Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/12862-21 Statistika volby délky čerpání rodičovského příspěvku za rok 2008

Dotaz:

(ze dne 13.2.2009)

Dobrý den, ráda bych požádala o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb.:
Dotaz: Statistika volby délky čerpání rodičovského příspěvku za rok 2008 (celkový počet žadatelů o poskytnutí rodičovského příspěvku, počty žadatelů žádajících o 2 letou, 3 letou a 4 letou variantu čerpání rodičovského příspěvku a počty, kterým bylo dané čerpání přiznáno), případně statistika celorepubliková i dle jednotlivých částí republiky.

Odpověď ředitelky odboru rodiny a dávkových systémů:

Vážená paní,
Vámi požadované informace ohledně počtu žádostí o dvouletou, tříletou a čtyřletou variantu čerpání rodičovského příspěvku a o počtech žadatelů, kterým bylo dané čerpání přiznáno nejsou z hlediska koncepce zákona a jeho realizace podstatné, a proto se na MPSV průběžně nesledují.

Počty podaných žádostí o rodičovský příspěvek se nedají zjistit ani z centrální databáze příjemců, kterou MPSV spravuje a kde jsou evidováni pouze příjemci dávek, tzn. osoby, kterým jsou dávky již vypláceny. Počty žádostí (podaných, přistěhovalých, vyřízených, zamítnutých a prodloužených) jsou evidovány pouze na jednotlivých úřadech práce, jakožto provozní informace o zpracovávané agendě a pracovním zatížení příslušných pracovníků (ale ani zde nejsou členěny podle požadované varianty čerpání rodičovského příspěvku).

Tyto údaje o celkových počtech žádostí by se sice daly získat, ale znamenalo by to „sehrávání“ jednotlivých dat za každý úřad práce a každý měsíc roku 2008 a jejich následné zpracování. Tato práce by si časově vyžádala minimálně 2 až 3 týdny a byla by odborně i časově dost náročná. Proto by se musela již zadat v režimu placeného zpracování dotazu. Proto, prosím, zvažte, zda o tyto informace máte skutečně zájem.

Pro základní orientaci v rozložení jednotlivých variant čerpání rodičovského příspěvku Vám mohu poslat informaci o průměrných počtech příjemců rodičovského příspěvku za rok 2008, ve členění podle jednotlivých výší příspěvku (tedy podle variant čerpání) a věku dítěte:

Výše příspěvkuVěk dítěte (v letech)
0 až 11 až 22 až 33 až 44 až 7
Zvýšená výměra4 2161 157000
Základní výměra s volbou40 44372 83123 02900
Základní výměra bez volby37 46729 3663827402 442
Snížená výměra05 89068 67670 5160

Pozn.:

  1. V základní výměře bez volby jsou příjemci, kteří volbu doby čerpání rodičovského příspěvku doposud neprovedli (jejich děti nedosáhly zákonem stanovené věkové hranice) a příjemci, kteří pečují o zdravotně postižené děti.
  2. Ve snížené výměře jsou v roce 2008 příjemci, kteří provedli volbu 4 leté doby čerpání rodičovského příspěvku a příjemci, kteří splňují přechodná ustanovení zákona (tzn. v době účinnosti nové úpravy rodičovského příspěvku byly jejich děti nad věkovou hranicí pro možnost volby).
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 04:26.