Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/45004-61 Hospodaření se státními prostředky

Dotaz:

(ze dne 12. 6. 2009)

Dotaz dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění zákonů č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 254/2008 Sb. a č. 274/2008 Sb.

Tímto se v souladu se zákonem dotazuji Vás jako povinného subjektu, kterému zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy na následující údaje, které se týkají hospodaření Vašeho úřadu se státními prostředky. Dle § 8b zákona jste jako povinný subjekt povinen poskytnout základní osobní údaje o osobě, které jste poskytl veřejné prostředky:

 1. Od kdy a jakou smlouvu má Váš úřad uzavřenu se společností ASPI a.s., IC:630 77 639, U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00
 2. Co je jejím předmětem plnění pro Váš úřad?
 3. Jaké jsou roční platby Vašeho úřadu ve prospěch spol. ASPI a.s. od roku 1991?
 4. Jaká výše prostředků ze státního rozpočtu byla od roku 1991 poskytnuta této společnosti?

Odpověď ředitele odboru informatiky:

Vážená paní,
v odpověď na Vaše dotazy uvádím:

 1. Smlouva byla uzavřena dne 24.6.1991 se společností BYLL software, následně byly uzavřeny 4 číslované dodatky k této smlouvě, poslední, dodatek č.4 dne 17.12.2002, již s právním nástupcem společnosti BYLL software, společností ASPI Publishing.
 2. Předmětem plnění je dodávka licencí (síťové verze /od roku 2003/ i jednouživatelských licencí na notebooky) a aktualizace automatizovaného systému právních informací (ASPI).
 3. Roční platby evidujeme v ekonomickém systému počínaje rokem 1993 ve výši (Kč s DPH):
  1993 - 165.237,-
  1994 - 171.864,-
  1995 - 202.994,40,-
  1996 - 257.233,20,-
  1997 - 102.165,-
  1998 - 0
  1999 - 0
  2000 - 469.615,70,-
  2001 - 392.881,70,-
  2002 - 631.453,-
  2003 - 1.196.026,-
  2004 - 1.419.206,-
  2005 - 1.458.282,-
  2006 - 1.614.024,-
  2007 - 1.672.762,-
  2008 - 1.798.663,-
 4. Celková suma prostředků poskytnutých uvedené společnosti v letech 1993 – 2008 činí: 11.552.407,- Kč s DPH.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:33.