnou právní účinnost. Díky legislativnímu procesu mezi Poslaneckou sněmovnou, Senátem a naopak se stalo, že jeden z těchto zákonů si posunoval právní účinnost o rok později. V ní bylo to ustanovení, které se týkalo, ta jedna jediná věta, že vyměřovací základ pro zaměstnavatele se rovná součtu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, zůstala v tomto zákoně a ten zákon, pozor, byl platný, byl platnou součástí právního řádu, ale nebyl účinný, to za prvé. Za druhé - z jiných ustanovení toho zákona...

Moderátor
Což by vyhrál student prvního ročníku práv u soudu.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
No, to si nejsem tak jist, protože i to je součást, platná součást právního řádu...

Moderátor
Tak já tady nechci připomínat trestní zákoník, který byl také platný, ale účinný až...

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
To se pohybujeme v oblasti jiného práva, to za prvé. A za druhé - z jiných ustanovení toho zákona se dá jednoznačně dovodit, jak se vypočítával ten...

Moderátor
Ne, dobře, ale abychom nezamluvili tedy, co ta vláda vlastně udělala.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Ta vláda udělala první věc, že ještě v lednu se pokusila to řešit zákonem. A bylo by to dopadlo dobře, byl by velice rychlý proces, probíhal. Smůla byla, to je kumulace několika nešťastných okolností, že zrovna v té době přijal Ústavní soud rozhodnutí o neústavnosti takzvaných přílepků, a protože jiný nosič než ten, který tenkrát byl k dispozici a který se jaksi tematicky vzdaloval, nebo byl jiný než to, co jsme potřebovali, tak toto byl typický přílepek, a jako na potvoru zrovna v tom okamžiku, kdy se to tímto řešilo a krásně to proběhlo tou sněmovnou i Senátem, tak vyšlo toto rozhodnutí Ústavního soudu, a proto to bylo z toho vypuštěno, protože v době, kdy Ústavní soud vám včera řekne, že to je neústavní, tak to samozřejmě nikdo nebude schvalovat. Takže tato zákonná cesta padla. Pak byla další zákonná cesta, ovšem ta trvala chviličku, to znamená několik týdnů, a aby byl jaksi ten dosavadní komfort, že to maj v jednom ustanovení bez jakýchkoliv pochybností všichni plátci pojistného, tak se přijalo nařízení vlády, a to nařízení vlády i každý student právnické fakulty ví, že to je také obecně závazná právní norma...

Moderátor
To sice ano, ale v okamžiku, kdy vláda určuje, jak má být vysoké sociální pojistné...

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Neurčuje.

Moderátor
... tak analogicky... tímhle nařízením ho určovala...

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Neurčovala.

Moderátor
... tak analogicky by mohla třeba rozhodovat o výši daní bez Poslanecké sněmovně.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Já to vím, já jsem to čet, čet jsem i ty argumenty. Vláda neurčila nic. Vláda upřesnila, vláda jaksi postavila najisto některé pochybnosti, které tam byly, nebo vyvrátila, ale...

Moderátor
No ne, tak doposavad to bylo zákonem...

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Nebylo to nad rámec zákona.

Moderátor
Doposavad to bylo zákonem a najednou to bylo nařízením vlády.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
V zákoně je celá řada ustanovení, z kterých to lze vyčíst a vyvodit. A pak je tam explicitně, byla ještě jedna věta, která to shrnovala. Ta byla platná, ale neúčinná, a proto aby nebyly jakékoliv pochybnosti, tak jako náhradní řešení se udělalo toto jako uživatelský komfort pro ty, kteří by snad měli pochybnosti. Pochybnosti měli dva a jenom jeden z nich to dotáhl dál.

Moderátor
To vůbec nezpochybňuji, pane ministře. Pojďme si představit variantu, že Nejvyšší správní soud rozhodne v neprospěch státu. Co se pak stane? Vezme si ten stát ty peníze jinak od lidí, od firem?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
No, má někdo jiné řešení? Za loňský rok je propad ve výběru pojistného zhruba 48,5 miliardy do minusu. V letošním roce nevím, jak to bude vypadat, ale nedělám si iluze o tom, že bychom byli nějak jaksi ziskoví, protože situace je taková, jaká je, zaměstnanost je taková, jaká je, ekonomická situace je taková, jaká je. Ta predikce ještě na letošní rok není příliš jaksi taková, aby se to zlepšovalo výrazně. Takže tam nějaká rezerva, z které by se to dalo dát, není. Jaký je deficit za loňský rok, jaký je plánovaný deficit nebo státní rozpočet, každý ví, takže když si dáte dohromady jedna a jedna, tak zjistíte, nebo dvě a dvě, to je jedno, tak jiná řešení než to, že stát musí zabezpečit fungování toho systému, řešení není. Takže jestli z jedné kapsy by, teoreticky připustit lze, musel vydat, tak z druhé kapsy nebo do druhé kapsy bude ty peníze muset napumpovat.

Moderátor
Jak?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
To teď nechtějte po mně, abych říkal. Je to...

Moderátor
To bych rád slyšel.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
To já vám ale nepovím, protože za prvé - to je spíš otázka pro ministra financí. Můžu vám ale říct, že jak Ministerstvo práce, tak Česká správa, tak Ministerstvo financí připravují určitá řešení pro případ, nedejbože, kdyby to bylo potřeba, a já pořád věřím, že to potřeba nebude, ale samozřejmě stát nemůže dopustit, aby se ten systém zhroutil.

Moderátor
No ne, tak tam se rýsuje několik scénářů. Tak buď si to vezme ten stát tak, že prostě třeba zvýší sociální pojistné, já nevím, o 10 %, aby dostal zpátky těch 10 miliard, nebo by byla možná nějaká varianta odpustit to zvýšení třeba firmám, které nežádaly tu vratku, ale tam se zase dostáváme asi na nějaký tenký led. A jiná možnost v podstatě není, ne?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Tak existují ještě asi tři nebo čtyři další možnosti, ale já je nechci předjímat. V každém případě by se stát snažil, pokud by k tomu došlo, aby ty firmy, které řádně odvedly, tak aby to neplatily dvakrát samozřejmě, to je vyloučeno, to ne.

Moderátor
Zkuste říct ještě nějakou aspoň z těch variant.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Nezkusím.

Moderátor
Důvod?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
V okamžiku, kdy pustím jakoukoliv variantu, tak se začne pracovat na...

Moderátor
No ne, mně by teďko stačila jedna jediná věc - jestli to je tahle vláda, která ty varianty připravuje, nebo jestli potom by to bylo už na té vládě, která vzejde...

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
To přeci nejde takovouto horkou bramboru, pokud ta horká brambora bude, abychom posouvali někam dál, to v žádném případě. Ta opatření samozřejmě se posuzují teď, tato vláda by je posuzovala v případě, že by to bylo potřeba, a já jsem přesvědčen, že k tomu nedojde.

Moderátor
Naším hostem je dnes Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí. Pane ministře, před týdnem začal nový rok. Je něco, čeho se v tom prvním roce dalšího desetiletí obáváte ve vašem resortu? Protože váš resort začal nový rok se spoustou novinek, zároveň je tady krize, teď je tedy ten problém, o kterém jsme se bavili těch uplynulých několik minut.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Nemůžu říct, že se toho obávám, ale očekávám, že před tímto resortem bude celá řada řešení vážných problémů, nebo řešení celé řady vážných problémů. Za prvořadý já považuji úkol tohoto resortu, za prvořadý úkol považuji bojovat, je to blbý výraz asi, s nezaměstnaností. To není jenom úkol tohoto resortu, to je úkol všech resortů, to je úkol prostě podnikatelské sféry, to je samozřejmě věc, kterou lze ovlivnit v České republice pouze částečně, jinak jsme, pohybujeme se v evropském a světovém rámci, ale nezaměstnanost je problém, z něhož se pak odvíjejí další problém, mimo jiné i fiskální, protože díky zvýšené nezaměstnanosti se méně odvádí do těch systémů pojistných, daňových a jiných, a naopak se více čerpá v rámci podpor a tak dále a tak dále. Takže toto jde proti sobě - požadavek na vyšší výdaje, ale menší příjem. A podstata je řešit zaměstnanost. Tak to je jeden problém. Druhý problém, nebo oblast problémů, které tu jsou, je, bych řek, dlouhodobého charakteru, a to je příprava určité restrukturalizace výdajové stránky státního rozpočtu. My provádíme inventuru všech vlastně oblastí, které jsou v gesci našeho resortu, počínaje otázky nezaměstnanosti samozřejmě a konče sociálními službami.

Moderátor
Takže v tuhle chvíli probíhá něco jako brutální revize sociálních dávek?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Brutální ne, to bych nechtěl říct, protože víte, mně se těžko o tom hovoří, protože já bych přál všem těm potřebným, aby se jim nesnižovaly dávky samozřejmě. A snažím se o to. Na druhou stranu musím vidět, že se dá rozdělit jenom to, co je k dispozici. Takže slovo "brutální" nechci používat. Provádíme inventuru...

Moderátor
No ne, tak vy jste nedávno řekl, že výdaje systému sociálního pojištění mohou být až o desítky miliard vyšší než příjmy, tak to by znamenalo co? To by znamenalo brutální seškrtání.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
No, musí se najít způsob, jak šetřit někde jinde, a nebo, a to je druhá stránka, jak napumpovat peníze do státního rozpočtu. Víte, že v Poslanecké sněmovny byly podávány a budou podávány některé návrhy, které by měly řešit i tu příjmovou stránku státního rozpočtu, jenom připomenu prostě zákon o hazardu, loteriích a tak dále...

Moderátor
Tak já nechci úplně připomínat tu druhou stránku, kdy teď v lednu dokonce premiér Jan Fischer mluví o tom, že hrozí destrukce toho úsporného balíčku, tam jde o ty návrhy na 13. důchod, zrušení poplatků ve zdravotnictví, vrácení mateřské na úroveň loňského roku a podobně.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Tak to jsou poslanecké návrhy. Tady vláda jednoznačně řekla, že ke všem těmto návrhům bez rozdílu, odkud jdou, bude mít negativní stanovisko, a já...

Moderátor
Což při vší úctě není až tak úplně podstatné, když se podíváme na rozložení sil ve sněmovně.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Prostě to stanovisko je negativní a já ho plně akceptuji, respektive respektuji jako člen vlády, a ke všem těmto návrhům jsme také takové stanovisko zaujali, a to nejsou jenom tyto, ale i další - ke všem návrhům, které by znamenaly zvýšení schodku státního rozpočtu.

Moderátor
Jedna specifická věc - mateřská. Ta by mohla projít asi, soudě dle rozložení sil a soudě dle toho, co říkají členové KDU-ČSL, ČSSD a KSČM. Tam mě ani tak nezajímá ta částka, tam se odhaduje nějaká 1,5 miliarda korun, že by to vlastně stálo navíc, ale spíš by mě zajímalo technicky - jak by to dlouho trvalo, než by se to zapracovalo, jestli by vůbec na to měly ty matky s dětmi nárok ještě tenhle rok.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Tak samozřejmě vzhledem k tomu systému, který je, tak to chvilku trvá a zdaleka to není schváleno. Potřebujeme na to několik měsíců poté, co ten zákon bude schválen. Ale určitě by se to dalo stihnout v letošním roce.

Moderátor
Když jste tady mluvil o tom, že samozřejmě byste každému přál, co jemu jeho jest, ale zároveň že není kde brát, dokážete definovat v tuhle chvíli skupinu těch sociálně potřebných, která na tom nejvíc prodělá nebo která dostane nejvíc na frak?

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Já bych nechtěl říct, že dostane na frak. My jsme se snažili, a já jsem o to velice úzkostlivě dbal, aby v rámci toho úsporného balíčku se škrtalo jaksi přiměřeně ve všech sférách, kromě hmotné nouze, protože tam už to bylo seškrtáno až na dřeň, tak aby všude se ubralo trošku plus minus a aby žádná ta skupina, to nebylo na úkor jednoznačně, jenom na úkor některé té z těch skupin osob. Já vidím za nejohroženější a nejpotřebnější lidi přestárlé, staré, invalidní, zdravotně postižené, těžce nemocné, ať už mladé, malé nebo starší. Víte, když se jdete podívat do ústavu sociální péče nebo do hospice, tak vidíte státní rozpočet trošku jiným zrakem a jiným prizmatem než ten, který tyto situace nezná a nevidí. A my bychom měli zajistit jako kulturní stát, aby i tito nestrádali a nedocházelo k situacím, že někdo z důvodu peněz bude zavírat takové ústavy a tak dále. To se nedopustí za žádnou cenu. Jak my, tak kraje samozřejmě jsme pro to udělali, i vláda, leccos, a Poslanecká sněmovna koneckonců také, pokud jde o sociální služby. Já bych jenom chtěl říct, že tyto lidi především já mám na mysli, když hovořím o tom, že bych rád jim dal to, co... aby měli slušný, zajištěný slušný život.

Moderátor
Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí, byl dnes hostem Interview ČT24. Pane ministře, děkuju za rozhovor.

Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí:
Já taky děkuju.

Moderátor
No, a vám divákům čtyřiadvacítky díky za pozornost, mějte se hezky a na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.1.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 23:51.