Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Červen:

Jednání tripartity ke zneužívání dávek, Ekonomika ČT 24 (ČT 24)

Redaktor (Veronika KUBÍČKOVÁ):
Ve čtyřhodinový maraton se proměnilo jednání tripartity. První pod vedením Fischerovy vlády a všichni se shodli, strohou a často konfliktní diskusi vystřídala věcná debata.

Host (Milan ŠTĚCH; předseda ČMKOS):
Upozornili jsme na některé nesrovnalosti v oblasti nemocenských dávek týkajících se osob samostatně výdělečně činných, kde hrozí nebezpečí spekulativního čerpání velkých prostředků.

Host (David NAVRÁTIL; hlavní ekonom, Česká spořitelna):
V období krize se lidé i podniky snaží využívat mezery v systému, v tomhle tom případě ta mezera je tomu jasná, to znamená, poslat lidi na nemocenskou. Takže samozřejmě tohle to dopad na rozpočty bude mít.

Redaktor (Veronika MARKOVÁ):
Problémem zůstává i systém vyplácení nemocenské, na tu často někteří čekají až několik měsíců.

Host (Petr ŠIMERKA; ministr práce a sociálních věcí):
Ten stav od začátku letošního roku se radikálně a diametrálně zlepšil. S výjimkou Prahy, kde těch případů je ještě trošičku více než někde jinde.

Host (David NAVRÁTIL; hlavní ekonom, Česká spořitelna):
Stát vlastně způsobuje nějakou druhotnou platební neschopnost. Nejsou to jenom domácnosti, slyším některé informace z podniků, kdy stát nedokáže včas plnit svoje závazky.

Redaktor (Veronika MARKOVÁ):
Řeči přišla i na zneužívání dávek v nezaměstnanosti, odboráři přišli s důkazy. Ty ale zatím předali jen vládě.

Host (Josef STŘEDULA; předseda, OS KOVO):
Ty lidé, kteří ty dávky v nezaměstnanosti dostanou, tak pracují na stejném pracovišti stejnou pracovní náplň a v některých případech dokonce i stejnou pracovní dobu jako předtím.

Host (Jan WIESNER; viceprezident Hospodářské komory):
My ze svých firem nemáme tyto zkušenosti, že by, že by docházelo k zneužívání.

Redaktor (Veronika MARKOVÁ):
Podvody při vyplácení sociálních dávek navíc podle odborníků můžou být vůbec tím největším útokem na veřejné finance, spolu s výpadkem příjmů a také vysokými výdaji na protikrizová opatření by tak mohly zemi dovést až ke státnímu bankrotu. Veronika Marková a Veronika Kubíčková, Česká televize.

Moderátor (Přemysl ČECH):
K tématu mají víc Josef Středula, předseda Odborového svazu KOVO, Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a po telefonu zdravím Ladislavu Steinichová z ministerstva práce a sociálních věcí a Pavla Sobíška, hlavního ekonoma UniCredit Bank. Všem vám čtyřikrát dobrý večer.

Host (Josef STŘEDULA; předseda OS KOVO):
Dobrý večer.

Host (Ladislava STEINICHOVÁ; ředitelka odboru realizace služeb zaměstnanosti, ministerstvo práce a sociálních věcí):
Dobrý večer.

Host (Jaroslav HANÁK; viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR):
Dobrý večer.

Host (Pavel SOBÍŠEK; hlavní ekonom UniCredit Bank):
Dobrý večer.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane Středulo, začneme u vás. Přišli jste se dvěma problémy zneužívání nemocenské a zneužívání dávek v nezaměstnanosti. Jak to vypadá v praxi, k čemu dochází?

Host (Josef STŘEDULA; předseda OS KOVO):
Nejprve o dávkách nemocenské. Dochází k tomu, že dnešní zaměstnanec má první 3 dny spraveny tak, že nedostává jednu jedinou korunu dávek při situaci, kdy je nemocný. My jsme odhalili případ, kdy osoby samostatně výdělečné činné při určité investici, investici opravdu v uvozovkách, může dostat dokonce šestimístnou částku, tento systém to dokonce povoluje a jinak se po celou dobu vůbec nepodílí. Dokonce stačí pouhých 56 korun plus určité investice a výsledek se dostaví v řádech šestimístných.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Nechceme dávat návod, ale jak je to možné? Někde objevili nějakou díru v legislativě?

Host (Josef STŘEDULA; předseda OS KOVO):
Ano, objevili díru v legislativě a tato díra se musí velmi rychle zacelit, protože to je extrémně nespravedlivé proti těm, kteří pravidelně platí, nemohou nikdy takové výšku, takových dávek dostat a musí se to okamžitě zacelit a členové vlády i zaměstnavatelé roto okamžitě pochopili a myslím si, že přijde rychlá náprava.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Co na to ministerstvo práce a sociálních věcí, je tomu možné zabránit takhle rychle?

Host (Ladislava STEINICHOVÁ; ředitelka odboru realizace služeb zaměstnanosti, ministerstvo práce a sociálních věcí):
Tak nejvíc je tomu možné zabránit takto rychle, ale určitě tedy se už v minulosti objevilo zneužívání nemocenských dávek právě při řešení problémů s odbytovou, s odbytovými potížemi a podobně. Takže zaměstnavatelé se k tomu uchylovali, toto bude nutné asi prověřit ještě.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane Středulo, vy jste údajně přinesli na to jednání vlády důkazy, ale předložili jste je právě jenom vládě,. Nezveřejnili jste je, proč?

Host (Josef STŘEDULA; předseda OS KOVO):
Důvodem je ten, že my nechceme, aby nastal po jakémkoli jednání okamžití telefonní reakce vůči těm, kteří takto dávky zneužívají v tomto případě speciálně dávky v nezaměstnanosti, protože se může stát, že by se tak urychlilo odčerpávání ze státního rozpočtu a mohlo by se v tom nejhorším případě taky stát, že stát vyhlásí v uvozovkách, když to někdy takhle se nemůže stát, ale obrazně řečeno, může dojít ke státnímu bankrotu a to věřím, že si ani seriózní zaměstnavatelé ani seriózní občan české republiky nikdy nepřeje.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane Hanáku, vy jste zaznamenali tuhle praxi, můžete nějak podniky vést k tomu, aby se chovaly racionálně, aby v podstatě nepodváděly hlavně tedy pokud jde o tu nemocenskou, o ty nemocenské dávky?

Host (Jaroslav HANÁK; viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR):
Já bych řekl, že hlavním principem celé tripartity bylo, že ta tripartita by,a nepolitická, projednával se hlavně ekonomický stav země a zaměstnanosti. To je, to je to nejhlavnější téma. Ty případy, které přinesli sociální partneři asi se objevují, stejně jako se objevují případy, kdy zaměstnanec nebo člověk je na sociálních dávkách a stejně dělá v šedé ekonomice, ono je to oboustranné. Oboje není správné.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Nicméně Svaz průmyslu a dopravy/ souzvuk hlasů/.

Host (Jaroslav HANÁK; viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR):
Na to máme úřady, ať to řeší, ať si to řeší.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Můžete vést podniky k větší zodpovědnosti v této době ekonomické krize?

Host (Jaroslav HANÁK; viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR):
Jak mám ještě vést podniky jako podnikatelský svaz k větší odpovědnosti, když dneska nám klesají zakázky o desítky procent držíme uměle zaměstnanost, tak co ještě těm lidem máme říct? Já bych jim měl spíš poděkovat, že jsou nepoctiví, tak to víme, ale to je nepatrné procento, čili hájím ty, kteří poctivě podnikají, kteří mají obrovské problémy s poklesem zakázek, který bude dramatický ve 3. čtvrtletí a drží zaměstnanost. To si myslím, že je hlavní příčina, nebo to hlavní, co dneska znělo na tripartitě.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane Sobíšku, umíme alespoň odhadnout, jak velký může být tento problém?

Host (Pavel SOBÍŠEK; hlavní ekonom UniCredit Bank):
Já bych se neobával státního bankrotu, myslím že to bylo řečeno spíš v nadsázce, nicméně dovedu si představit, že při souhře nepříznivých okolností by mohly vyšplhat náklady státu z tohoto titulu na jednotky miliard korun. I to by bylo velmi nepříjemné, takže souhlasím, že s takovými nešvary je potřeba nekompromisně zakročit.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane Středulo, vy jste taky hovořil o problémech ekonomiky, dokonce jste vyjádřil jakési obavy z jejího totálního, možného totálního zpomalení nebo zastavení. Jak by k tomu podle vás mohlo dojít, co by se ještě mohlo stát?

Host (Josef STŘEDULA; předseda OS KOVO):
Momentální stav na tom jsme se shodli se zaměstnavateli, je takový, že 3. čtvrtletí a 4. čtvrtletí letošního roku vypadá velmi kriticky. Je velmi výrazně poklesla zakázková náplň dokonce některé sektory hlásí až o minus 70, až 80 procent. Letní měsíce vypadají naprosto bez zakázek, alespoň v některých oborech a to znamená, že firmy budou bez cash flow a tudíž září, respektive říjen se může stát, že hodně firem bude uvažovat o vyhlášení bankrotu, protože již nebudou schopni splácet své závazky a tudíž ani státní rozpočet nebude mít dostatek zdrojů, protože nebude dostatek k tomu, aby platil. Takže proto ta situace je velmi vážná. Očekáváme také navýšení nezaměstnanosti, které se obáváme, překročí i hranici 10 procent. Není to naše přání, ani zaměstnavatelů ani nás, ale ty ekonomické souvislosti jsou tak vážné, že jsme o tom dneska velmi otevřeně hovořili.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Pane Hanáku, sdílíte tyto obavy, které tady zazněly a pokud ano, co se proti tomu dá dělat?

Host (Jaroslav HANÁK; viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR):
Já ty obavy sdílím, protože my máme průzkum Svazu průmyslu a dopravy udělaný po 29 odvětvích české ekonomiky, rozhodující odvětví průmyslu a dopravy pokles zakázek je jasný, pak jsou tam ještě dva parametry, které jsou velmi vážné. Kromě nezaměstnanosti k té se ještě vyjádřím, je první věc, je, že je problém získávat úvěry. 69 procent firem v zemi říká z tohoto průzkumu, že se nemůže dostat k penzům a peníze jsou drahé, jsou velmi drahé v porovnání s tím jaká je úroková sazba, a druhá věc je, a to je velmi vážná situace, 92 procent firem v zemi říká, že narůstá platební neschopnost mezi námi a to je velmi vážný signál.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Čtvrtina firem doplním, chce ukončit podnikání.

Host (Jaroslav HANÁK; viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR):
23 procent, musíme říkat přesná čísla.

Moderátor (Přemysl ČECH):
To je téměř čtvrtina dobře. Roste nezaměstnanost a ještě nějakou dobu poroste, paní ředitelko, máte nějaké nástroje, jak tomu alespoň trochu čelit?

Host (Ladislava STEINICHOVÁ; ředitelka odboru realizace služeb zaměstnanosti, ministerstvo práce a sociálních věcí):
Ano, máme určité nástroje a ty nástroje jsou i v kontextu s tím, co Evropská unie v podstatě také činí, protože v současné době dne a zítra tedy probíhá i porada ředitelů, nebo těch nejvyšších šéfů služeb zaměstnanosti Evropské unie, čili máme v kontextu s tou Unií určité projekty, máme určité možnosti, jak pomoci, ale pochopitelně to není všespasitelné.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Považujete to, pane Hanáku, za dostatečné?

Host (Jaroslav HANÁK; viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR):
Já chci, říct, že 7,9 nezaměstnanost momentálně je nepředstavitelně optimistické číslo. Vycházejme z toho, že jsou tam dva parametry, který nejsou vidět, a je to skrytá nezaměstnanost. První je, že dost velké procento lidí nikdy nedělalo, dělat nebude, dělat nechce, anebo se fláká na sociálním systému a dělám v šedé ekonomice to je za A. Ale to větší, co jsme dneska prezentovali obě strany sociálního dialogu na tripartitě je, že my opravdu maximálně držíme zaměstnanost přes všechny problémy poklesu zakázek, protože drtivá část našich firem má strach, že ztratí kvalifikované zaměstnance. Čili jestli se naplní ty vize toho 3. a 4. čtvrtletí, tak v těch prognózách je, že 50 procent firem propustí lidi do 10 procent a asi 30 do 20 procent a to je velký problém.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Na to se hned zeptáme. Pane Sobíšku, každý den přicházejí nová ekonomická data, o čem vypovídají ta poslední? Co říkají o stavu naší ekonomiky a především o jejím výhledu, tak jak jsme tady o tom hovořili?

Host (Pavel SOBÍŠEK; hlavní ekonom UniCredit Bank):
Já bych chtěl potvrdit, že situace ekonomiky je opravdu vážná. Na druhou stranu si myslím, že ekonomika jako celek má svoje nejhorší už za sebou, zejména z hlediska na zakázkové náplně. Co nyní může být problematické z hlediska podniku, že se jejich odbyt nebude zvyšovat dostatečně rychle z toho nízkého základu, takže bude trvat velmi dlouho, než se dostanou na úroveň blízkou té předkrizové. To vyžaduje z jejich strany dramaticky snižovat náklady, včetně nákladů na mzdy.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Velice stručně, tématem dnešní tripartity byl i zákoník práce. Pane Středulo, jak probíhají jeho přípravy, jste spokojeni jako odbory?

Host (Josef STŘEDULA; předseda OS KOVO):
Já hned odpovím jenom jednu vsuvku, my jsme požádali se zaměstnavateli o vytvoření takzvaného krizového scénáře výboje v České republice, myslím si, že je to důležité i pro diváky ČT 24, protože česká republika musí být připravena na tu budoucnost. A ještě jedno, shodli jsme se zaměstnavateli, že způsob, jakým začala komunikace pana premiéra se sociálními partnery je naprosto brilantní, je výborná a my jsme byli velmi spokojeni. Protože kdyby takto se komunikovalo od září loňského roku, myslím si, že řadu problémů teď nemusíme řešit. A teď zpátky k zákoníku.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Tři slova k zákoníku práce.

Host (Josef STŘEDULA; předseda OS KOVO):
Zákoník práce až po mimořádných volbách budou pracovat experti, hledat možná řešení, ať už to rozhodnutí Ústavního soudu a myslím si, že je to ve shodě se zaměstnavateli.

Moderátor (Přemysl ČECH):
Já vám všem děkuji za vaše názory, přeji hezký večer, na shledanou.

Host (Josef STŘEDULA; předseda OS KOVO):
Na shledanou.

Host (Jaroslav HANÁK; viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR):
Na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.6.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:16.