Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Obsah položky Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2008:

Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2008

Předložená výroční zpráva obsahuje informace o vzniku a poslání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, o složení Rady a informace o sekretariátu Rady. Těžiště zprávy je v informování o konkrétní činnosti a výsledcích Rady a jejích stálých výborů v roce 2008. V závěru je uveden plán činnosti Rady na rok 2009. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2008 byla vypracována v souladu s usnesením vlády České republiky č. 175 ze dne 20. února 2002.

Předložený materiál k Výroční zprávě Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2008 naleznete v levém sloupci.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.6.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 01:49.