Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Práce:

Letos získalo ocenění Bezpečný podnik 19 firem

Firmy Biocel Paskov, MP Krásno a SYNTHOS Kralupy ocenění získaly už počtvrté. Bezpečnými podniky jsou tak nepřetržitě 12 let. Kromě nich dostaly letos osvědčení také: Kostelecké uzeniny, a. s., SPOLANA, a. s., VOKD, a. s., Plzeňská teplárenská, a. s., Energotrans, a. s., Pražská teplárenská, a. s., Siemens Elektromotory, s. r. o., Vesuvius Solar Crucible, s. r. o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Fatra, a. s., KOVOKON Popovice, s. r. o., Tractebel Engineering, a. s., Isolit-Bravo, spol. s r. o., BIS Czech, s. r. o., ČEZ Distribuce, a. s., a ČEPRO, a. s.

Ocenění se uděluje každý rok podnikům, které splnily podmínky programu Bezpečný podnik. Program Bezpečný podnik je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu, a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je také jednou ze základních priorit Evropské unie. Jde o nepřetržitý proces, který musí mimo jiné reagovat na zcela nová rizika, která vznikají v návaznosti na měnící se hospodářské, sociální a demografické podmínky Evropy a na podmínky práce, které výrazně ovlivňuje uplatňování nových technologií.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce považují prosazování a realizaci programu Bezpečný podnik za prioritní a chtějí ho podporovat i v následujících letech. Podle obou institucí je bezpečnost a ochrana zdraví při práci stejně důležitým hlediskem při řízení podniku, jako jsou například ekonomické priority. Systematická péče o danou oblast je jako nedílná součást státní politiky zakotvena také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.11.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.7. 2019 000 15:05.