Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Květen:

Petr Nečas: Diskuse s Petrem Nečasem o pomoci nezaměstnaným v době krize (ČT 1)

Moderátor
Jak pomoci v˙krizi nezaměstnaným, to je téma Summitu EU, který proběhne dnes v˙Praze. Neočekávají se ale u něj žádné zásadní výsledky. Summit se bude konat na daleko nižší úrovni než původně Česko zamýšlelo. Nezúčastní se ho premiéři ani prezidenti evropské "27", ale jen zástupci českého předsednictví Evropské komise zaměstnavatelů a odborů. Já už vítám ve studiu Petra Nečase, ministra práce a sociálních věcí v˙demisi. Pane ministře, proč ten summit neproběhne na té nejvyšší úrovni? Je to tím, že?

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Tady si dovolím vás trošku poopravit. Nemáte přesné informace. Již před více než čtvrt rokem se rozhodlo o tom, že tento summit proběhne na úrovni takzvané sociální trojky, což je vždy stabilní schéma uvnitř EU. Je to předsednická země a dvě následující předsednické země, tzn. v˙tomto případě Švédsko, Španělsko a sociální partneři, tzn. zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, čili již více než čtvrt roku se nepředpokládá účast na nejvyšší úrovni, tzn. celé "27", ale tento formát takzvané sociální trojky.

Moderátor
Čili to, že padla česká vláda, ten důvod v˙tom nehraje žádnou roli, ale mluví se o tom, že by to mohla být obava, že by od summitu očekávalo příliš, že by se očekávala jakási kouzelná formule proti nezaměstnanosti, a to je ten důvod, proč není na nejvyšší úrovni. Dá se to tak říct?

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Já bych se nebál to takto označit. Já si skutečně myslím, že žádný summit nevyřeší nezaměstnanost, nicméně může poskytnout určité návody, může především zabránit některým věcem. Já bych tady jmenoval především snahu řešit stávající ekonomickou recesi masivním nasazením veřejných výdajů, které povedou k˙dlouhodobému zadlužení a nezvládnutí veřejných financí a neudržitelnému zadlužení jednotlivých zemí. Dále by velké nebezpečí mohlo být v˙narůstajícím protekcionismu. Například ve snaze ochránit své trhy práce apod. Čili, pokud se těmto věcem podaří zabránit, tak je to velice pozitivní posun.

Moderátor
Čili, to je to, o čem budete pravděpodobně diskutovat. Asi se neočekává nějaký konkrétní výstup z˙toho dnešního z˙toho dnešního summitu.

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Očekává se poměrně konkrétní výstup v˙podobě konkrétních doporučení, protože za ty měsíce již jednotlivé země dokázaly vyhodnotit úspěšnost jednotlivých opatření. Ukazuje se například, že důraz musí být kladem na snahu pokud možno lidi udržet v˙práci i za cenu třeba zkrácených úvazků, různých školících programů apod., že je to rozhodně efektivnější cesta, než jim platit sociální dávky v˙nezaměstnanosti. Zadruhé musíme se zaměřit na tvorbu nových pracovních míst. To znamená snižovat vedlejší náklady práce, odstraňovat rigidity na trhu práce. Snažit se snižovat administrativní zátěž podniků, zaměřit se na rozvoj malých a středních podniků, ve kterých je zaměstnáno 60 % Evropanů a za třetí velmi výrazným způsobem se zaměřit na rekvalifikace a vzdělávací programy. Jakékoliv podpory, pokud mají být poskytovány, tak mají být poskytovány pokud možno plošně, protože jediný, kdo je schopný určit, které odvětví a který podnik je perspektivní, tak je trh, nikoliv vlády nebo Evropská komise nebo úředníci.

Moderátor
Pane ministře, ten fakt, že se vlastně snížila důležitost tohoto summitu, poměrně nelibě nesou odboráři, kteří EU už delší dobu vytýkají, že se zatím spíše stará o finanční sektor nebo o průmyslu, ale že na zaměstnance tak trochu zapomněla. Je tato výtka oprávněná?

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Je to naprosto nesmyslná demagogická výtka. V˙centru všech opatření, které dělají jednotlivé vlády a musím říci v˙tomto případě i unie jako celek jsou lidé zaměstnanci. Pokud se mimochodem vypomáhá finančnímu sektoru, tak jenom proto, aby ty dopady nedopadly právě na sektor průmyslu, stavebnictví, služeb, zemědělství, kde by to způsobilo jenom další nárůst nezaměstnanosti, čili tato námitka je neoprávněná a skutečně všechny vlády včetně vlády ČR na prvním místě mají zaměstnance, lidi snahy udržet je v˙zaměstnání, snahy vytvořit prostředí pro nová pracovní místa.

Moderátor
Přesto i čeští odboráři jsou nespokojení. Chystají dokonce demonstraci na půlku května. Říkají, že krize je zneužívána ke změnám zákonů, která omezují práva zaměstnanců. Říkají, že vláda s˙nimi nediskutuje tyto změny.

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Není to vůbec pravda. Je to samozřejmě součást spíše předvolební kampaně. Sociální demokracie, se kterou je největší odborová centrála v˙ČR úzce personálně propojena, čili já to vnímám jednoznačně jako součást předvolební kampaně do Evropského parlamentu. My velmi úzce dodržujeme sociální dialog. Diskutujeme všechny změny zákonů i s˙představiteli odborů. Není jeden jediný zákon, který by nebyl projednán a připomínkován zástupci odborových centrál, čili toto naprosto neodpovídá pravdě.

Moderátor
Pane ministře, podle včerejších čísel ČSÚ nezaměstnanost rostla v˙prvním letošním čtvrtletí nejrychleji za posledních 16 let. Práci za tu dobu ztratilo skoro 66 tisíc lidí. Podle vašich statistik v˙březnu 7,7 % nezaměstnanost. Kam to až podle vás půjde v˙letošním roce?

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Tak především ten nárůst se velmi prudce zpomaluje. Můj odhad je, že za měsíc duben bude ten nárůst už jenom zhruba o 8 tisíc osob, tzn. někde na úrovni 458 tisíc, tzn. 7,8 - 7,9 %. Mimochodem je to 3. nejnižší nezaměstnanost v˙EU. Nám velmi zabírají některá opatření, kterými jsme rozjeli programy vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. Velmi zabírají některá opatření, kde se snažíme těm podnikům pomoci například tím, že jsme velkorysejší ve splátkách odvodů na sociální zabezpečení, že jim neklečíme takzvaně na krku. Čili, to tempo nárůstu nezaměstnanosti se velmi razantně zbrzdilo za poslední 2 měsíce. Uvidíme samozřejmě, jak se ekonomika bude vyvíjet následující čtvrtletí.

Moderátor
Vy jste nedávno odhadoval, že by to mohlo jít až k˙10 %. Už tedy

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Tohle to se bude právě odvíjet od toho, zda uvidíme světlo na konci tunelu z˙hlediska především exportu, protože naše ekonomika 80 % HDP, který respektive export tvoří 80 % HDP, čili to je obrovská závislost na zahraničních trzích a tam se rozhoduje o vývoji české ekonomiky.

Moderátor
Pane ministře, dá se říci, že ten dnešní summit uzavře vaše současné vládní angažmá. Jak to vnímáte v˙tuto chvíli? Máte třeba pocit, že jste něco nestihl, nebo naopak že teď budete mít víc času?

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Tak samozřejmě jsou ještě úkoly, které jsem chtěl stihnout, už je nestihnu, nicméně ten hlavní objem úkolů se mi podařilo zvládnout. Zvládli jsme sociální reformy, rozjeli jsme důchodovou reformu. Razantně jsme snížili dlouhodobou nezaměstnanost, zpružnili jsme trh práce. Dlouhodobá nezaměstnanost poklesla o 30 %. Stabilizovali jsme vlastně sociální výdaje, čili ty základní kroky jsme provedli a od vzniku této koaliční vlády v˙lednu roku 2007 se mi podařilo v˙parlamentu prosadit 100 % zákonů, které jsem do ní předložil, takže z˙tohoto pohledu jsem spokojený.

Moderátor
Říká Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí v demisi:

Díky, že jste přišel. Na shledanou.

Petr Nečas,(ministr práce a sociálních věcí v demisi):
Nashledanou.

Zdroj: ČT, 7.5.2009

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.5.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:31.