Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Upozornění pro osoby zdravotně znevýhodněné

V souvislosti s přechodem lékařské posudkové služby (LPS) od 1. července 2009 zpět na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), konkrétně na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) rozhodnutí o uznání osoby zdravotně znevýhodněnou zůstává stále v kompetenci úřadu práce (ÚP). Lékařská posudková služba při OSSZ provede posouzení zdravotního stavu, na jehož základě ÚP vydá rozhodnutí.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.6.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:05.