Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Listopad:

Petr Šimerka, Problémy s vyplácením nemocenských a mateřských dávek (Radiožurnál)

Moderátor (Jiří Chum):
O tom, jak se lidé mohou bránit a kdy přestanou mít úřady problémy s vyplácením dávek, budu už za chvíli mluvit přímo s ministrem práce a sociálních věcí, Petrem Šimerkou, v pořadu Pod kůži. Poslouchejte dál odpolední Radiožurnál. Když nastupoval na Ministerstvo práce a sociálních věcí, sliboval ministr Petr Šimerka, že se situace ve vyplácení dávek, jako je nemocenská a mateřská, zlepší. Jenže problémy trvají stále, jak jste slyšeli v dnešním pořadu Pod kůži. Teď ho zdravím živě po telefonu. Dobré odpoledne, pane ministře.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý den.

Moderátor (Jiří Chum):
Stále některé matky i teď mají problémy s vyplácením mateřské. Vy sám jste před několika měsíci říkal, že na jejich včasné vyplácení osobně dohlédnete. Jak je možné, že ten problém ještě pokračuje? Kde je ta chyba?

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
No tak já jsem sliboval, že se to výrazně zlepší. A já musím konstatovat, že se to výrazně zlepšilo. Problém, pokud já mám správné informace a já jsem přesvědčen, že ano, tak existuje pouze na jednom jediném pracovišti, a to je v Praze 8. Jinak v celé republice by nemělo kromě výjimečných excesů, protože lidé jsou omylní, docházet k opožďování těch výplat. Naopak tam se ty lhůty podařilo zkrátit. Takže jediný problém přetrvává v Praze. A přetrvává v Praze z jednoho jediného důvodu. V Praze je obrovská koncentrace organizací. A ten systém se změnil po padesáti letech, kdy byl zaveden určitý způsob, určitý systém. A samozřejmě je potřeba, aby se s ním seznámili všichni účastníci toho procesu. Jednak lékaři, kteří vyplňují neschopenky a další dokumenty. Jednak zaměstnavatelé a jednak samozřejmě i pracovníci České správy sociálního zabezpečení. To byly takové ty dětské nemoci. To lze tolerovat určitou dobu. A vím a chápu, že problém, který je v Praze a přetrvává v Praze, je problém závažný. Nicméně takže především bych se chtěl omluvit jménem Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy všem, kteří to obdrželi nebo ještě obdrží pozdě. Ale chtěl bych vám říct, že toto pracoviště zúčtovává a vyplácí každý měsíc kolem třiceti, dneska v posledním měsíci dokonce třicet čtyři tisíc dokladů nebo těch dávek za měsíc. Kromě toho ještě statisíce důchodů. Čili tam je ta chybovost, pokud se stane jenom v jednom nebo ve dvou procentech případů, tak už to jsou stovky případů, což nás samozřejmě trápí. Jenom aby byly vidět ty proporce, které jsou. Čili situace se zlepšila. Mimo Prahu už problémy být nemůžou. A v Praze bohužel přetrvávají. A já vám řeknu, jaká opatření, pokud budete chtít, jsme už provedli jako Česká správa a jaká ještě provedeme.

Moderátor (Jiří Chum):
Prosím? To mě zajímá, protože myslím, že to zajímá i posluchačky, které právě mají s vyplácením problém. Co chystáte udělat pro to, aby se ty dětské nemoci, jak říkáte, úplně doléčily? A kdy to bude?

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Tak za prví už jsme řadu věcí udělali. My jsme toto pracoviště posílili celkem zhruba o padesát zaměstnanců. To za prvé. Za druhé ti, kteří tam jsou, pracují po přesčasech, někdy i v sobotu a v neděli. Čili i nastavujeme tu pracovní dobu. Za třetí, přesunuli jsme tam v rámci vnitřních možností některé pracovníky z jiných oddělení, které mají jinou agendu na starosti. A v poslední době jsme na toto pracoviště ještě přesunuli a přesouváme zaměstnance z jiných okresních správ sociálních zabezpečení, kde už ta situace se stabilizovala. A určitá, bych řekl, rezervička tam je. Tak ještě aby posílili personálně dál toto pracoviště. Takže to už se provedlo. Pokud se do konce roku nepodaří dostat se na obdobnou úroveň jako je v jiných regionech České republiky, tak nám zbývá další ještě opatření, které pravděpodobně by pak muselo nastoupit. A to už není tak jednoduché. To jsou určité organizační změny, které by toto pracoviště, které má obrovskou spádovost. Protože ještě takhle chci říct. Řada organizací má sídlo v Praze. Ale zaměstnanci postižení tou pozdní výplatou, jsou rozptýleni po celé republice. Čili někdy to opticky vyvolává dojem, že jsou problémy třeba i v Ostravě nebo v Brně nebo někde jinde. Ale problémy jsou skutečně jenom na tom pracovišti v Praze 8. Takže mimo to, co jsme udělali, ještě děláme další opatření, zejména personálního, ale i samozřejmě organizačního charakteru. Jinak vám mohu říct, že tam došlo i k personálním změnám na vedoucích postech, postech vedoucích pracovníků. A to je interní záležitost, která, která, která byla také provedena. A to, co uděláme, vyhodnotíme situaci. A pokud se do konce roku nedostaneme na úroveň obdobnou celostátní úrovni, tak přikročíme ještě k dalším řešením.

Moderátor (Jiří Chum):
Jenom poprosím velmi krátce. Máte možnost i udělit úřadům nějakou pokutu? Něco, co by výrazně zrychlilo nebo přimělo lidi, kteří pracují, aby nechybovali tolik? Byť je ten úřad posílený personálně?

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem hluboce přesvědčen, že to není otázka nepečlivosti. Ve většině, v drtivé většině případů je to otázka. Podívejte přijali jsme padesát nových lidí.

Moderátor (Jiří Chum):
Prosím krátce, ano.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Ale museli jsme je zaškolit. A to zaškolení a ta praxe samozřejmě se získává postupem času. Čili chce to několik týdnů. Postihy tam byly, pokud je o vedoucí zaměstnance. Ty už byly. A teď je to na tom, aby se to zavedlo a realizovala se ta opatření, která už byla provedena.

Moderátor (Jiří Chum):
Říká ministr práce a sociálních věcí, Petr Šimerka. Dál budeme ten případ sledovat. Díky a na slyšenou.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Já taky. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jiří Chum):
Systém vyplácení dávek stále nefunguje. Reportéři Radiožurnálu zjistili, že některé novopečené matky znovu nedostávají mateřskou. Opakuje se tak problém ze začátku tohoto roku, kdy na dávky čekalo až jedenáct tisíc lidí. Důvodem byla radikální proměna systému vyplácení této finanční podpory. Alespoň tak to tehdy zdůvodňovali úředníci. Co tedy zase nefunguje? Zaměříme se v dnešním pořadu Pod kůži právě na to, kde je chyba. Poslouchejte, právě začínáme. Dobré odpoledne. Dovedete si představit, že byste byli tři měsíce bez platu a na žití neměli ani korunu? Asi málokdo by to zvládl. Mnohem horší je to pak pro matky, které jsou na mateřské dovolené. Kvůli chybám úředníků zůstávaly dlouhé měsíce úplně bez peněz. O jejich případy se zajímala reportérka Petra Benešová.

Redaktor (Petra Benešová):
Kdyby neměla Lucie Krejčí z Mělníka finanční podporu svého manžela, jen stěží by zvládla první měsíce po porodu. Její dvě holčičky se narodily na konci června. Až do října jí ale úřady nevyplatily mateřskou. Tři měsíce tak nedostala od státu na dvě děti ani korunu. Jak sama popisuje, zjistit, proč peníze nepřišly, bylo velmi těžké. Složitá prý hlavně byla komunikace s úředníky z České správy sociálního zabezpečení, která má vyplácení dávek na starosti.

Host (Lucie Krejčí):
Nejdřív mi řekli, že mám nějaké nespecifické rodné číslo. Když jsem teda říkala, že jako jsem s tím rodným číslem nikdy neměla žádný problém, tak potom vlastně říkali, že teda asi nedostali všechny podklady od mého zaměstnavatele. Volala jsem teda k nám do firmy. Tam teda řekli, že jim všechny podklady poslali začátkem července. Potom teda tam volal můj manžel, kdy mu řekli, že mají nedostatek personálu a že bych to měla dostat během října, ty peníze.

Redaktor (Petra Benešová):
Podobnou zkušenost má i Soňa Fabiánová z Čerčan. I ona musela na mateřskou čekat na začátku roku dva měsíce. Když už si myslela, že všechny doklady na úřadech má v pořádku, mateřská jí nepřišla chybou úředníků opět. A to v srpnu.

Host (Soňa Fabiánová):
Řekli, že se na to zapomnělo, že jsem to zapomněla poslat a poslali mi ji až následně asi s měsíčním zpožděním. Takže, takže to bylo takové to dovršení.

Redaktor (Petra Benešová):
Jak sama dodává, chyba byla na straně úřadů. A jeho pracovníci se jí za zpoždění omluvili. Sama by to ale bez manžela se dvěma dětmi jen stěží zvládla.

Host (Soňa Fabiánová):
Moc veliké zpoždění z jejich strany na vyřízení. Jako jaké zpoždění to bylo, tak to já opravdu netuším, jo. Prostě asi nejsem jediný případ, který tu mateřskou dostal takhle pozdě. Ale pokud je maminka sama s dítětem a nehledě na to, že prostě prožívá nějaké období šestinedělí. A najednou se ještě musí zajímat, kde jsou její peníze. A ty peníze jí chybí. Že jo. Přitom miminko sebou nese určitě spoustu nákladů.

Redaktor (Petra Benešová):
A že to nebyl výjimečný problém jen několika mála žen, dokazuje i třetí případ. Petra Spálenská čekala na mateřskou přes měsíc.

Host (Petra Spálenská):
Já jsem nastoupila na mateřskou desátého července. Tím, že jsem měla za to, že mateřská nebo nemocenská, v podstatě dávky by měly chodit zřejmě jako výplata, takže do patnáctého následujícího měsíce. Což se nestalo. Mně vlastně mateřská dorazila vlastně až někdy dvanáctého září.

Redaktor (Petra Benešová):
Kdyby prý neměla finanční rezervy, tak by měla bez mateřských dávek velký problém.

Host (Petra Spálenská):
Kdybych asi čekala na ty peníze a žila od výplaty k výplatě, tak jsem měla velký problém. Slyšela jsem o případech, kdy to bylo až tři měsíce. Což si myslím, že je teda opravdu příšerné.

Redaktor (Petra Benešová):
O peníze matek se stará Česká správa sociálního zabezpečení a její příslušné pobočky. Podle jejího mluvčího Kamila Vařeky, prý může ke zpoždění dojít kvůli chybám v dokumentaci.

Host (Kamil Vařeka, mluvčí ČSSZ):
V častých případech se stává, že příslušné okresní správy dostávají neúplné podklady. Například od zaměstnavatelů. Nebo i od klientů, že třeba chybí podpis. A tyto doklady pro přiznání dávky je následně nutné doplnit. A tím dochází k prodloužení lhůty.

Redaktor (Petra Benešová):
Problém ale není pouze ve špatných záznamech. Od začátku roku má spíše Česká správa sociálního zabezpečení problém s novým systémem nemocenských dávek, kam patří i mateřská. Výplata podpory v mateřství a několika dalších dávek přešla z firem na stát. Po padesáti letech se tak změnila pravidla pro vyplácení. Ještě na začátku roku dokonce nedostalo dávky jedenáct tisíc lidí. Problémy ale zjevně přetrvávají i na konci roku.

Moderátor (Jiří Chum):
Proč je stále problém ve vyplácení nemocenských a mateřských dávek i na konci roku? Co pro to dělají úředníci a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nad úřady dohlíží? Na to se podíváme ve druhé části už za chvíli. Posloucháte Pod kůži. Nový systém ve vyplácení nemocenských a mateřských dávek od začátku roku působí velké problémy. Někteří nemocní, i matky na mateřské dovolené dostávají peníze stále se zpožděním. Proč k tomu dochází? Zjišťovala reportérka Petra Benešová.

Redaktor (Petra Benešová):
Měsíc, dva, ale i dokonce tři měsíce byly některé matky na mateřské dovolené bez peněz od státu. Úřady nestíhaly a stále v některých případech nestíhají jejich dávky vyplácet. Úředníci se potýkají s novými formuláři i počítačovým programem. Ještě na začátku roku navíc chybělo dostatek lidí, aby mohli všechny žádosti zpracovat. Podle mluvčího České správy sociálního zabezpečení Kamila Vařeky se ale situace během roku měla zlepšit.

Host (Kamil Vařeka, mluvčí ČSSZ):
Průměrně každá okresní správa byla v oblasti nemocenského pojištění posílena o dva zaměstnance. Pražská správa sociálního zabezpečení však byla posílena vzhledem ke zmíněným specifikům o osmdesát zaměstnanců. I v Praze je situace v současnosti stabilizovaná.

Redaktor (Petra Benešová):
Nejvíce nestíhali a zřejmě stále nestíhají úředníci v Praze. Od začátku roku musí nemocenské dávky, tedy i mateřskou vyřizovat úřady i pro firmy, které mají více než dvacet pět zaměstnanců. Doposud tomu tak nebylo. Tato změna se tak výrazně projevila v hlavním městě, kde je nejvíce velkých firem. Například na Praze 8 došlo k enormnímu nárůstu vyplácení dávek, což způsobilo, že se dávky stále v některých případech zpožďují. Úřad proto přijal dalších padesát lidí. Úředníky má kontrolovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jenže Česká správa sociálního zabezpečení pracuje nezávisle na ministerstvu. A ministr pouze jmenuje a odvolává jejího ředitele. Jak ujišťuje mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová, ministerstvo vyplácení dávek přesto sleduje.

Host (Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV):
Ministerstvo práce a sociálních věcí se prováděním nemocenského pojištění zabývá. A usiluje o to, aby klienti České správy sociálního zabezpečení dostali dávky nemocenského pojištění v řádných termínech.

Redaktor (Petra Benešová):
A dodává, že v případě prodloužení lhůty při vyplácení dávek se mají matky obrátit přímo na úředníky. V tom je ale právě ta největší potíž. Jak vysvětluje Soňa Fabiánová, matka dvou dětí.

Host (Soňa Fabiánová):
Já jsem se tam několikrát nemohla dovolat. Několikrát to bylo prostě dvacetkrát. Pak ale když ten telefon někdo zvednul, tak byli samozřejmě už jako velmi ochotní. No ale problém byl komunikace. Že neodpovídají na maily. A konkrétní osoby, které jsou za to zodpovědné, ty telefony prostě nebrali. Spíš bych řekla, že je to takový stres, že nevíte, co se děje. Jo? Tak to, že by vám někdo řekl, podívejte se, je to z toho a z toho důvodu, ta mateřská přijde tehdy a tehdy, tak to se nestane.

Redaktor (Petra Benešová):
Podobně mluví o zkušenosti s úředníky i další matka, Petra Spálenská.

Host (Petra Spálenská):
Zkoušela jsem to v rámci takových těch úředních hodin. Takže mezi osmou, dvanáctou, kdy je asi největší pravděpodobnost, že na úřadě někdo bude něco dělat. Bohužel se mi to nepovedlo.

Redaktor (Petra Benešová):
Matkám tak nezbývá než vydržet a doufat, že se nakonec jejich mateřská na účet dostane. Česká správa sociálního zabezpečení vyplatí měsíčně dvě stě padesát tisíc nemocenských a tedy i mateřských dávek. Úřad se dušuje, že převážná většina z nich je vyplacena včas. A lidé tak nemusejí čekat v dlouhých frontách na úřadech.

Moderátor (Jiří Chum):
Zítra se budou reportéři věnovat dalšímu tématu, a to nové drogové cestě na česko-polských hranicích. Po půl třetí.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.11.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:23.