Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/26487/23 Řešitel projektu výzkumu a veřejné zakázky pro potřeby LPS

Dotaz:

(ze dne 26. 3. 2009)

Žadatelka se obrátila na MPSV se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o řešiteli projektu výzkumu a veřejné zakázky pro potřeby lékařské posudkové služby a posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti a zaslání výsledků řešení.

Odpověď ředitele odboru posudkové služby:

K uvedenému Vám sdělujeme, že v obou případech se stala, na základě výběrového řízení, řešitelem Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Šlo o:

  1. Projekt výzkumu HR 163/2007 Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k mezinárodní klasifikaci funkčních schopností.
  2. Veřejná zakázka č. 282/2008 Zpracování odborných lékařských podkladů pro funkční posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti.

Příloha

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:19.