Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální služby » Strategické a analytické dokumenty k sociálním službám:

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012

Priority rozvoje sociálních služeb

Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně a jehož účelem je vymezit hlavní trendy a oblasti, na něž by měla být v příštím období upřena pozornost. Ve vztahu ke krajským i obecním plánům rozvoje sociálních služeb tento dokument tvoří rámec směřování MPSV v oblasti sociálních služeb, který by měl být znám všem zpracovatelům obecních či krajských plánů rozvoje sociálních služeb. Jeho původní platnost na období 2009 – 2012 byla prodloužena na jednání vlády dne 31.10.2012 o jeden rok, tj. i na rok 2013.

Dokument ke stažení: Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.2.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 09:21.