Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Firmy v obtížné ekonomické situaci mohou opět využít projekt „Vzdělávejte se!“

O příspěvky z projektu „Vzdělávejte se!“, na který je určena celkem 1 miliarda Kč, mohou firmy žádat od 22. července 2009. Formuláře a další informace najdou na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se.

Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Zároveň firmy mohou získat peníze na úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů účastní. Příspěvek na mzdy nebo jejich náhradu se odvíjí od toho, zda zaměstnavatel je či není v režimu §209 zákoníku práce.

O příspěvek je třeba žádat na místně příslušném úřadu práce s využitím formuláře dostupného na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni nebo na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se.

Pravidla projektu, způsob, jak připravit žádost o příspěvek a další důležité informace, které se 2. fáze „Vzdělávejte se!“ týkají, obsahuje Manuál pro zájemce z řad zaměstnavatelů.

Bližší informace k projektu poskytnou pracovníci úřadů práce. Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou na http://portal.mpsv.cz/kontakty.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.8.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 11:43.