Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

ČR a SRN společně proti nelegálnímu zaměstnávání a zneužívání sociálních dávek

Vzájemná výměna informací a zkušeností

Smyslem ujednání je posílit spolupráci mezi příslušnými orgány v boji proti nelegálnímu zaměstnávání, neohlášené výdělečné činnosti a nelegálnímu najímání přeshraničních pracovníků. Na návrh české strany text obsahuje také související kontrolu přeshraničního zneužívání sociálních dávek a neodvádění pojistného.

Spolupráce mezi oběma zeměmi bude fungovat především na principu vzájemné výměny informací a zkušeností mezi odpovědnými orgány. Usnadní mimo jiné vzájemné sdělování skutečností rozhodných pro nárok na dávky.

Příznivý dopad na státní rozpočet

Dokument, který je v souladu s naplňováním cílů podporovaných Evropskou unií, by měl mít příznivý dopad také na státní rozpočet. Pracovníci z Německa, u kterých není oprávněné zachování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení vysílajícího státu, budou povinni odvádět příspěvky na sociální zabezpečení do českého systému. Pomocí výměny informací o českých pracovnících zejména v příhraničních oblastech bude snáze možné zabránit neoprávněnému pobírání dávek v nezaměstnanosti, evidování těchto osob jako nezaměstnaných a z toho vyplývajícímu placení pojistného na zdravotní pojištění za tyto osoby ze státního rozpočtu. Sjednání smlouvy tak umožní v odůvodněných případech kontrolu rozhodných skutečností a případně i zastavení výplaty dávky.

Česká republika plánuje do budoucna podobná ujednání využít i ve vztahu k ostatním sousedním státům. Toto ujednání vstoupí v platnost poté, co na německé straně dojde k přijetí národního prováděcího zákona ke smlouvám tohoto typu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.10.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:39.