Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Kalendář akcí » Popis jednotlivých akcí:

Konference na téma: Pracovní podmínky a sociální dialog

Organizátorem konference je Eurofound – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek – organizace Evropské Unie, jejíž rolí je poskytovat informace, poradenství a expertízy klíčovým aktérům na poli sociální politiky EU, týkající se zejména životních a pracovních podmínek a pracovních vztahů, a to na základě srovnávacích studií, výzkumu a analýz. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo této akci záštitu CZ PRES.

Konference je zaměřena na propojení mezi pracovními podmínkami a sociálním dialogem na úrovni firem. Hlavním zdrojem pro konferenci budou případové studie, provedené v šesti zemích EU, a zkušenosti těchto zemí v této oblasti. Konference se pokusí nalézt odpovědi na to, zda se liší pracovní podmínky na základě přítomnosti či absence struktury sociálního dialogu a na to, jak sociální dialog ovlivňuje pracovní podmínky.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.6.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:09.