Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Editorial:

Starší čísla

Obsah položky Starší čísla:

 • Slovo ministryně
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky, vážení čtenáři,

  je mi velkou ctí vás přivítat v novém roce z pozice ministryně práce a sociálních věcí. V následujícím období nás čeká velká spousta úkolů ze všech oblastí sociální politiky. Jsem plně připravena se chopit zodpovědnosti, která se vztahuje k tak důležitému a rozsáhlému resortu. Velice si vážím této důvěry a na oplátku nabízím své dlouholeté zkušenosti z oblasti sociálních věcí. Té jsem se ostatně věnovala velkou část svého profesního života.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoMilé čtenářky, milí čtenáři,

  do ruky se vám dostává poslední číslo našich novin pro letošní rok. Období kolem Vánoc pro nás často bývá dobou, kdy se ohlížíme zpět a bilancujeme nad uplynulým rokem. Dovolte tedy i mně malé ohlédnutí nejen za letoškem, ale také za celým čtyřletým působením v resortu práce a sociálních věcí.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky, vážení čtenáři,

  míra nezaměstnanosti v České republice je ve srovnání s ostatními členskými státy EU opětovně nejnižší. Jsem opravdu ráda, že se nám toto prvenství daří dlouhodobě držet. Tento úspěch je ovlivněn řadou faktorů a určitě jej nelze považovat za nahodilý stav. Je odrazem nejen ekonomického růstu a aktivní politiky zaměstnanosti, ale také efektivní spolupráce Úřadu práce ČR se zaměstnavateli.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážení čtenáři, vážené čtenářky,

  jako ministryně práce považuji v době ekonomické prosperity růst platů za samozřejmost. Pokud lidé poctivě pracují a zemi se daří, mělo by se to pozitivně promítnout také na jejich životní úrovni. Proto jsem velice ráda, že vláda schválila navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o deset procent. Výjimkou jsou pedagogičtí zaměstnanci, kteří si polepší rovnou o patnáct procent. Zvyšování mezd ve veřejné sféře považuji za silný nástroj k navyšování mezd i v soukromém sektoru. Stát je významným zaměstnavatelem na trhu práce a jako takový by měl jít příkladem i ostatním.
 • Slovo ministryně
  ilustrační foto Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

  dovolte mi, abych pár slov tentokrát věnovala tématu, které považuji za jedno ze stěžejních, a to důchodům. Jsem velice ráda, že vláda schválila dva důležité body, které pomohou zlepšit životní úroveň našich seniorů. Tím prvním je zvýšení důchodu v průměru o 500 korun od ledna příštího roku. Náš návrh zákona také upravuje podmínky pro navyšování penzí, tak aby se lépe odrážely růst cen a vývoj mezd. Druhým důležitým bodem je zastropování důchodového věku na 65 let. Stejná, či dokonce nižší věková hranice je zavedena ve více než dvaceti evropských zemích. Skutečně si nedokážu představit, že lidé, kteří vykonávají fyzicky či psychicky náročné povolání, budou do práce chodit do sedmdesáti. To už podle mě odporuje zdravému rozumu.
 • Slovo ministryně
  ilustrační foto Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

  s blížícím se létem opět nastává doba, kdy se vyjednává o státním rozpočtu na příští rok. Ministerstvo práce a sociálních věcí je resort s velmi širokou agendou, čemuž odpovídají také finanční požadavky. Je pro mě tedy velice důležité, aby se povedlo pro náš resort zajistit dostatek prostředků na profinancování programových priorit.
 • Slovo ministryně
  ilustrační foto Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

  na posledním březnovém jednání vlády slavil náš resort dvojitý úspěch. Podařilo se nám prosadit dvě programové priority, a to zálohované výživné a zákon o sociálních službách.
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoMilé čtenářky, milí čtenáři,

  přiblížila se nám doba vánočních svátků a pomalu se také loučíme s uplynulým rokem. V roce 2016 se nám podařilo prosadit mnoho důležitých opatření a ve stejném nasazení jsme připravení pokračovat i v roce nadcházejícím. Ráda bych nyní představila hlavní změny, které nás v oblasti práce a sociálních věcí čekají v roce 2017.
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministřině
  ilustrační fotoVážené čtenářky, vážení čtenáři,

  s blížícím se létem nastává doba vyjednávání o státní rozpočet na příští rok. Dovolte mi, abych vám v následujících řádcích představila hlavní priority, které budu za náš resort prosazovat. Jedním z klíčových témat budou důchody. Již nikdy se nesmí opakovat situace, aby došlo k valorizaci důchodů o pouhých 40 korun.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoMilé čtenářky, milí čtenáři,
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky a vážení čtenáři,

  už první týdny roku 2016 přinesly několik pozitivních momentů v sociální oblasti, které mi dělají velkou radost. Zatímco některé projekty se nám podařilo nastartovat, jiné jsme úspěšně dotáhli do konce.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky, vážení čtenáři, vánoční svátky jsou za námi a o slovo se přihlásil nový rok 2016. Vloni se nám podařilo splnit řadu úkolů, které jsme si předsevzali. Pevně tedy doufám, že na tyto úspěchy letos navážeme. Čeká nás spousta práce, ale věřím, že se jí zhostíme s elánem a grácií.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoMilé čtenářky, milí čtenáři,
  doba před vánočními svátky se pro mnohé z nás stává časem bilancování. Dovolte tedy, abych se i já ohlédla za uplynulým rokem.
  Předtím, než připomenu výsledky, kterých se nám povedlo dosáhnout, ráda bych co nejsrdečněji poděkovala svým kolegům z ministerstva a dalších organizací resortu. Právě jejich usilovná práce a snaha byly základem společného úspěchu.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela MarksováVážené čtenářky, vážení čtenáři,
  jsem velice ráda, že koncept sociálního bydlení, který jsem předložila vládě, byl schválen. Považuji to za velký úspěch. Po více než dvaceti letech byl vytvořen první materiál, jehož hlavním cílem je pomoc lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela MarksováMilé čtenářky a milí čtenáři,
  prvního října jsme oslavili Mezinárodní den seniorů, který nám každoročně připomíná, čím jsou pro společnost důležití. Pohled na stáří a stárnutí se v historii různě měnil, i v současné době má svou vlastní dynamiku a odlišné úhly pohledu.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela MarksováVážení,
  podporu rodinné politiky považuji za jednu z hlavních priorit po nástupu na ministerstvo. Nejprve bychom si ale měli zkusit odpovědět na otázku, jak dnes chápeme rodinu, jak ji definujeme? Nejednoho při vyslovení slova rodina napadne zažitá představa – sezdaný pár, muž a žena s jedním, dvěma nebo více dětmi. Každý ze svého okolí ale známe rodiče, kteří vychovávají děti úplně sami nebo se musejí ještě starat o další rodinné příslušníky, většinou starší příbuzné.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoMilé čtenářky, milí čtenáři,

  zlepšování podmínek v oblasti slaďování rodinného a pracovního života považuji za jednu z nejdůležitějších investic do budoucna.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky, vážení čtenáři,

  dovolte mi, abych těchto pár řádků věnovala tématu, které se bezprostředně dotýká či v budoucnu dotkne většiny z nás, a to odchodu do starobního důchodu. Jsem toho názoru, že každý občan, který celý svůj život poctivě pracoval, má také právo na odpovídající odpočinek. Strop neboli pevný věk nástupu do penze je jedním z důležitých bodů koaliční smlouvy a programu. Považuji za nesmírně důležité, aby naši občané měli jasně garantovaný věk, ve kterém budou moci odejít do důchodu.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela MarksováVážení, na posledním jednání vlády jsem opět svedla tvrdou bitvu za navýšení peněz na dotace na sociální služby. Velkou motivací, proč do tohoto střetu jít, pro mě bylo zachování kvality a dostupnosti péče především pro seniory, děti a lidi se zdravotním nebo jiným handicapem.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela MarksováVážené čtenářky a čtenáři,

  na konci května evidoval Úřad práce ČR nejméně nezaměstnaných lidí za posledních šest let a přibylo i volných pracovních míst, dokonce nejvíce za posledních sedm let. Od září do března jsme měli třetí nejnižší nezaměstnanost mezi zeměmi Evropské unie, nyní jsme pátí.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela Marksová TominováVážené čtenářky a čtenáři,
  začátkem května schválila Evropská komise Operační program Zaměstnanost, který spadá do působnosti našeho ministerstva. Samotnému schválení předcházelo dlouhé vyjednávání o jeho konečné podobě. Bylo nutné splnit také řadu předběžných podmínek, ke kterým se česká vláda zavázala, například přijmout zákon o státní službě. Jsem ráda, že padla poslední pomyslná překážka, která bránila zahájení čerpání peněz, tedy zhruba 70 miliard korun.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela Marksová TominováVážené čtenářky a čtenáři,
  každý z vás již jistě někdy zahlédl v médiích nebo slyšel od známého zaručenou informaci, jak Romové, kteří nikdy nepracovali, mají stejný či vyšší důchod než běžný člověk nebo jak si jezdí pro desetitisícové dávky v nových mercedesech a se zlatými řetězy kolem krku. Tyto hoaxy, tedy záměrně šířené lži, se dotýkají i Vietnamců, Ukrajinců a dalších cizinců, lidí s příslušností k nějaké subkultuře, se zdravotním postižením, osob bez domova, s jinou sexuální orientací nebo náboženským vyznáním.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela Marksová TominováVážené čtenářky a čtenáři,
  dlouhodobě se snažím zlepšit situaci rodin s dětmi a velmi mi záleží na postavení žen v naší společnosti. Zabývala jsem se tímto tématem dlouho předtím, než jsem se stala ministryní. Z řad oponentů slýchávám často slova o sociálním inženýrství. Slabinou těchto mnohdy mediálně vděčných zjednodušení je fakt, že se nesnažím spolu s týmem spolupracovníků vymýšlet nějaké nové a nevyzkoušené cesty.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela Marksová TominováVážené čtenářky a čtenáři,
  na začátku ledna jsme si na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR stanovili hlavní cíle a priority pro letošní rok. Jednou ze zásadních snah bude zlepšit život a situaci rodin s dětmi, hlavně samoživitelek a samoživitelů.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela Marksová TominováVážené čtenářky a čtenáři,
  v uplynulém roce se nám podařilo alespoň z části napravit stav, který zde trval několik let a kdy velmi trpěla řada oblastí, jež patří do agendy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. To se týkalo zejména podpory rodin. Podařilo se nám prosadit například porodné na druhé dítě nebo začlenit do českého právního řádu dětské skupiny, které pomáhají lépe sladit rodinný a pracovní život. Situace ale stále ještě není ideální. Mojí vizí je podpora stabilního právního prostředí v rodinném životě. Klíčovým návrhem v příštím roce tak bude zálohované výživné, které by mělo ulevit samoživitelům a jejich dětem v obtížné životní situaci.
 • Slovo ministryně
  Mgr. Michaela MarksováVážené čtenářky a čtenáři,
  blíží se vánoční svátky a konec roku. Ten bývá obvykle spojen s bilancováním i se smělými plány a předsevzetími do roku příštího. Nebudu zde však hodnotit mé dosavadní působení v ministerském křesle, protože si myslím, že to přísluší jiným. A nechci ve svém sloupku psát o změnách, které nás čekají například již od ledna, protože o tom se podrobně dočtete v článcích tohoto prosincového čísla. Chtěla bych ale poděkovat týmu lidí, který se nezalekl velké výzvy a přišel se mnou na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Stejně tak jako těm, které jsem zde měla možnost poznat. I když jsme měli na některé věci rozdílný pohled, chtěla bych všem vyjádřit obrovský respekt za velký kus práce, který se zde za letošní rok udělal.
 • Slovo ministyně
  Mgr. Michaela MarksováČeská republika patří ve srovnání se světem do skupiny bohatších států, podle statistik je u nás jedna z nižších úrovní chudoby. Za poslední léta se však situace zhoršovala, protože boj proti chudobě se nestal vládní prioritou. Ale i přesto mě překvapila informace, že velmi rychle přibývá rodičů, kteří nemohou svým dětem platit školní obědy...
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky a čtenáři,
  celou svoji pracovní kariéru se zabývám otázkou zajištění rovných příležitostí různým skupinám diskriminovaných spoluobčanů. Jednou z nich je i dnes moderně nazývaná generace 50+.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky a vážení čtenáři,
  situace na trhu práce je nejlepší od začátku takzvané finanční krize před několika lety. Míra nezaměstnanosti v České republice vykazuje příznivý klesající trend. Pro náš resort je důležitý údaj Úřadu práce ČR, který eviduje meziročně o 14 tisíc více pracovních míst.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky a vážení čtenáři,
  v jednom z předchozích úvodníků jsem psala o potřebě přiškrcení obchodu s chudobou v ubytovnách, který již dosáhl alarmujících rozměrů. Došlo ke skokovému nárůstu poskytovaného doplatku na bydlení, a to nejenom z důvodu dopadů ekonomické krize, ale hlavně proto, že se řada občanů naučila využívat určité výhody zákona o pomoci v hmotné nouzi. Stávající situace je nepřípustná, nemorální a poškozuje celou naši společnost.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky, vážení čtenáři,
  jedním z prvních kroků, které chci po nástupu do funkce ministryně práce a sociálních věcí udělat, je prosadit zvýšení minimální mzdy. Zaměstnanci, kteří poctivě a velmi tvrdě pracují, musejí mít motivaci a být zvýhodněni před lidmi závislými výhradně na sociálním příjmu.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážení,
  jsou oblasti života společnosti, za které by měl být nějakým způsobem odpovědný stát. Patří mezi ně podle mého názoru určitě i oblast bydlení.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky a vážení čtenáři,
  situace seniorů u nás není dobrá. Chudobou je ohroženo přes šest set tisíc starobních důchodců, přes sto tisíc je odkázáno na příjem nižší než 8 tisíc korun měsíčně.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoVážené čtenářky, vážení čtenáři,
  zvýšení podpory rodin s dětmi je jedna z hlavních věcí, které se budu snažit ve funkci ministryně práce a sociálních věcí prosadit.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoMilé čtenářky, milí čtenáři,
  je mi ctí, že vás můžu poprvé od svého jmenování do funkce ministryně práce a sociálních věcí oslovit v resortním měsíčníku Práce a sociální politika.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení, aktivní politika zaměstnanosti motivující k vytváření nových pracovních příležitostí je pro stát mnohem výhodnější a úspornější než proplácení dávek nezaměstnaným. Dvě stě tisíc korun na zřízení pracovního místa, které zůstane zachováno po dobu pěti let, je dobrým krokem.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoPF 2014
 • Slovo ministra
  Ing. František KoníčekMilí čtenáři, listopadovou rubriku Slovo ministra bych rád začal otázkou. Co by mělo podle vás být hlavním cílem našeho státu v oblasti zaměstnanosti? A jak pomoci regionům, kde je vysoká nezaměstnanost nebo existuje takové riziko v blízké budoucnosti? Každého jistě ihned napadne řada věcí a možných opatření. Podle mého názoru se odpověď skrývá v jednom slově – motivace.
 • Slovo ministra
  Ing. František KoníčekMilí čtenáři, celý život zastávám heslo, že nelze hodnotit cokoliv podle slov a slibů, ale jen podle skutečných činů a výsledků. Přijměte prosím tedy moje pozvání na krátkou exkurzi do někdy spletitých zákoutí našeho resortu. Pokusím se vám na prostoru určeném v těchto novinách rubrice Slovo ministra přiblížit změny, jež se nám podařilo prosadit a na kterých pracujeme.
 • Slovo ministra
  Ing. František KoníčekMilí čtenáři, když jsem se stal ministrem práce a sociálních věcí, dobře jsem si s mými spolupracovníky uvědomoval velkou zodpovědnost, kterou na sebe bereme. Resort práce a sociálních věcí je jedním z nejsložitějších a týká se života většiny z nás, občanů České republiky. Ministerstvo i organizace, které do resortu patří, prodělaly v posledních několika letech řadu překotných změn, proto jsem hned při uvedení do funkce představil hlavní cíle, které bych chtěl splnit. Mezi nimi je celková stabilizace resortu a návrat k původnímu smyslu a poslání ministerstva i všech podřízených úřadů.
 • Slovo exministryně
  ilustrační fotoZměny v systému náhradní péče pro děti bez rodičů byly často kritizovány, ale skutečnost je více než dobrá. Žádné zhroucení náhradní péče, naopak výrazně více dětí prožívá své první roky v pěstounských rodinách.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoMilí čtenáři, mírně upravenými slovy klasika chtělo by se říci: „Tento způsob června zdá se mi poněkud zvláštní.“ Voda se vylila z břehů a některá místa, kterými běžně chodíme, začátkem prvního letního měsíce připomínala jedno velké jezero.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoJen málokterý úřední dopis rodina očekává s takovým napětím. Ten kus papíru může zásadně změnit život celé rodiny. Jaký že to je? Rozhodnutí, jestli bylo dítě přijato do mateřské školy.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoZvýšit minimální mzdu není levicové

  Co je levicové a co pravicové? Jednoduché dělení, které může platit u volebních programů, ale rozhodně ne v případě, kdy musíme řešit vysoký počet lidí, kteří stát žádají o pomoc. Anebo ty, kterým zaměstnavatelé platí nejmenší možnou částku.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoLidem, kteří mají nárok na sociální dávky, je stát stále vyplácí v řádném termínu, který mu na to dává zákon. Přesto se mluví o zpoždění peněz. Jak je to možné? Rozdíl je v jediném – lidé jsou zvyklí dostávat příspěvky státu na svůj účet v určitých dnech v měsíci. Někdo dostane dávku 11., jiný 18. a další 22. Stát má totiž na vyplacení všech typů dávek vždy celý měsíc. Pro představu: posíláme 1,9 milionu kusů dávek za 6,3 miliardy korun. A není technicky možné je poslat najednou a hned na začátku měsíce.
 • Slovo ministryně
  ilustrační fotoÚnor patří mezi měsíce, ve kterých je méně práce ve stavebnictví, zemědělství, ale i v dalších oborech a profesích. My proto snižujeme množství uchazečů o zaměstnání zařazovaných do systému docházky nezaměstnaných – DONEZ. Ke kontrole se nově musejí hlásit méně často a zároveň jim kontaktní místa daleko aktivněji než dříve nabízejí práci. Celý evropský projekt, ze kterého se tento kontrolní systém platil, končí 7. září, což se od začátku plánovalo. Peníze, které jsme nevyčerpali, využijeme. Pomohou našim inspektorátům práce při efektivní kontrole nelegální práce.
 • Slovo ministryně
  Ministryně Ing. Ludmila MüllerováV uplynulých dnech jsme si všichni vzájemně přáli šťastné a veselé Vánoce a k tomu lepší rok, než byl ten loňský. Ale byl opravdu tak špatný? A nemáme náhodou už dnes šťastný den? Možná, že je to nějaký typicky český gen, že nikdy nejsme úplně spokojení, anebo že jen rádi reptáme. Na otázku: „Jak se máte?“ odpovídáme výčtem momentálních problémů a máme pak pocit, že se jednoduše nemáme dobře.
 • Slovo ministryně
  ilustrační foto Vážení čtenáři,
  je mi ctí a zároveň potěšením, že vás můžu poprvé po svém jmenování do funkce oslovit v resortním měsíčníku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který je určen především vám občanům, kteří se zajímáte o sociální a pracovněprávní problematiku a dění v resortu jako takovém.
 • Slovo ředitele
  ilustrační fotoVážení čtenáři, dovolte mi, abych tento úvodník začal poděkováním. Poděkováním všem zaměstnancům Úřadu práce ČR, kteří zvládli převod agend z obcí a měst na úřady práce a nyní se s odhodláním pustili do vydávání karty sociálních systémů – tzv. sKarty. Jsem si vědom toho, že nasazení všech je značné a nepolevující, ale já jsem velmi hrdý na to, že se nám společně daří situaci zvládat.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři,
  nový školní rok je již v plném proudu, prázdniny skončily už i vysokoškolákům. Ze studie Národního ústavu odborného vzdělávání vyplývá, že zaměstnavatelé nemívají zájem o čerstvé absolventy středního či vyššího vzdělávání. A to hned z několika důvodů, nejčastěji však kvůli chybějící praxi.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí čtenáři, vážení občané,
  za ideální lze považovat stav, kdy by pracovali všichni lidé, kteří pracovat chtějí. Bohužel Česká republika se v posledních letech potýká s nedostatkem míst v zařízeních péče o děti, což se odráží i v nižším počtu zaměstnaných žen s malými dětmi.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení občané,
  vládní koalice se nyní nachází přesně v polovině volebního období, dovolte mi tedy, abych zde shrnul to nejpodstatnější, co se za uplynulé dva roky podařilo vykonat v resortu práce a sociálních věcí.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoPopulace ve světě stárne a stárnout bude i nadále, což víme již několik desetiletí. Čili není to věc nová, ukazuje to celá řada průzkumů. Záleží jen na každé společnosti, co si z probíhajících demografických změn odnese. Ne náhodou vyhlásila Evropská komise letošní rok jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který má upozornit veřejnost na přínos seniorů pro společnost. V jeho rámci se koná řada akcí, z nichž zde mohu zmínit například 11. světovou konferenci IFA (International Federation on Ageing) o stárnutí, která se nedávno uskutečnila v Praze.
 • Slovo ředitele
  ilustrační fotoMilé čtenářky, vážení čtenáři, je to rok, co začal fungovat Úřad práce ČR. Od 1. 4. 2011 bylo sjednoceno 77 okresních úřadů práce pod Úřad práce ČR (ÚP ČR). Nová organizační struktura byla nastavena tak, aby služby v oblasti politiky zaměstnanosti a nepojistných dávkových systémů byly poskytovány na všech pracovištích ÚP ČR, kterých je více než 240.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoKvůli nelegálnímu zaměstnávání přijde stát podle odhadů MPSV každoročně o několik desítek miliard korun. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) plánuje v letošním roce provést celkem 200 tisíc kontrol. Od ledna se také zpřísnil postih za výkon nelegální práce, a to včetně zvýšení minimální výše sankcí. Opatření mají mimo jiné působit preventivně. Každý by si měl uvědomit, že když zaměstná někoho načerno, může tím firmě způsobit značný finanční postih.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoV České republice je nyní půl milionu registrovaných nezaměstnaných a ani ekonomické výhledy pro nejbližší měsíce nejsou nikterak příznivé. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto rozhodlo zpřísnit vydávání pracovních povolení pro cizince. Cílem je dosáhnout toho, aby na volná pracovní místa nabízená firmami mohli nastoupit především tuzemští pracovníci, a naopak omezit, aby byla tato místa obsazována nekvalifikovanými cizinci.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoV rámci Sociální reformy I. je od ledna letošního roku organizování veřejné služby převedeno do kompetence Úřadu práce ČR, jak upravuje novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a novela zákona o zaměstnanosti. Zároveň se rozšířil okruh lidí, pro které bude určena. Zatímco dosud ji vykonávaly pouze osoby v hmotné nouzi, v novém pojetí se veřejná služba chápe jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti cílený především na dlouhodobě nezaměstnané.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí kolegové,
  ještě než se rozepíši o tom, co všechno nás čeká v novém roce, dovolte mi především ocenit práci všech lidí na Úřadu práce České republiky, kteří se významně zapojili do přípravy na změny v souvislosti se sociální reformou a přechodem na novou právní úpravu od 1. ledna 2012. Zajištění co nejbezpečnějšího uvedení změn do praxe vyžadovalo nebývale vysoké pracovní nasazení mnohých z vás a vašich kolegů a za to vám patří velký dík.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení,
  konec roku se kvapem blíží a s ním přichází i doba vhodná k pozastavení, bilancování. Dovolte mi tedy krátkou retrospektivu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR má za sebou již rok a půl práce od doby ustavení nové vlády. Osmnáct měsíců není málo a jsem rád, že jsou vidět mnohé výsledky. První zatěžkávací zkouškou bylo schválení osmnácti legislativních změn, které vstoupily v platnost již 1. ledna 2011. Tehdejší úpravy byly primárně zaměřeny na snižování státního zadlužení a šly napříč jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí provedlo analýzu dostupnosti služeb státu v souvislosti se sjednocením administrace a výplaty dávek od 1. ledna 2012. Sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny pro klienty i správce systému. Dostupnost služeb od příštího roku bude zajištěna nad rámec dnešního stavu. Změna přinese také lepší přehled o vyplácených státních prostředcích a zároveň budeme mít lepší možnost efektivně kontrolovat, zda jsou dávky čerpány oprávněně. Provoz státu bude v tomto směru jednoduše levnější.
 • Slovo ministryně
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoZákoník práce je kodex, kterým se v této zemi řídí čtyři miliony zaměstnanců a několik set tisíc zaměstnavatelů. Naší snahou je, aby se v něm dokázal zorientovat i běžný pracovník. Klíčová novela zákoníku práce, kterou v září schválili poslanci, zpružňuje pracovněprávní vztahy, čímž motivuje zaměstnavatele k tvorbě nových pracovních míst. Zároveň si však zachovává vysoký standard ochrany zaměstnanců a v mnohém jde dokonce nad rámec požadavků evropských norem. Rád bych vás nyní alespoň ve stručnosti provedl výčtem těch nejzákladnějších změn, které novela pracovního kodexu přináší.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení kolegové,
  v posledních dnech se objevily hlasy kritizující proces restrukturalizace úřadů práce, některých aplikovaných rozhodnutí a postupů. Vnímám citlivost situace, kdy po dvou desetiletích chodu úřadů práce nastávají poměrně zásadní změny. Změny, které se odráží v práci většiny z vás, s sebou pak pochopitelně nesou určitou nejistotu. Proto jsem se rozhodl napsat vám tento dopis, v němž bych se zejména rád vyslovil k některým kritickým vyjádřením.
 • Slovo ministra
  ilustrační foto Vážení občané,
  od jmenování nové vlády, a tedy i mého do funkce ministra práce a sociálních věcí, uplynul přesně rok. Za uplynulých dvanáct měsíců se podařilo vykonat nemálo důležité a užitečné práce. Základem prosperity každého podniku je efektivní nakládání s penězi, nejinak je tomu u státního majetku, a proto byla logicky jedním z prvních kroků vlády, která se přihlásila k rozpočtové zodpovědnosti, aplikace výdajových úspor. Ministerstvo práce jimi jen v letošním roce ušetřilo státnímu rozpočtu, a tedy i státnímu dluhu a závazkům příštích generací téměř 15 miliard korun.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoNelegální práce způsobuje významné úniky v oblasti pojistného i daní, ale je také velmi riziková pro lidi, kteří pracují „načerno“. Neplatit daně ani sociální pojištění se může zdát výhodné jen krátkodobě. Doba výkonu nelegální práce později těmto lidem chybí při přiznání důchodu, a to nejen starobního, ale i invalidního.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoLetošní 1. květen je jako Svátek práce svým způsobem přelomový. Konečně, po sedmi letech od našeho vstupu do Evropské unie, padá poslední bariéra, která doposud bránila plné liberalizaci a otevření pracovního trhu. Konec přechodných opatření a tím i omezení vstupu našich zaměstnanců na německý a rakouský pracovní trh má spíše symbolický charakter. Pryč jsou doby, kdy tato výjimka kalila vzájemné bilaterální vztahy a vzbuzovala emoce na obou stranách hranic.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři,
  o důchodové reformě se toho již řeklo a napsalo mnohé. Rád bych zmínil některé důležité prvky, o nichž se příliš nehovoří, ačkoli to bude mít na budoucnost všech občanů České republiky zcela zásadní vliv. Jde především o důsledky, které bude mít vyvedení tří procent ze sociálního pojištění, která jsou dnes v průběžném systému, do kapitálového pilíře a zároveň jeho posílení o další dvě procenta.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoKvalita života každého občana závisí i na tom, jakým způsobem se podaří udržet jej v co možná běžných podmínkách, na něž byl zvyklý, i tehdy, když není schopen se sám či za přispění svých nejbližších o sebe postarat. Taková situace nakonec může potkat kdykoli každého z nás. A proto je zde v této oblasti zcela neoddiskutovatelná role státu, který je povinen se o zajištění takových podmínek postarat.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoDnešní systém vyplácení sociálních dávek je nepřehledný a agenda, která je s jejich vyplácením spojena, je roztříštěná. V současnosti vyplácejí sociální dávky jak úřady práce, tak obce a obce s rozšířenou působností. Celý systém je zbytečně administrativně i finančně náročný, a proto je déle neudržitelný. Je i zbytečně náročný pro běžného klienta, a proto považuji za zcela nezbytné jej postupně zjednodušit.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři, dovolte mi na začátek roku malé zamyšlení o dalším směřování naší agendy a nutné transformaci výdajů v sociální oblasti. Globální krize, jež zasáhla nejsilněji právě západní civilizaci, k níž se již více než dvacet let můžeme počítat i my, odhalila mantinely, které nastavené sociální systémy přinášejí.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoDosavadní činnost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) prošla s úspěchem první významnou zatěžkávací zkouškou. Tou bylo schválení všech osmnácti legislativních změn, které musí vstoupit v platnost 1. ledna 2011. MPSV se tak stalo legislativním místem s bezkonkurenčně nejvíce normami, které parlament v rámci dosavadní vládní agendy schválil. Změny, které vstoupí po Novém roce v platnost, jsou primárně zaměřeny na snížení zadlužení státu. Některá přijatá opatření bych rád v krátkosti připomenul, stejně jako se jim věnuje také toto aktuální vydání Práce a sociální politiky.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři, bývá dobrým zvykem, že každé nastupující vládě je ponecháno sto dní hájení. Musím říci, a jistě mi každý potvrdíte, že tato vláda byla pod permanentním a kritickým drobnohledem hned od 13. července, kdy byla jmenována. Prvních sto dní ve vládě si nadstandard hájení nemohl dovolit žádný ze členů kabinetu, nejinak tomu bylo v případě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři, především mi dovolte, abych vás touto cestou pozdravil a využil tuto jedinečnou příležitost k nastínění alespoň těch nejzásadnějších a nejdůležitějších kroků, které ministerstvo a všechny jemu podřízené organizační složky čekají v tomto volebním období. Nezastírám, že nadcházející roky nebudou jednoduché a že nás čeká spousta odpovědné práce. Je to právě náš resort, který bude připravovat nejdůležitější celospolečenské legislativní a další změny.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři, původně jsem měl rekapitulovat svou ministerskou činnost, stejně jako ostatní mí kolegové z úřednické vlády, za pár měsíců. Nakonec jsme ale zůstali v ministerských křeslech více než rok a já mohu bez skrupulí říct, že jsem za tuto životní zkušenost skutečně vděčný. Měl jsem tu čest pracovat s lidmi, kterým jde o výsledek a dělají vše proto, aby byl co nejlepší. Ostatně kroky, které se nám podařilo na ministerstvu prosadit, to potvrzují.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři, květen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Vzduch je provoněný květinami, tráva a listy mají tu pravou zelenou barvu a i pobyt v městských aglomeracích je před příchodem horkého léta ještě příjemný. Tento měsíc je také nabitý svátky a významnými dny, které souvisí s láskou a vztahy mezi lidmi.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí čtenáři, přesto, že letos v březnu nezaměstnanost poprvé po delší době poklesla, bez práce je stále víc než pět set sedmdesát tisíc lidí. Skutečně vysoké číslo, vezmeme-li v potaz, že volných pracovních míst je něco málo přes třicet tři tisíc.. Za této situace je zřejmé, že každý, kdo bude umět odhadnout kvalifikační strukturu potřebnou v budoucnosti, získá konkurenční výhodu.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí čtenáři, s uspokojením jsem vzal na vědomí únorový rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), který se týkal kasační stížnosti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v souvislosti s platbou sociálního pojištění v 1. pololetí 2007. Rozsudek zjednodušeně řečeno znamenal, že zaměstnavatelé měli i v roce 2007 povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a vyměřovací základ, na základě kterého se vypočítává jeho výše, se dal odvodit ze zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí čtenáři, minulý měsíc v České republice oficiálně začal Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (Evropský rok 2010). Přestože jsou Češi podle lednových informací Eurostatu chudobou ohroženi nejméně v celé Evropské unii, stále je u nás celá řada lidí, kteří v souvislosti se špatnou sociální situací potřebují pomoci.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí čtenáři, s novým rokem se většinou informuje o plánech a událostech, které nás čekají v nadcházejícím období. Nebudu porušovat tradice a ve stručnosti nastíním záměry roku 2010 – zejména jeho první poloviny – v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí čtenáři, na konci roku se většinou ohlížíme zpátky. Bilancujeme, co se nám v uplynulém období podařilo, co se nepovedlo a budeme muset napravit. A také se díváme dopředu. S napětím a spoustou otázek, jaké změny a překvapení nám budoucnost přinese a zda se nám budou líbit. Máme to tak i na ministerstvu, vnímám to i já osobně.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí čtenáři,
  není to tak dávno, co premiér Jan Fischer seznámil Poslaneckou sněmovnu s prioritami vlády do řádných voleb. Ve svém příspěvku zmínil celou řadu témat, pochopitelně nechyběly ani oblasti v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Předseda vlády přitom navázal na své červnové vystoupení k programovému prohlášení tehdy „pětiměsíčního“ kabinetu.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři,
  velmi dobře si uvědomuji významnou roli sociálních služeb v moderní společnosti a současně vím, s jakými problémy se tento systém potýká. I v době zatížené hospodářskou krizí je zásadním úkolem veřejné správy vytvořit podmínky pro udržitelnost sociálních služeb a zajistit odpovídající péči o znevýhodněné lidi.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotok poslednímu červnu se oficiálně uzavřelo české předsednictví v Radě Evropské unie, a otevřel se tak prostor k očekávanému bilancování, pokud jde o jeho úspěšnost či neúspěšnost. Je jisté, že naše úloha byla vzhledem k ekonomické krizi, neklidné mezinárodní situaci, končícím funkčním obdobím Evropského parlamentu a Evropské komise i vzhledem k situaci na domácí politické scéně velmi nesnadná.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoCíle českého předsednictví Rady Evropy v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky se pomalu začínají naplňovat, což vybízí k malé rekapitulaci v poločase. Během předsednictví chtěla česká strana dosáhnout výraznější liberalizaci pohybu pracovníků v rámci EU.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoChápu obavy občanů, kterých se v posledních měsících dotkla ztráta zaměstnání. Chci je ujistit, že stát se od nich neodvrací a s pomocí neváhá.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoJednou z priorit českého předsednictví je úsilí o úplné uvolnění pohybu pracovníků v Evropské unii, tedy i ve čtyřech zbývajících členských státech EU, které zatím vůči novým členským zemím uplatňují přechodná omezení.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVládní programové prohlášení označuje rodinnou politiku za jednu z nejdůležitějších priorit.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoV současnosti pochází 95 procent čistého příjmu důchodce z průběžného státního systému. Důchodce je na pilíři státního důchodu extrémně závislý a právě to by měla II. etapa důchodové reformy změnit.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoČistá mzda roste, práci si začali úspěšně hledat i dlouhodobě nezaměstnaní a na pracovní trh se dostává více zdravotně postižených. Tak by se dal shrnout dopad vládních reforem, které vstoupily v platnost v lednu 2008.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoSoučasná situace na trhu práce přináší některé problémy, na něž dosud platné zákony dostatečně nereagují. Přicházíme proto se změnami především v politice zaměstnanosti. Tato opatření, zejména poskytování podpory uchazečům o zaměstnání, chceme úzce provázat se systémem pomoci v hmotné nouzi. Chceme zavést jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která budou směřována k těm, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni. Nikoli k těm, kteří se rozhodli nepracovat. Základním prvkem této normy je motivovat občany k práci.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoČeská politická reprezentace ani veřejnost nemůže strčit hlavu do písku před nezbytnými změnami důchodového systému. O důchodové reformě diskutujeme již čtyři roky a i z hlediska doporučení všech významných zahraničních institucí včetně Evropské komise nelze dále otálet. Jsem proto velmi rád, že poslanci schválili první etapu důchodové reformy.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoOd Nového roku má nemocenské platit stát až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. První dva týdny by měli náhradu mzdy poskytovat svým zaměstnancům zaměstnavatelé. Přiměřeně k tomu jim budou sníženy odvody na nemocenské pojištění zaměstnanců.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoPříliš mnoho dětí v České republice tráví dětství v ústavech. A to i přesto, že víme, jak důležitou roli pro vývoj jedince představuje právě raná fáze jeho života. Nechci zpochybňovat úsilí a péči, které zaměstnanci ústavů svým svěřencům věnují, ale domnívám se, že při nejlepší vůli rodinu nahradit nemohou.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoZ výzkumů veřejného mínění, z elektronické pošty, z dopisů, ale i z osobních rozhovorů při různých příležitostech vyplývá, že bychom měli více postihovat lidi, kteří zneužívají sociální systém, dlouhodobě a pasivně setrvávají v sociální síti a nejsou dostatečně motivováni, aby aktivněji hledali příležitost znovu se uplatnit na trhu práce. Přitom často pracují načerno a mnozí z nich jen velmi formálně spolupracují s úřady práce. Plně s tímto většinovým názorem souhlasím.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVšichni pociťujeme, že oproti loňsku podražily potraviny, elektřina, plyn, voda, uhlí, městská doprava. Stalo se tak nejen u nás, ale i v mnoha dalších státech Evropy. Jsme součástí světa, a proto musíme počítat s tím, že pohyb cen na světových trzích zasáhne i do našich peněženek. Důchodci to vnímají asi nejcitlivěji. Uvedené komodity tvoří podstatnou část jejich spotřebního koše. Právě tak jako nájemné, které prochází deregulací.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoBylo pro mne bolestné sledovat záběry dětí násilně odebíraných jednomu z rodičů a vzápětí převážených do vzdálených, pro ně mnohdy téměř neznámých zemí k rodiči druhému.
 • Hra o čas
  ilustrační fotoČas je nekompromisní. Bez reformy začne během několika málo let narůstat deficit důchodového účtu zhruba o deset miliard korun ročně. Důvod je zřejmý. Počet lidí v produktivním věku bude stagnovat. Demografický vývoj jasně hovoří o tom, že lidé se dožívají vyššího věku.
 • Pomoc rodinám je investicí do budoucnosti
  ilustrační fotoRodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Na její prosperitě závisí rozvoj státu, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický. Komplexní a účinná politika podporující rodinu ve všech jejích základních sociálních funkcích vychází z přesvědčení, že péče o děti a jejich výchova není jen soukromou záležitostí rodičů, ale i významným prvkem úspěšného rozvoje společnosti.
 • Otázka pro ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase
  ilustrační fotoPane ministře, chcete společně s ministerstvem spravedlnosti prosadit do zákona trestní odpovědnost firem za nelegální zaměstnávání lidí. Jak by měla vypadat?
 • Reforem se bát nemusíme
  ilustrační fotoSociální reformy mění přístup k výplatě jednotlivých dávek. Některé z nich redukují, jiné dokonce ruší, část jich zůstává stejná. Mnozí lidé jsou zneklidněni a adresují ministerstvu dotazy plné obav vyplývajících z malé informovanosti. Proč zkracujete rodičovskou dovolenou? Proč nám berete podporu v nezaměstnanosti? Proč už nebudou všichni brát přídavky na děti? Vždyť nám klesne životní úroveň!
 • Změny chce většina z nás
  ilustrační fotoČeskou ekonomiku v posledních měsících provází slušný hospodářský růst a snižování nezaměstnanosti. Počet lidí bez práce klesl na 380 tisíc a zároveň stoupl počet volných pracovních míst na 120 tisíc. Kromě toho u nás legálně pracuje na 200 tisíc cizinců (přičemž zaměstnavatel musí prokázat, že nemůže najít českého zájemce).
 • Prvních sto dnů vlády
  ilustrační foto "Nejvýstižněji bych prvních sto dnů charakterizoval jako období velmi tvrdé a soustavné práce, protože tato vláda vzhledem k termínu souvisejícímu s návrhem státního rozpočtu pro rok 2008 měla pouze dva měsíce na to, aby nalezla věcné řešení konkrétních kroků první etapy reformy veřejné správy."

  Rozhovor s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem.
 • Parametry v paragrafech
  S jistým uspokojením mohu konstatovat, že na reformě důchodového pojištění pracujeme intenzivně. Tým specialistů našeho ministerstva dokončil v rámci první etapy prací na parametrických změnách základního důchodového pojištění návrh novely zákona o důchodovém pojištění, který bude již v nejbližších dnech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. To znamená začátek velké diskuse, protože chceme, aby nutné změny akceptovala široká veřejnost. Změny jsou nutné ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je jinak pozitivní fakt, že se za posledních 15 let prodloužila střední délka života o čtyři roky a předpokládá se, že za každých dalších šest let se bude prodlužovat o jeden rok.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoVážení čtenáři, k tomu, aby mohl být trh práce skutečně efektivním a rovněž spravedlivým nástrojem, je potřeba, aby stál pěvně na svých nohách. Základem je co možná nejvyšší flexibilita, kde jednoznačně platí zásada, co není zakázáno, je dovoleno. To není jenom věc legislativy, ale i náplně činnosti kontrolních orgánů, ať již z úrovně ministerské či přímo příslušných úřadů práce.
 • Slovo ministra
  ilustrační fotoMilí čtenáři, na konci roku se většinou ohlížíme zpátky. Bilancujeme, co se nám v uplynulém období podařilo, co se nepovedlo a budeme muset napravit. A také se díváme dopředu. S napětím a spoustou otázek, jaké změny a překvapení nám budoucnost přinese a zda se nám budou líbit. Máme to tak i na ministerstvu, vnímám to i já osobně.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 10:55.