Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/75437-43 Dotaz na způsob výpočtu mzdy zaměstnanců

Dotaz:

(ze dne 8.10.2009)

Zaměstnavatel se obrátil na ministerstvo se žádostí o informace, týkající se metodiky výpočtu mzdy zaměstnanců, kteří pracují v třísměnném nepřetržitém provozu dle § 79 odst. 2 píms. b) zákoníku práce a dle cit. ust. je jejich týdenní úvazek 37,5 hod. (NV č. 567/2006 Sb. stanovuje pro dotčenou platovou třídu zaručenou mzdu).

  1. Existuje metodika či interní pokyn, který řeší problematiku výpočtu a stanovení minimální hodinové a měsíční mzdy při trojsměnném nepřetržitém provozu?
  2. Kde je možno metodiku ad 1) získat?
  3. Jaký je způsob výpočtu minimální hodinové mzdy při výši zákonem stavené zaručené mzdy pro zaměstnance v třísměnném nepřetržitém provozu tak, aby splňovala nařízení vlády č. 567/2006 Sb., pro zaměstnance v 3. skupině prací?
  4. Jaká je výše hodinové mzdy tak, aby zůstala zákonem stanovená hodnota měsíční zaručené mzdy a přitom se pohybovala hodinová mzda co nejníže?

Odpověď ředitele odboru pracovněprávních vztahů:

Podle § 111 zákoníku práce nejnižší přípustná výše odměny za práci, tedy mzdy, platu nebo odměny z dohody, nesmí být nižší než minimální mzda. Zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, nemůže být určena (či s nimi sjednána) mzda nižší než tzv. nejnižší úroveň zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy odstupňované do 8 skupin prací jsou stanoveny nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Uvedené nařízení vlády v § 5 odst. 1 stanoví, že při jiné dálce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin (podle § 79 odst. 2 zákoníku práce) se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy zvyšují úměrně zkrácení pracovní doby. Přepočet hodinové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v případě jiné délky stanovené týdenní pracovní doby než je 40 hodin je upraven tak, aby zaměstnanci s touto jinou délkou stanovené týdenní pracovní doby nebyli znevýhodněni proti zaměstnancům se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Hodinové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se v takovém případě zvyšují v poměru, který se zjistí jako podíl stanovené týdenní pracovní doby ku zkrácené stanovené týdenní pracovní době, tj. 40:37,5.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici popsaný výpočet pro minimální mzdy. Stejný vzorec je možné aplikovat i pro přepočet hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 09:53.