Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Srpen:

Na sociální služby půjde víc peněz (Finance.cz)

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, který kabinet o rozpočtové opatření 27. července 2009 požádal, říká: "Jsem velmi rád, že se podařilo peníze najít, nelze dopustit, aby se znevýhodnění lidé ocitli na okraji společnosti. Kultura národa se pozná podle toho, jak se chová ke svým znevýhodněným."

Rozpočet MPSV umožnil začátkem roku 2009 na podporu regionálních sociálních služeb vyčlenit pouze 80 % částky roku 2008. Pro poskytovatele sociálních služeb to znamenalo, že by bez dalšího navýšení musely v letošním roce některé sociální služby významně omezit či dokonce přestat poskytovat. Díky opatření Rozpočtového výboru PSP ČR, kterému předcházelo vládní "ano", bude možné dofinancovat sociální služby dalšími 800 miliony Kč a i nadále poskytovat klientům potřebné plnohodnotné služby.

Účelové dotace MPSV

Peníze se rozdělí v souladu se šetřením MPSV a podle požadavků krajů a obcí dohodnutých na nedávném jednání Komise pro sociální záležitosti Rady Asociace krajů České republiky. A to tak, že jednotlivé kraje dostanou alikvotní podíl z celkového objemu. Ten se stanovil na základě aktuálních potřeb na dofinancování služeb v dané oblasti a rovněž na základě komparace výše dotací vůči roku 2008. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovatelům sociálních služeb finance poskytne formou navýšení dosavadních rozhodnutí o poskytnutí dotace, prostředky budou uvolněny během října. S tím, že v srpnu připraví kraje návrhy na přerozdělení peněz, které na začátku září projedná Dotační komise MPSV. Na sociální služby místního či regionálního charakteru tak v letošním roce bude po úpravě určeno celkem 6 558 258 tis. Kč.

MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje celkem 2 268 poskytovatelům sociálních služeb (neziskové organizace, města a obce, obchodní společnosti, příspěvkové organizace krajů a obcí aj.) účelové dotace. Slouží k financování například osobní asistence, pečovatelských služeb, center denních služeb, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, azylových domů, domů na půli cesty apod.

Příspěvek na péči

Ze státních prostředků se vyplácí příspěvek na péči. Slouží k posílení kompetencí osob závislých na pomoci jiné osoby a pečujícího prostředí tak, aby každý individuálně mohl zvolit nejúčelnější způsob zajištění potřeb. Příspěvek na péči může být od 2 000 do 12 000 Kč měsíčně, výše závisí na stupni závislosti na péči jiné osoby při zajištění péče o sebe a v soběstačnosti. Vyplácí ho obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v současné době ho dostává bezmála 300 tisíc lidí.

Zdroj: Finance.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.8.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:18.