Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Duben:

Petr Nečas: 20 minut s Petrem Nečasem (Radiožurnál)

Moderátor (Helena Šulcová):
Jak nakonec bude Fischerova vláda vypadat? Zelení dnes pohrozili, že odstoupí od dohody politických stran. Vadí jim spory o obsazení některých ministerstev v˙úřednické vládě. Zelení dali své favority na tři ministerstva, jenže na dvě z˙nich chtějí dostat své lidi i občanští demokraté a jeden post ještě chce pro sebe vybojovat Sociální demokracie. Proč jde stranám tak moc o posty, když má jít o úřednický, tedy nepolitický kabinet? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je vicepremiér v˙demisi, ministr práce v˙demisi a místopředseda ODS Petr Nečas, dobrý den, vítejte u nás.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Dobrý den.

Moderátor (Helena Šulcová):
Zdá se, pane místopředsedo, že ta dohoda o vládě se začíná komplikovat.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Nemyslím si, že začíná nějak dramaticky komplikovat. Jsou to standardní politické půtky, které možná k˙podobnému procesu patří a já jimi zase tak překvapen nejsem.

Moderátor (Helena Šulcová):
Člověk by řekl, že na tom tak moc nesejde, kdo jaký post obsadí v˙úřednické vládě. Já jsem si naivně myslela, že jsou tam zcela nepolitičtí lidé a teď když tak člověk pozoruje, jak moc těm stranám jde o to, kdo kde bude mít své favority, tak to vypadá, že to budou pouze nastrčené figurky, které budou plnit nějaké rozkazy stranických sekretariátů.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já naprosto souhlasím s˙tou první částí vaší otázky. Já si taky opravdu myslím, že by to měli být úředníci, kteří povedou standardní administrativní chody jednotlivých ministerstev do předčasných voleb. Popravdě řečeno nechápu ty ambice nominovat toho nebo onoho člověka na to nebo ono místo. My jsme to viděli jako vstřícné gesto vůči nastupujícímu premiérovi panu Fischerovi, že mu bude předloženo určité menu potenciálních jmen, ze kterých on si naprosto svobodně vybere, protože on ponese odpovědnost za tuto vládu. Takže jestli někde bude jakoby v˙uvozovkách o jednoho nebo o dva více nominovaných za ODS nebo méně, já vůbec nepovažuji za důležité a z˙tohoto pohledu mě postoj Strany zelených připadá nedůvěryhodný.

Moderátor (Helena Šulcová):
A když je to na jednu stranu jedno, tak proč tedy ODS nestáhne ty své lidi, které také nominovala na Ministerstvo školství a Ministerstvo kultury?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
My jsme nominovali a rozhodne pan premiér Fischer. Vůbec je nemusí jmenovat a nikdo z˙vedení ODS nebude pozdvihovat obočí nebo vyjadřovat nějakou nelibost. Já si dokonce myslím, že se klidně bývalo bylo mohlo stát, že na každý post by byli navrženi dva kandidáti. Já bych to neviděl vůbec jako nic špatného.

Moderátor (Helena Šulcová):
Nicméně premiér Fischer ale dnes řekl, ať se domluví politici mezi sebou, takže zdá se, že on od toho také ruce dává pryč.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já tomu rozumím, nechci být vtahován do těchto stranických hrátek, já rozumím tomu, že Strana zelených hledá i určitý prostor, jak se zviditelnit, možná bude chtít zopakovat krok, který udělalo vedení KDU-ČSL, zatvářit se, že s˙tou vládou opravdu, ale opravdu nemají vůbec nic společného, vymezit se vůči ní, což považuji za úsměvné. Ale jsme v˙předvolebním období, máme před dvojími volbami, za měsíc jsou volby do Evropského parlamentu, v˙říjnu volby do Poslanecké sněmovny, takže každý dělá, co umí.

Moderátor (Helena Šulcová):
Ale když by se to opravdu stalo a zelení odstoupili od té dohody, tak ta dohoda by platila dál nebo by se musela vytvářet nějaká nová?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem přesvědčen, že jmenování vlády vedené panem Fischerem už v˙podstatě nic nezabrání, mimo jiné i proto, že pan prezident je pevně rozhodnut 8. května, řekl bych, bez ohledu na to, co si která strana myslí nebo nemyslí, tuto vládu jmenovat

Moderátor (Helena Šulcová):
Takže na tom se nic nezmění tedy? Tak by tam byli jenom lidé nominovaní za ODS a za ČSSD?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já bych to ponechal na výběru pana Fischera. Není vůbec vyloučeno, že tam budou i lidé takzvaně nominovaní někým jiným.

Moderátor (Helena Šulcová):
Ale zatím vše nasvědčuje tomu, že pokud by odešli zelení, takže zůstávání pouze tedy ty dvě velké strany, respektive jejich odborníci. To by tedy naznačovalo, že se bude jednat, jak říká Pavel Bém, o skrytou velkou koalici.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já dost dobře nechápu tento výrok pana kolegy Béma. Je evidentní, že se jedná o administrativní vládu do voleb, které budou v předčasném termínu, někdo tuto zemi musí administrovat. V˙této vládě nesedí žádní exponenti Občanské demokratické strany, čili označovat to za velkou koalici je poněkud humorné.

Moderátor (Helena Šulcová):
Tedy i kdyby zůstaly pouze ty dvě velké strany, které by podpořily tu vládu úřednickou, tak vy byste tu dohodu neboural a byl byste pro to, aby platila tak, jak je dohodnuta, byť tam budou tedy zástupci nebo lidé nominovaní za ODS a ČSSD?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Česká republika provedla neuvěřitelnou eskapádu v˙době předsednictví a v˙době zuřící globální ekonomické krize, v˙podstatě z˙malicherných důvodů podrazí vládu, odvolá ji, takže tady musely být poměrně rychle učiněny pokusy ustavit vládu novou, která vytvoří jasný můstek, jasnou cestu k˙předčasným volbám jako jediné řešení stávající politické situace. To rychlé jmenování nové vlády nebo rychlou politickou dohodu na jmenování nové vlády, protože zase tak důležité, aby to bylo od 8. května, popravdě řečeno to nebylo, to bylo spíše přání pana prezidenta. Tak to bylo důležité i z˙ekonomických důvodů, aby se tady zajistila určitá elementární politická stabilita, protože v˙posledních měsících padaly vlády v˙Evropě, na Islandu, v˙Lotyšsku a Maďarsku právě v˙důsledku ekonomické krize. Takže z˙tohoto pohledu je to podle mého názoru již nezvratitelná cesta, já bych řekl, že z˙tohoto pohledu spíše politickou hrátkou ze Strany zelených se snažit tam někoho prosazovat nebo naopak se od této vlády distancovat, já ji vidím jako čistě přechodný úřednický kabinet, technokratického administrativního typu a nevidím žádný důvod nějak teď přehodnocovat nějaké dohody nebo komplikovat cestu k˙předčasným volbám.

Moderátor (Helena Šulcová):
Byť budete čelit tomu, že je to vlastně skrytá velká koalice, i za tuto cenu byste do toho šel?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tento argument o skryté velké koalici je nepravdivý, já bych ho dokonce označil za hloupý a zlovolný.

Moderátor (Helena Šulcová):
Tak to říká místopředseda Občanské demokratické strany Petr Nečas. Poslouchejte dál. Čím překvapí ODS před volbami? Mají v˙záloze občanští demokraté eso, které může konkurovat Kateřině Brožové? Budeme se ptát. Václav Klaus včera zveřejnil na svém webu dopis adresovaný nejmenovanému členovi Občanské demokratické strany a vysvětluje v˙něm, proč opustil ODS. Poukazuje na to, že se strana posunuje doleva. Vy reprezentujete současnou ODS, cítíte se jako pravicový politik pořád ještě?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem se vždycky cítil jako pravicový politik a cítím se i teď a popravdě řečeno jsem nikdy od pana prezidenta neslyšel, v˙čem má spočívat ten údajný posun doleva. Jestli je to posun od šesti daňových sazeb údajně z˙příjmu fyzických osob, které zavedl on jako premiér, kdy nejvyšší sazba byla dokonce 44 procent, ano, slyšíte dobře, 44 procent, k˙jednotné dani z˙příjmu fyzických osob, kterou zavedla tato vláda, někdo to nazývá posun doleva, no já myslím, že je to posun výrazně doprava.

Moderátor (Helena Šulcová):
Na druhou stranu pro Václava Klause může působit levicově, když třeba někteří členové ODS podpoří antidiskriminační zákon a nebo Lisabonskou smlouvu, tak z˙jeho pohledu

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Antidiskriminační zákon je zákon, který jsme povinni schválit prostě proto, že je tady směrnice, se kterou třeba já osobně nesouhlasím, je to směrnice Evropské unie, nicméně je naší povinností na základě jasně daných pravidel fungování Evropské unie přijmout to, tuto normu jsme minimalizovali v˙jejím rozsahu. V˙případě, že nebude přijata, bude vůči České republice uplatněna žaloba na poměrně značné částky, které bude Česká republika platit do doby, než podobná norma bude přijata. Jestli ji nepřijmeme teď v˙této podobě, tak obávám se, že někdy v˙budoucnosti bude přijata taková podoba antidiskriminačního zákona, která bude mít ještě, řekněme, širší dopady než ta stávající, minimalizující podoba.

Moderátor (Helena Šulcová):
Na druhou stranu řekněte mi, není dobré, aby se současné vedení ODS nějakým způsobem s˙Václavem Klausem udobřilo, teď přece jenom před volbami ať už evropskými nebo předčasnými asi není úplně dobré si znepřátelovat svého zakladatele?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
My si ho nijak neznepřátelujeme. Pokud si všímáte, tak tyto kroky dělá zpravidla pan prezident a my pouze reagujeme. Všimněte si také, jak já mluvím uměřeně, nechceme jít do žádných sporů s˙panem prezidentem, již proto, že je to hlava státu, jsme státotvorná strana a nevidíme k˙tomu žádné důvody. Popravdě řečeno pan prezident by měl být nadstranický, neaktivistický prezident, dost dobře navíc nechápu, proč se vlamuje do vnitřních poměrů konkrétní jedné politické strany cestou anonymních, čili nepodepsaných odpovědí na anonymní dopis

Moderátor (Helena Šulcová):
Tak on ten jeho dopise se dá část také tak, že už nechce mít s˙tou stranou nic společného a nechce zasahovat do jejího vývoje.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
No tak když se zveřejní podobný dopis měsíc před volbami a vyzývá se tam v˙podstatě k˙boji za nějaký charakter strany, tak to určitě není nevinné psaníčko. Ale znova opakuji, my respektujeme pana prezidenta jako hlavu státu, nevidíme žádný důvod k˙nějakému eskalování konfliktů a nevidíme žádný důvod k˙nějakým útokům proti němu. Pokud on to někdy vnímal jinak a naopak on útočí na ODS, tak je to prostě realita, ale my nevidíme důvod odpovídat stejným způsobem.

Moderátor (Helena Šulcová):
Zmínili jsme volby jednak ty evropské, ale pojďme k˙těm předčasným. Zatím samozřejmě není jasné, jak budou vypadat kandidátky, ale řekněte, kdo by podle vás měl být lídrem kandidátky tady v˙Praze? Protože v˙roce 2006 to byl Mirek Topolánek a šéf pražské ODS Pavel Bém řekl v˙Mladé frontě Dnes, že by považoval za vhodné, aby Mirek Topolánek kandidoval ve svém domovském regionu, tedy v˙Moravskoslezském kraji. Bylo by to vhodné podle vás?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já nevím, pan Bém nevysvětlil, proč by to vysvětloval za vhodné, já bych to naopak za příliš vhodné nepovažoval a to z˙jednoho praktického důvodu. Předseda ODS je současně celostátním lídrem, vedle toho, že vede jednu z˙krajských kandidátek. Z˙čistě logistických a organizačních důvodů organizovat celostátní kampaň a předsedu pendlujícího po celé republice a současně majícího svůj volební kraj v˙okolí Ostravy, no tak to působí velmi úsměvně a je na panu Bémovi vidět, že nikdy neabsolvoval celostátní celoplošnou volební kampaň. Z˙tohoto pohledu naprosto logicky je nejrozumnější, aby předseda ODS a teď abstrahuji od konkrétního jména, aby předseda ODS kandidoval v˙Praze, protože z˙Prahy se nejlépe zajišťuje celostátní volební kampaň, je to i jaksi kvůli sociálnímu a ekonomickému stavu Prahy nejsilnější volební kraj pro ODS a není náhodou, že od roku 1998 vždy předseda ODS kandidoval v˙Praze.

Moderátor (Helena Šulcová):
Tedy i Mirek Topolánek, pokud bude stále ještě předsedou ODS, tak by měl kandidovat v˙Praze?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já teď nemluvím o Mirku Topolánkovi, já tvrdím, že nejlogičtější pro předsedu ODS je kandidovat v˙Praze. Ale vedení

Moderátor (Helena Šulcová):
O kom jiném byste mluvil? Předpokládáte, že bude jiný předseda, pane místopředsedo?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Ne, ne, ne, já mluvím o tom, že je to nejrozumnější chování ODS nasadit svého předsedu v˙Praze. Ale vedení ODS o této otázce ještě nejednalo, bude o ní jednat a já beru v˙potaz soukromý názor pana kolegy Béma, sice nechápu, proč je vyjádřen prostřednictvím médií, když nikde jinde na stranické půdě doposud nezazněl.

Moderátor (Helena Šulcová):
Asi byl dotazován.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Mohl odpovědět vyhýbavěji. Nicméně beru ho na vědomí a vedení ODS, znovu opakuji, o této věci ještě nejednalo.

Moderátor (Helena Šulcová):
Ale ta kandidátka by mohla vypadat tak, že jedničkou by byl Mirek Topolánek a dvojkou Pavel Bém, tady v Praze?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já si to dovedu představit, asi si to nedovede představit pan Bém, ale to já nehodlám komentovat.

Moderátor (Helena Šulcová):
Představí ODS na svých kandidátkách nějakou známou osobnost? Já narážím na tom, že sociální demokraté chtějí dostat na svoji kandidátku v˙Ústeckém kraji herečku Kateřinu Brožovou.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
No tak já myslím, že podobnou cestou

Moderátor (Helena Šulcová):
Proč se usmíváte? Vám připadá Kateřina Brožová úsměvná?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Ne, ne, ne, tak já jsem si vybavil velmi půvabnou a sympatickou herečku a to mě vedlo prostě k˙tomu, že se příjemně usmívám.

Moderátor (Helena Šulcová):
Dobře.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
To byl příjemný úsměv. Teď to nemyslím opravdu nějak zle, je to samozřejmě možná cesta, kterou se vydala Sociální demokracie, my se takovou cestou vydávat nebudeme, my samozřejmě jsme nestranické osobnosti nasazovali třeba v˙senátních volbách, to mě připadá přirozené. Na druhé straně volby do Poslanecké sněmovny mají stranický charakter, jsou to stranické kandidátky a z˙tohoto pohledu my žádné privilegované kandidáty, které vytáhnete jako králíka z˙klobouku při kouzelnickém čísle, nemáme. U nás si musíte prošlapat cestu na kandidátku skutečně od místních, přes oblastní až po regionální sdružení ve velice tvrdém střetu v˙rámci takzvaných primárních voleb. Čili my něco takového nepoužíváme.

Moderátor (Helena Šulcová):
To říká místopředseda ODS Petr Nečas, který je stále také ještě ministrem práce a sociálních věcí. Jedno velmi důležité téma - Německo, Rakousko, dva poslední státy staré Evropské unie, ve kterých nemůžeme bez omezení pracovat. Obě země znovu potvrdily, že i po 1. květnu pro nás bude jejich pracovní trh stále částečně zavřený. Za chvilku podrobnosti. Pane ministře, ne že bychom všichni toužili po práci v˙Německu nebo v˙Rakousku, ale čím to je, že ty dvě země se stále brání tomu, aby nám otevřely zcela svůj trh?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
No, to by byla otázka na rakouského nebo německého politika, protože popravdě řečeno

Moderátor (Helena Šulcová):
Vy s nimi jednáte.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Objektivní důvod neexistuje. V˙Německu všeho všudy, v˙80 milionovém Německu pracuje 13 tisíc občanů České republiky, v˙Rakousku pouze 5 tisíc občanů České republiky a dokonce ten počet v˙Rakousku se snižuje. Já musím říci, že ty důvody jsou vnitropolitické, je to snaha populisticky sbírat body na obavách vlastních obyvatel ze situace na trhu práce. Žádný objektivní důvod k˙tomu neexistuje. Na druhé straně bych chtěl připomenout, že dvě další země, to znamená Belgie a Dánsko, zrušily svá omezení, čili v˙tuto chvíli k˙1. květnu pouze dvě členské země, poslední dvě členské země budou uplatňovat omezení proti volnému pohybu. Tady bych chtěl připomenout, že když jsme vstoupili do Evropské unie, tak nám uvolnily svůj pracovní trh pouze tři země, bylo to Švédsko, Irsko a Velká Británie. Dnes vlastně s˙výjimkou dvou zemí všude máme volný přístup a i z˙té staré původní patnáctky jsou to vlastně jenom tyto dvě země. Takže já to vidím jako pozitivní krok, já to vidím, to, že jsme přesvědčili Belgii a Dánsko, aby ustoupilo od pokračování tohoto omezení, vidím jako jeden z˙pozitivních výsledků českého předsednictví EU.

Moderátor (Helena Šulcová):
A právě nemáme my jako české předsednictví nějaké páky právě na Německo a Rakousko, abychom je přesvědčili?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Nemáme žádné zvláštní páky, my jsme jednali mnohokrát, já jsem měl x a x jednání s˙představiteli Belgie, Dánska, Německa, Rakouska, s˙jejich ministry pro zaměstnanost nebo ministry práce, prakticky na každém jednání rady ministrů pro zaměstnanost jsem se s˙nimi setkával na bilaterálních jednáních a je skutečností, že se nám podařilo dvě z˙těchto zemí přesvědčit, dvě se nám nepodařilo přesvědčit a já to považuji za pozitivní výsledek. Přece jenom v˙tuto chvíli s˙výjimkou Rakouska a Německa máme přístup na pracovní trhy všude okolo nás.

Moderátor (Helena Šulcová):
A co třeba Němcům říct, že když nás nepustí oni na svůj pracovní trh, tak my neschválíme Lisabonskou smlouvu, o kterou oni tolik stojí? Dá se takhle vyjednávat?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
To by bylo vyjednávání na hranici vydírání, nemyslím si, že by to přineslo pozitivní efekt.

Moderátor (Helena Šulcová):
To říká ministr práce a sociálních věcí v˙demisi, Petr Nečas, ve 20 minutách Radiožurnálu. Vy jste dnes, pane ministře, spolu s˙ministrem školství představili plán změn v˙péči o ohrožené děti. Co nejzásadnějšího tato změna má přinést?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Má přinést především to, že přesuneme důraz na prevenci. Protože dneska velmi často pomáháme rodině v˙uvozovkách tím, že když se ocitne v problémech, tak jí odebereme děti a dáme je do dětského domova. Zatímco kdyby se včas zasáhlo, pomohlo se konkrétní rodině v˙obtížích řešit konkrétní problémy, zpravidla sociální, tak by ty děti nemusely ty rodiny opouštět a mohly by dál vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. Já teď nemluvím o dětech, které jsou týrané nebo zneužívané, to je jiná kategorie, ale většina

Moderátor (Helena Šulcová):
Spíš v takových těch rizikových rodinách třeba, aby sociální pracovník dřív zasáhl, řekněme.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Včas se zasáhlo, pomohlo se té rodině řešit její konkrétní situace bez toho, aby se odebíraly děti. Dalším bolestivým problémem je, že u nás máme příliš mnoho dětí v˙ústavní péči. Je to více než 20 tisíc dětí. Ten trend v˙moderních západních zemích je dávat přednost náhradní rodinné výchově pěstounského typu. My v˙současné době máme zhruba 20 tisíc dětí v˙ústavech, v˙ústavní péči, zhruba 7,5 tisíce dětí v˙pěstounské péči, máme zhruba pět tisíc pěstounských rodin. Potřebujeme zvýšit počet pěstounských rodin, abychom ty děti, které dneska umisťujeme do ústavu, mohli dávat do tohoto přirozeného rodinného prostředí.

Moderátor (Helena Šulcová):
Jakým způsobem ale toho dosáhnout, to znamená, bude se třeba profesionalizovat pěstounská péče? To je cesta zřejmě.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Je to široká škála opatření, které chystáme, počínaje tím, že odebrání dítěte z˙rodiny by měl být až ten poslední krok, kdy už opravdu té rodině nejde jinak pomoci. To znamená, intenzívní terénní sociální práce s˙tou ohroženou rodinou, až po to, že se opravdu musí vytvořit systém širšího používání pěstounských rodin. Dnešní pěstounské rodiny pracují profesionálně ve smyslu opravdu kvalitní péče o děti, abychom to nestavěli do roviny, že je to neprofesionální péče, ale

Moderátor (Helena Šulcová):
Ne, tak jsem to nemyslela.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já vím, ale já to teď říkám kvůli posluchačům, aby si nemysleli, že je to nějaká amatérská péče. Je to profesionální kvalitně prováděná péče, ale je skutečností, že i větší zainteresovaností prostě k˙vytvoření systému profesionálních pěstounů v˙tom dobrém slova smyslu, kteří se tím jako kdyby živí, já na tom nevidím nic špatného, tak vytvoříme systém, kdy nebudeme muset dávat tolik dětí do ústavní péče.

Moderátor (Helena Šulcová):
A máte nějakým způsobem propočítáno, kolik z˙těch zhruba 20 tisíc dětí by mohlo právě třeba najít své místo v˙nějaké takové pěstounské rodině?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tam musíme rozlišovat, protože zhruba polovina těchto dětí jsou děti v˙domovech pro zdravotně postižené děti a mládež, které jsou tam zpravidla z˙rozhodnutí svých zákonných zástupců, nejčastěji rodičů, třeba přes týden, na víkendy jezdí pravidelně domů, protože mají třeba nějaké těžké fyzické postižení nebo mentální postižení. Těch zbývajících 10 tisíc dětí je něco jiného, ty jsou v˙kojeneckých ústavech, diagnostických ústavech a dětských domovech a na ně především musíme zacílit tuto zvýšenou pěstounskou péči nebo zvýšenou možnost pěstounské péče, protože především tyto děti jsou v˙ústavech zbytečně.

Moderátor (Helena Šulcová):
Ale na druhou stranu kolik z˙nich tedy by mohlo najít uplatnění, máte nějaké propočty na to, že třeba, samozřejmě ideální by bylo, aby všechno, ale tak to je ideální stav, tolik pěstounských rodin není.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Tolik není, na druhé straně bychom s˙vaničkou neměli vylívat i dítě. Skutečně v˙dětských domovech pracují profesionálové, lidé, kteří dělají pro ty děti, co mohou, ale ten typ péče jako takový není vždy vhodný. To znamená, my musíme minimalizovat počet dětí v˙ústavní péči, ale neznamená to, že absolutně tento typ péče zanikne, protože řada dětí nejsou třeba vhodné pro umístění pěstounské péče. Existuje takzvaný syndrom odmítaného dítěte. Jestliže dítě je odmítnuto ve čtvrté nebo v˙páté rodině a takové případy se také stanou, tak je asi lepší, aby opravdu zůstalo raději v˙tom dětském domově. Takže znamená to opravdu zvýšit počet pěstounských rodin v˙podstatě na dvojnásobek, jde to podle mého názoru udělat v˙časovém horizontu 3-4 let. Samozřejmě, že to bude stát nějaké finanční prostředky, ale je to pozitivní krok, protože zase ušetříte za tu ústavní péči, která je v podstatě nejdražší. Tam jedno dítě stojí přes 20 tisíc měsíčně, které jsou veřejné výdaje na jedno dítě v ústavní péči.

Moderátor (Helena Šulcová):
Na druhou stranu končíte ve své funkci za pár týdnů, nespadnou všechny tyto plány pod stůl?

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Já pevně věřím, že ne. My chceme apelovat na vládu, která přijde po nás, aby se tomu věnovala. Jsme přesvědčeni, že je to téma nestranické, chcete-li téma nepolitické, myslím si, že všem slušným lidem v˙této zemi včetně politiků by mělo jít o to, abychom měli moderní systém péče o ohrožené děti. Těch ohrožených dětí je u nás podle, když spočítáme klienty kurátorů dětí a mládeže, až 45 tisíc a všichni asi tušíme, že v˙mnoha ohledech je to pouze špička ledovce, ta, která je odhalena, které se věnuje veřejná správa. Takže toto by se mělo stát věcí, která není předmětem nějakého stranického střetu a jakákoliv další vláda, která přijde, i vláda po předčasných volbách bez ohledu na její personální a stranické složení, by v˙této transformaci měla pokračovat.

Moderátor (Helena Šulcová):
Místopředseda ODS a ministr práce a sociálních věcí v˙demisi byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, na shledanou.

Host (Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí):
Na shledanou.

Moderátor (Helena Šulcová):
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu, Helena Šulcová přeje hezký den.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.5.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:50.