Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Aby státní i nestátní neziskové organizace byly úspěšné…

Jde o ústavy sociální péče, domovy pro seniory, školy, dětské domovy, domy dětí, muzea, divadla, galerie, knihovny, poradenská a informační centra apod. Jednu dobu to vypadalo, že státní správa a samospráva se vědomě bude chtít příspěvkových organizací zbavit, v současnosti jde o trend opačný. Ministerstva a úřady v loňském a letošním roce svoje neziskovky aktivně podporují a investují do nich.

Řízení a vedení neziskových organizací je podobné

Příspěvkové, tedy státní neziskové organizace fungují na podobných principech jako nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, občanská sdružení, případně nadace a nadační fondy). Diametrálním rozdílem je zmíněný způsob financování. Zatímco nestátní neziskové organizace fungují na otevřeném trhu, a co si neseženou nebo nevydělají, to nemají, příspěvkové organizace obdrží každoročně finance ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstev nebo místních úřadů. Na druhou stranu nevýhodou příspěvkových organizací bývá jejich podřízenost zakladateli, kde svoji roli mohou hrát i politické zájmy. Přes tyto podstatné rozdíly je řízení a vedení obou typů neziskových organizací velmi podobné. Mnoho příspěvkových organizací si uvědomuje, že příliv peněz ze státního rozpočtu nemusí trvat věčně a je otázka času, kdy státní správa a samospráva změní způsob jejich financování. Proto již teď začínají pracovat na vlastním marketingu a vztazích s veřejností (public relations). Často intenzivně pracují i na fundraisingu – činnostech, které příspěvkovým organizacím mohou přinést finanční prostředky navíc. A již teď si budují základnu dárců, která se jim v nejisté budoucnosti může jen vyplatit. Příspěvkové organizace pracují i na zlepšování svého jména a snaží se budovat dobrou image na veřejnosti. Ve většině případů je to běh na dlouhou trať a týká se nastavení pravidel uvnitř organizace a tzv. organizační kultury.

Publikace plná rad

Všechna zmíněná témata podrobněji pro ředitele a vedoucí pracovníky příspěvkových, ale i nestátních neziskových organizací popisuje nová knížka autorů Marka Šedivého a Olgy Medlíkové Úspěšná nezisková organizace, kterou vydalo nakladatelství Grada Publishing. Na současném trhu je to jedna z mála praktických příruček zaměřených na neziskové organizace. Autoři v ní popisují, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace. Autoři jsou zkušení odborníci v oblasti řízení neziskových, tedy i příspěvkových organizací a v knize se zabývají podstatou neziskového „podnikání“, strategiemi, možnostmi a omezeními neziskovek, základy finančního řízení neziskových organizací, zajišťováním finančních zdrojů – fundraisingem, marketingem, public relations a řízením a vedením zaměstnanců a dobrovolníků. V knize je i speciální kapitola pro ředitele a ředitelky.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.10.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 05:22.