Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

Obsah položky 2009/37690-212 Nárok na sociální podporu a finanční příspěvky od státu po propuštění z výkonu trestu:

2009/37690-212 Nárok na sociální podporu a finanční příspěvky od státu po propuštění z výkonu trestu

Dotaz:

(ze dne 13. 5. 2009)

Na MPSV se obrátil žadatel, v současné době ve výkonu trestu, s dotazem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který má být v létě letošního roku z výkonu trestu propuštěn. Žádá o informace, na jakou sociální podporu a finanční příspěvky od státu má nárok. Ze zdravotních důvodů byl celý trest jako nepracující; po propuštění bude bydlet na podnájmu. Dále se ptá na možnost získání jednorázové finanční dávky ve výši 70000,- Kč (po výplatě této dávky prý není dva roky nárok na žádné další dávky).

Odpověď ředitelky odboru rodiny a dávkových systémů:

Vážený pane,
k Vašemu dopisu, který byl doručen na Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 13. 5. 2009, uvádíme následující:

Ve Vaší tíživé životní situaci Vám můžeme poskytnout pouze základní informace ohledně sociálních dávek; také Vám nabídneme kontakty, kam se obracet s dalšími dotazy. Konkrétní řešení situace už pak záleží jen na Vás a Vašem aktivním přístupu k věci.

Obecně lze žádat o sociální dávky u těchto správních orgánů:

  1. Úřad práce, odbor státní sociální podpory - zde je možné podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen SSP), ve znění pozdějších předpisů, žádat mj. o tyto dávky: příspěvek na bydlení.
  2. Městský úřad (pověřený obecní úřad), odbor sociálních věcí - zde lze podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen HN), ve znění pozdějších předpisů, žádat o dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Právem každého občana je, podat si žádost o výše uvedené dávky, ať už je ve věci rozhodnuto kladně či záporně.

Po propuštění z vazby doporučujeme navštívit příslušného kurátora, který by Vám měl pomoci s adaptací na život na svobodě. Základní informace ohledně činnosti sociálního kurátora a možnosti získání příspěvku mimořádné okamžité pomoci, jsme pro Vás našli na internetových stránkách a přikládáme je jako přílohu k tomuto dopisu.

Dále v příloze najdete kontaktní údaje na organizace, které se zabývají přímo sociálním začleňováním občanů a poskytují základní sociálně právní poradenství. Najdete zde i odkazy na možnosti ubytování v rámci ostravského regionu. Bližší informace, které by Vám mohly pomoci, hledejte na internetových stránkách: www.wezeni.cz, www.vzajemnesouziti.cz, www.armadaspasy.cz atd.

Příloha: Kontakty na úřady, sociální kurátor

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 23:47.