Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Nikdo není tak starý, aby nemohl změnit svůj život

ADDIS ABEBA – Po tisíce let se z medu a odrůdy chmele zvané gešo, která roste jen ve vysokohorských polohách, podomácku vyrábí legendární etiopské víno zvané Tej (tej-ja). Na malém trhu v Addis Abebě sedmdesátiletá Chaltu pokračuje v tradici a prodává sušené listy geša. Jak se však tato žena dostala k takovému zdroji obživy, se tradici vymyká. Většinu svého života strávila žebrotou na ulici v hlavním městě. Už jako dívka onemocněla leprou (malomocenstvím) a v důsledku toho trpěla po celý svůj život diskriminací.

Předsudky nebezpečně diskriminují

Berke Negatu, manažer etiopské národní asociace pro pacienty, kteří prodělali lepru, má před očima mnoho případů sociálního vyloučení spojených s touto nemocí: „Její oběti musí neustále bojovat, aby nebyly zcela izolovány od společnosti. Mnoho lidí se stále domnívá, že tato nemoc je boží trest. Proto je život těchto lidí tak svízelný.“

Tělesné postižení však nebyl jediný problém paní Chaltu. Podobně jako u mnoha jiných žen na světě, možnost dosáhnout lepších životních podmínek se s vyšším věkem stále zmenšovala. Najít spolehlivý zdroj obživy, zejména pak smysluplné zaměstnání, je pro stárnoucí handicapovanou ženu stále obtížnější.

Ze žebračky úspěšnou obchodnicí

Paní Chaltu se však nevzdávala. Příležitost se naskytla před několika lety, když se dověděla o vládním programu Zlepši svou živnost!, který zajišťuje ILO (International Labour Organization – Mezinárodní organizace práce). Přes svůj pokročilý věk byla do programu přijata. Fantahun Melles, národní koordinátor programu, říká: „Když naučíme lidi potřebným dovednostem, porozumí podmínkám na trhu, základům plánování a finančního řízení a jsou vybaveni pro úspěšné drobné a případně i větší podnikání.“

Paní Chaltu tento výcvikový program změnil život. Ze žebračky se stala úspěšnou prodavačkou na trhu. Po absolvování výcviku, který jí pomohl sestavit perspektivní podnikatelský plán, dostala do začátku půjčku. S její pomocí začala nakupovat a pak ve městě úspěšně prodávat gešo. Půjčku splatila do jednoho roku.

Pomocníci? Odhodlání, úsilí a tvrdá práce

Koordinátor programu si tohoto úspěchu cení, protože ukázal, že je možné pomocí odhodlání, úsilí a tvrdé práce zlomit okovy chudoby. I když Chaltu byla stará a byla obětí prodělané nemoci a diskriminace, neodradilo ji to od úsilí o změnu životních podmínek. Naučila se něco nového, co ji vyvedlo z beznaděje. Teď jí třikrát denně, platí nájem, pomáhá vnoučatům získat vzdělání a odkládá stranou drobné úspory. Říká: „Byla jsem vysvobozena z života na ulici a úplné závislosti na ostatních. Teď prodávám to, co si obstarám, a stačí mi to k životu.“

Změna z třígenerační společnosti na čtyřgenerační

Zvýšení naděje na dožití s sebou přináší změny v životním cyklu. Jedna z podstatných změn je posun z třígenerační společnosti na čtyřgenerační. Mnozí dnešní prarodiče jsou stále ekonomicky aktivní, mobilní a samostatní. Tradiční charakteristiky přisuzované „seniorům“ se ve vyspělých zemích přesunují do věkové skupiny sedmdesátiletých či spíše osmdesátiletých. Jelikož však většina lidí na světě není kryta žádnými nebo jen nedostatečnými nároky na nějakou formu starobního důchodu, žít déle pro ně znamená také žít po delší období života v nouzi. Chudoba ve stáří se proto stává celosvětovým problémem.

Ve finanční tísni se ocitají hlavně osamělé starší ženy

Jelikož ženy žijí déle než muži, tvoří mezi starými lidmi většinu (55 %). V současné době je mezi lidmi nad 60 let o 70 milionů více žen než mužů. V posledních padesáti letech se naděje na dožití u žen v globálním měřítku zvýšila z 48 na 67 let, u mužů z 45 na 63 let. Chudoba ve stáří má silnou závislost na pohlaví. Žen starších 60 let, které žijí osaměle, je mnohem více než osamělých starých mužů. V průběhu života se u žen kumulují nevýhody, které se naplno projeví ve stáří. Jsou jim často vymezena špatně placená místa nebo práce v šedé ekonomice. To způsobuje, že jim pak nevznikne nárok plynoucí z příspěvků na důchodové zabezpečení. A i když vznikne, jejich starobní důchody jsou obvykle významně nižší než důchody mužů, vzhledem k nižším výdělkům a kratším dobám placení příspěvků.

Pro seniory je důležitá možnost volby

Organizovat společnost tak, aby byla solidární vůči všem věkovým kategoriím, zřejmě vyžaduje přehodnocení konvenčního průběhu pracovního života. Vyplynulo by z toho zavedení pružných a na míru šitých typů práce, přizpůsobení soustav sociálního zabezpečení a současně zajištění, že lidé při dosažení stanoveného věku budou mít možnost volby: buď pokračovat v práci, pokud si to přejí, nebo odejít z pracovního trhu za přijatelných podmínek v případě, že už nechtějí být ekonomicky aktivní.

Více informací na www.ilo.org/gender – Gender Equality at the Heart of Decent Work Campaign

Zdroj: World of Work, The Magazíne of the ILO, No. 65, April 2009, str. 26-27
Překlad: Zdeněk Drabeš

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.10.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 12.11. 2018 000 18:56.