Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/74168-414 Informace obsažené v dohodách o poskytnutí hmotných podpor

Dotaz:

(ze dne 22. 9. 2009)

Občanské sdružení žádá o poskytnutí informací obsažených v dohodách o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a společnostmi Hitachi Home Electronics s.r.o., IPS Alpha Technology Europe s.r.o. a Ohmori Technology Czech s.r.o., a to ve formě plného znění těchto dohod.

Žádáme o zpřístupnění výše vymezených informací v písemné formě - kopie vymezených dokumentů či dokumenty v elektronické podobě - a jejich zaslání na adresu našeho sdružení.

Odpověď ředitele odboru politiky zaměstnanosti:

Vážený pane magistře,
v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme opisy požadovaných dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a společnostmi Hitachi Home Electronic s.r.o., IPS Alpha Technology Europe s.r.o. a Ohmori Technos Czech s.r.o.

Dle Sazebníku úhrad za poskytování informací MPSV jsou poskytované informace bezplatné, celkové náklady na poskytnutí informací nepřekročily 100,- Kč.

S pozdravem

Jelikož žadatel uvedl, že si přeje zaslat kopie všech dokumentů, vztahujících se k dané věci, a připojil poštovní kontaktní adresu, Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo informace v papírové podobě zasláním poštou a zveřejňuje pouze seznam kopií dokumentů, které žadateli zaslalo (§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.):

Příloha:

  • 1x Opis Dohody o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek, č.j. 106/1/41/45753/07 (IPS Alpha Technology Europe s.r.o.)
  • 1x Opis Dodatku č. 1 k Dohodě o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek, č.j. 106/1/41/45753/07 (IPS Alpha Technology Europe s.r.o.)
  • 1x Opis Dohody o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek, č.j. 87/1/41/63117/06 (Ohmori Technos Czech s.r.o.)
  • 1x Opis Dohody o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek, č.j. 132/1/41/47791/08 (Hitachi Home Electronic Czech s.r.o.)
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 19:15.