Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Opatření, která MPSV připravuje pro případ nařízení mimořádných opatření

Ministr práce a sociálních věcí JUDr. Šimerka projednal s hlavním hygienikem ČR MUDr. Vítem, že v případě, když hlavní hygienik ČR nařídí mimořádná opatření při epidemii chřipky nebo nebezpečí jejího vzniku,

  • mohou ošetřující lékaři uznávat dočasnou pracovní neschopnost z důvodu chřipky nebo onemocnění s obdobnými příznaky zpětně za dobu až 5 kalendářních dnů bez předchozího písemného souhlasu orgánu nemocenského pojištění v každém jednotlivém případě,
  • bližší podrobnosti k postupu práce neschopného při vzniku chřipkového onemocnění a určení oblastí, kterých se toto opatření bude týkat, budou zveřejněny na internetových stránkách ČSSZ. Obecné informace je možno získat na internetových stránkách MZd
Související tiskové zprávy a jiná sdělení
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.1.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 14:35.