Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Červenec:

Petr Šimerka: Ministr práce a sociálních věcí o nezaměstnanosti (ČRo 6)

Moderátor (Lída Rakušanová):
Dodejme, že hromadit dluhy nelze donekonečna. To vidíme na příkladu Maďarska i Pobaltí velmi názorně. Že může zkrachovat i stát, už jsme v˙minulosti také viděli třeba v˙Argentině. A ještě jedna neznámá ohrožuje státní rozpočet, nezaměstnanost. V˙eurozóně v˙květnu vzrostla na 9,5% z˙dubnových 9,3%. Je tak nejvyšší od května 99. Počet nezaměstnaných citelně vzrostl i v˙celé evropské sedmadvacítce, tentokrát na nejvyšší hodnotu od června roku 2005. Uvedl to dnes Eurostat. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka v˙této souvislosti pro Český rozhlas 6 potvrdil, že i v˙Česku bude lidí bez práce přibývat. V˙oblasti nezaměstnanosti zřejmě nejsme ještě na úplném dně. Uvedl ministr a dále zdůraznil:

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Já si nemyslím, že míra nezaměstnanosti zůstane až do konce letošního roku na stejné úrovni 7,9, která byla na konci května i dubna. Je zajímavé, že sice nezaměstnanost nám začala růst v˙souvislosti s˙krizí, pro zajímavost nejlepší, pokud jde o míru zaměstnanosti, nejlepší období byl poslední kvartál loňského roku. Proto je ten rozdíl tak patrný. Začala klesat ta zaměstnanost v˙letošním roce. Ale je zajímavé, že duben a květen u nás vykázalo stejné číslo 7,9, takže tam došlo k˙určité stagnaci A já si nemyslím, že zaprvé to číslo bude výrazně jiné. Já to odhaduji, že to může být o jednu desetinu procenta, takže na té osmičce se můžeme pohybovat. Neumím odhadnout a nevím, jestli někdo umí odhadnout, jaká bude na konci roku.

Redaktor (Jana Šmídová):
Oni oslovení hovoří o 10%, o té magické hranici.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Bavit se o číslech je až to druhé, jo. Já bych se bavil o tom, jaká je predikce stability nebo možnosti spíš obnovení výroby ve firmách, které dneska na tom jsou špatně. A tam už bylo jasně řečeno, že jako výrazně proexportní nebo exportní země jsme závislí na svých odběratelích. A tam zrovna nejsou na tom tak dobře, aby mohli ve větší míře kupovat naše výrobky. Záleží na tom, jak se zvedne ekonomika v˙těchto státech, kupní síla obyvatel v˙těchto státech a odbyt teda našich výrobků. A z˙toho vyplyne samozřejmě to číslo. Já se bohužel domnívám, že ke konci roku ta nezaměstnanost značně stoupne. Jestli to bude na 8,5 nebo na 9%, neumím odhadnout a nechci to odhadovat. Jestli to bude 10, já doufám, že nikoliv. Ale nemyslím si, že by na konci roku byla nižší, než je dnes.

Redaktor (Petr Holub):
Asi jste o situaci na trhu práce dobře informován, takže máte informace, že by případy těch likvidovaných firem byly nějak časté nebo jsou to výjimky, ke kterým nakonec může dojít i v˙časech, kdy není krize.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
No, myslím si, že jich je víc, než v˙časech, kdy není krize. Jinak je to jev, který je běžný, přirozený. Firmy vznikají a zanikají z˙nejrůznějších důvodů a nejsou to jenom důvody, které spočívají v˙ekonomické krizi. Ale nepochybně ten počet je vyšší. A nepochybně jsou tady větší rizika i pro ty, které zatím fungují a pracují. Ony samozřejmě musely přijmout řadu opatření, aby přežily. Opatření jednak na úkor zaměstnanců. Tam se jim snaží stát pomáhat, aby ty firmy přežily a nemusely propouštět. Nepochybně ta rizika i to množství těch firem je větší.

Redaktor (Jana Šmídová):
My než půjdem k˙těm krokům, tak bych se ještě zeptala na ten váš dnešní výrok, že na řešení letošních problémů nezaměstnanosti bude stačit 5 miliard. Fond se ovšem bude navyšovat.

Host (Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí):
Jestli to někdo takhle citoval, tak to necitoval správně. Já jsem se nepřeřek. Já jsem řek, že 5 miliard plánovaných nebude stačit, že už tam máme 10 a přesuneme tam ještě 5 miliard, aby tam bylo 15, protože samozřejmě ty nůžky se rozevírají. Rozevírají se nůžky mezi počtem volných pracovních míst, která jsme schopni, nebo úřady práce, nabídnout, ten rapidně klesá. A počet uchazečů o zaměstnání výrazně stoupá. Takže nůžky se rozevírají. A ti, kteří neseženou tu práci, tak samozřejmě spadají do jedné ze sociálních sítí, do podpory v˙nezaměstnanosti. A ten tlak je tam poměrně značný. Já jsem měl někde číslo, kolik peněz jsme za období leden až duben letošního roku vyplatili. Zatím, a to se za ty první čtyři měsíce, teďka to budu mít za pololetí, tak to bude výrazně větší částka, tak jsme vyplatili za ty čtyři měsíce 4,5 miliardy korun zhruba. To je o 2 miliardy více než ve srovnatelném období loňského roku. Čili v˙podstatě skoro dvojnásobek toho, co jsme vyplatili na tento účel v˙loňském roce. To je jedno číslo. A já pro ilustraci uvedu další, i když vím, že to pro posluchače není zrovna zajímavý, poslouchat čísla, ale někdy je lepší říct pár čísel, než to dlouze komentovat. Chtěl bych vám zároveň říct, že se mění i skladba těch uchazečů o zaměstnání. A co je velmi nepříjemná věc, a tu my samozřejmě velmi bedlivě sledujeme, je počet narůstajících uchazečů o zaměstnání ve věkové kategorii do 25 let. A vzhledem k˙tomu, že vstup absolventů různých typů škol na trh práce, tak je velmi žalostné a je to velmi smutné, když pro ně nebude práce, protože zaprvé zapomenou, co se naučili. Zadruhé, čím se budou vzdalovat od té praxe, tak někteří z˙nich budou mít méně chuť potom do toho pracovního vlaku naskočit nebo nastoupit, když už bude rozjetý. I z˙hlediska ekonomického, sociálního, rodinného, měli by založit rodiny, zejména vysokoškoláci a podobně. Tak samozřejmě jsou tam velké dopady. Takže tam ten nárůst je velmi silný. To zaprvé. Zadruhé, a to je taky zajímavé, poprvé snad v˙historii nebo po dlouhé době roste počet uchazečů o zaměstnání mužského pohlaví. Zatím to v˙minulosti vždycky nebo většinou vypadalo tak, že se to týkalo hlavně nebo ve větším procentu žen. Teď v˙souvislosti s˙tím, že skutečně zanikají obory, kde je třeba mužské práce, nebo omezují výrobu, zejména kde se jedná o průmyslovou výrobu, a tam je převaha mužů a ti ztrácí práci. Tak nám výrazně narostl, relativně výrazně narostl počet mužů, kteří přišli o práci, kteří se stali, řada z˙nich, uchazeči o zaměstnání. Tak to jsou taková dvě zajímavá čísla, která jsem chtěl uvést. A zároveň jsem vám chtěl říct ještě další věc jinou, že spíše přicházejí o práci lidé, kteří mají žádnou a nebo velmi nízkou kvalifikaci. Ti jsou nejohroženější na tom trhu.

Zdroj: Český rozhlas 6

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.7.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:39.