Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

V rámci komunitárního programu Progress vyhlašuje generální ředitelství Evropské komise pro oblast zaměstnanosti nové veřejné zakázky na služby

Jedná se o následující veřejné zakázky na služby:

  1. Veřejná zakázka na služby (call for tender) č. VT/2009/037 s názvem "Role and impact of labour taxation policies". Konečný termín pro předložený nabídek je 10. 9. 2009. Další informace naleznete na internetových stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=221&furtherCalls=yes, kde je k dispozici mimo jiné i zadávací dokumentace v českém jazyce. Informace o komunitárním programu PROGRESS naleznete na internetových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/3452.
  2. Veřejná zakázka na služby (call for tender) č. VT/2009/038 s názvem "Sustainability issues - Green jobs, trade and labour". Konečný termín pro předložený nabídek je 11. 9. 2009. Další informace naleznete na internetových stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en&callId=220&furtherCalls=yes, kde je k dispozici mimo jiné i zadávací dokumentace v českém jazyce. Informace o komunitárním programu PROGRESS naleznete na internetových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/3452.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.7.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 14:32.