Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální služby » Plánování sociálních služeb:

Obsah položky Přehled vzdělavatelů-metodiků pro plánování sociálních služeb:

Přehled vzdělavatelů-metodiků pro plánování sociálních služeb

Přehled vzdělavatelů – metodiků pro plánování sociálních služeb

V rámci veřejné zakázky MPSV „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb" bylo vyškoleno celkem 74 krajských vzdělavatelů-metodiků plánování sociálních služeb. V každém kraji je tak zastoupeno několik krajských vzdělavatelů-metodiků.

Tito vzdělavatelé-metodici jsou připraveni poskytovat pro potřeby obcí a regionů vzdělávání v oblasti plánování sociálních služeb a zajistit následnou metodickou podporu při plánování sociálních služeb.

Krajští vzdělavatelé-metodici plánování sociálních služeb absolvovali 240 hodinový vzdělávací program sestávající ze tří částí – dvou teoretických a jedné praktické. Koncem června 2006 uzavřeli účastníci první blok teoretické přípravy. V praktické části probíhající v létě a na podzim 2006 krajští vzdělavatelé-metodici působili ve svých krajích v roli lektorů lidí z obcí, kteří se plánování sociálních služeb již věnují nebo se jím chtějí zabývat. V druhé teoretické části si krajští vzdělavatelé-metodici utřídili své poznatky a v únoru 2007dokončili svoji přípravu předložením a obhajobou portfolia.

V průběhu svého vzdělávání získali krajští vzdělavatelé-metodici znalosti a dovednosti, díky nimž mohou:

  • vzdělávat účastníky procesu plánování sociálních služeb v obci/regionu,
  • poskytovat metodické vedení zpracovatelům střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb,
  • podporovat funkční struktury, organizaci a vzájemnou komunikaci mezi účastníky procesu plánování sociálních služeb,
  • vést jednání v oblasti plánování sociálních služeb,
  • předávat své znalosti a pracovat s metodikami plánování sociálních služeb, s principy, procesy a postupy plánování sociálních služeb.

Seznam vyškolených vzdělavatelů-metodiků pro plánování sociálních služeb je možné nalézt v přiloženém souboru. Jejich rozdělení podle jednotlivých krajů ovšem neznamená, že by mohli působit pouze v příslušném kraji, ale jejich služeb lze využít v rámci celé ČR.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 29.12.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 27.4. 2018 000 08:39.