Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální politika:

2010 – Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Chudobu si často spojujeme jen s rozvojovými zeměmi, kde boj s podvýživou, hladem a nedostatkem čisté vody bývá na denním pořádku. Avšak chudoba a sociální vyloučení jsou přítomné i v Evropě. Nemusejí se vždy projevovat tak krutě, přesto jsou nepřijatelné. Chudoba a vyloučení jediné osoby ve svém důsledku přináší nouzi celé společnosti. Evropa bude silná jedině tehdy, pokud dokáže plně využít možností každého jednotlivce.

Neexistuje žádné zázračné řešení, jak s chudobou a sociálním vyloučením skoncovat. Jedno je ale jisté. Nastal čas, abychom obnovili svůj závazek usilovat o solidaritu, sociální spravedlnost a větší sociální začlenění. Nastal čas vyhlásit rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Solidarita je klíčovou hodnotou Evropské unie. Je důležitá obzvlášť v době krize. Slovo „unie“ to dobře vystihuje: v situaci, kdy musíme společně čelit hospodářské krizi, vytváří právě solidarita záchrannou síť pro kohokoli z nás.

Zde je několik cílů, o něž se bude v rámci EU usilovat:

  • podporovat účast a politickou angažovanost všech skupin společnosti v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, od evropské po místní úroveň, ve veřejné i v soukromé sféře;
  • povzbuzovat každého evropského občana k účasti v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení;
  • dávat prostor lidem zasaženým chudobu a žijícím v sociálním vyloučení, aby mohli vyjádřit své obavy a hovořit o svých potřebách;
  • spolupracovat s občanskou společností a nevládními organizacemi, které bojují proti chudobě a sociálnímu vyloučení;
  • napomáhat rozbíjení stereotypů týkajících se chudoby a sociálního vyloučení a přispívat k odstraňování jejich stigmatizace;
  • prosazovat takovou společnost, která zajistí udržení a rozvoj kvality života, sociálního blahobytu a rovných příležitostí pro všechny;
  • posilovat mezigenerační solidaritu a zajistit udržitelný rozvoj.

Zdroj: ec.europa.eu

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.10.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.7. 2019 000 15:11.