Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/94680-224 - Projektová žádost s registračním číslem CZ. 1.04/3.2.01/19 00 144

Dotaz:

(ze dne 23.12.2009)

Žádost o informace, které se týkají projektové žádosti s registračním číslem CZ. 1.04/3.2.01/19 00144 „Pomoc romské menšině - prevence, poradenství“, předložené do výzvy č. 19 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Odpověď vedoucí oddělení implementace ESF a IOP:

Vážený pane,
projekt s registračním číslem CZ. 1.04/3.2.01/19.00144 „Pomoc romské menšině – prevence, poradenství“ byl předložen do výzvy č. 19 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), tj. nikoliv do Integrovaného operačního programu (IOP), jak uvádíte v textu Vaší žádosti.

Projekt s registračním číslem CZ. 1.04/3.2.01/19.00144 byl vyřazen na základě věcného hodnocení žádosti, kdy každá s žádostí je hodnocena nejméně dvěma nezávislými hodnotiteli, kteří jsou vyhlašovatelem výzvy vybraní z Databáze hodnotitelů pro OP LZZ. Do databáze je zařazen pouze hodnotitel, který splňuje podmínky uvedené v Operačním manuálu OP LZZ (požadavky pro zařazení do databáze hodnotitelů jsou k dispozici na www.esfcr.cz). Jména ani další osobní informace o hodnotitelích se nesdělují. Každý s hodnotitelů je proškolen a před hodnocením žádosti podepisuje četné prohlášení o nestrannosti vůči přiděleným projektům k hodnocení. Projektové žádosti, které nezískaly v průměru více jak 65 bodů za obecná kriteria, jsou z dalšího hodnocení vyřazeny, tj. nejsou projednávaný výběrovou komisí.

Projektová žádost s registračním číslem CZ. 1.04/3.2.01/19.00144 byla podána do 5. kola výzvy č. 19. Do termínu uzavření příjmu žádostí bylo registrováno 27 projektů. Projektové žádosti, které prošly věcným hodnocením (celkem 13 projektových žádostí), jsou v současnosti připravovány pro jednání výběrové komise, která se uskuteční dne 13. 1. 2010. Zpráva o výsledcích výběrového procesu grantových projektů bude zveřejněna nejpozději do 15 pracovních dnů po konání výběrové komise na webových stránkách www.esfcr.cz pod příslušnou výzvou. Tato zpráva obsahuje souhrnnou informaci o výsledku hodnocení a výběru projektů a seznam všech podaných projektů s výsledky hodnocení popř. výběru jednotlivých projektů k podpoře. Zprávy o výsledcích výběrového procesu grantových projektů z 1– 4 kola výzvy č. 19 jsou již na www.esfcr.cz k dispozici (konkrétně na http://www.esfcr.cz/vyzva-c-19-podpora-socialni-integrace-prislusniku-romskych).

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 18:56.