Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Poradna při hledání zaměstnání

2. díl

Správný postoj – polovina úspěchu!

Role uchazeče na trhu práce, resp. pochopení a přijetí správné role uchazečem má pro úspěšné hledání zaměstnání klíčový význam. V procesu výběrového řízení, které začíná již volbou vhodných pracovních příležitostí, zastává uchazeč i zaměstnavatel svoji specifickou roli, podobně jako například nadřízený–podřízený, prodavač–zákazník apod.

Výběrové řízení má svým charakterem nejblíže právě ke zmíněnému procesu prodeje. Otázkou zůstává, zda je uchazeč nebo zaměstnavatel spíše v roli prodejce, nebo zákazníka.

Ačkoli praxe ukazuje, že se uchazeči velmi často ztotožní s rolí zákazníka, pravdou je, že zákazníkem je vždy zaměstnavatel. Uchazeči, kteří si tuto roli „neprávem“ přisvojí, mají při hledání zaměstnání veliké obtíže, neboť suplují roli zaměstnavatele.

Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že zákazník zastává dominantní roli toho, kdo provádí výběr, a prodejce je součástí konkurenčního prostředí, které chce zákazníka získat, je zřejmé, že uchazeč je v roli prodejce, a k tomu je nutné zaujmout odpovídající postoj.

Několik srovnání pro bližší demonstraci role uchazeče:

  • Uchazeč musí zaujmout zaměstnavatele stejně jako prodejce zákazníka. Zaměstnavatel i zákazník mají více možností na výběr.
  • Uchazeč musí přesvědčit o svých kvalitách stejně jako prodejce o kvalitě svého sortimentu. Zaměstnavatel i zákazník nesmějí mít pochybnosti.
  • Uchazeč i prodejce musí zodpovědět řadu otázek. Nezodpovězené otázky vyvolávají pochybnosti.
  • Uchazeč musí znát své předpoklady jako prodejce svůj sortiment. Zaměstnavatel si nevybere uchazeče, který neví, co vlastně umí a co zná. Navíc uchazeč stěží přesvědčí o svých kvalitách, jestliže si jich sám není vědom. Zákazník si také nekoupí výrobek u prodejce, který neví, co jednotlivé výrobky umějí a jaký z nich bude mít přínos.
  • Uchazeč stejně jako prodejce musí působit na úrovni. Uchazeč, který takto nepůsobí, těžko získá důvěru druhé strany, což platí i u prodejce.
  • Uchazeč i prodejce čelí konkurenci. Zaměstnavatel může nabídnout zaměstnání jinému uchazeči, podobně jako zákazník může nakoupit u jiného prodejce.
  • Uchazeč musí předpokládat otázky ze strany zaměstnavatele, stejně jako prodejce ze strany zákazníka. Jestliže uchazeč nebude na tyto otázky připraven, bude na ně stěží schopen pohotově a uspokojivě reagovat, stejně jako prodejce na otázky zákazníka.
  • Uchazeč nikdy sám nehovoří o svých nedostatcích. Prodejce také nikdy neupozorňuje na nedostatky výrobků. Uchazeče, který bude poukazovat na své nedostatky, zaměstnavatel nejspíš nezaměstná, podobně jako zákazník stěží koupí výrobek, bude-li prodejce poukazovat na jeho negativa.
  • Uchazeč i prodejce musí reagovat přesvědčivě. Pouze přesvědčivé a logické odpovědi vzbudí důvěru a odstraní pochybnosti. Takové odpovědi si musí připravit uchazeč stejně jako prodejce.

Tyto příklady uchazečům určují, jakým směrem zaměřit svoji pozornost, a to jak směrem k respektování role zaměstnavatele, tak k využití role své.

Uchazeč (prodejce), který si je vědom, že musí zaměstnavatele zaujmout a přesvědčit, potom jedná mnohem cíleněji a efektivněji než uchazeč (zákazník), který pasivně čeká, až ho zaměstnavatel přesvědčí, že by zvolenou pracovní pozici mohl zkusit zastávat.

Text vychází z publikace Jak hledat a najít zaměstnání – rady a tipy pro uchazeče od Zbyňka Siegla z produkce nakladatelství Grada. Nové, aktualizované vydání oblíbené příručky přináší ověřené rady a tipy pro všechny uchazeče o zaměstnání. Absolventi, ženy po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, uchazeči vyššího věku a další lidé obtížně hledající zaměstnání v knížce najdou více rad, jak překonat svůj pesimismus, jak efektivně hledat práci a oslovovat zaměstnavatele, jak při výběru uspět a pracovní místo získat.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.10.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 11:26.