Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/19642-114 Informace týkající se vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Dotaz:

(ze dne 7. 3. 2009)

Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o následující informace týkající se vedení registru oznámení podle zákona č. 159/1006 Sb., o střetu zájmů:

 1. Kolik obdrželo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán podle uvedeného zákona o střetu zájmů do 28.2.2009 žádostí o nahlížení do registru oznámení?
 2. Kolik z těchto žádostí bylo podáno ze strany novinářů a kolik ze strany „běžných“ občanů?
 3. Kolik z těchto žádostí se týkalo nahlížení do elektronického registru a kolik do písemného registru?
 4. Kolik bylo podáno oznámení podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů za rok 2007 a kolik za rok 2008 (opět podle stavu ke dni 28.2.2009)?
 5. Kolik podalo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán žalob pro porušení povinnosti podle zákona o střetu zájmů ve znění před novelou č. 216/2008 Sb. a jaký byl jejich výsledek?
 6. Kolik podalo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán oznámení o podezření z přestupku podle zákona o střetu zájmů ve znění po novele č. 216/2008 Sb.?

Informace mi, prosím, zašlete na elektronickou adresu. Za poskytnutí informací předem děkuji.

Odpověď ředitele odboru lidských zdrojů a odborných agend:

Vážená paní,
obdržel jsem Vaši žádost o poskytnutí informací, týkajících se vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. K tomu Vám sděluji, že

 1. K 28. 2. 2009 ministerstvo obdrželo 9 žádostí o nahlížení do registru oznámení.
 2. Ministerstvo neregistruje, zda osoba žádající o nahlížení do registru je novinář, či nikoliv. Dle zákona žádost musí obsahovat pouze jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadateli a údaj o tom, zda bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě.
 3. Vzhledem k tomu, že někteří žadatelů požadovali oba způsoby nahlížení, byly 4 žádosti o přístup do písemného registru a 9 žádostí do elektronické verze.
 4. Za rok 2007 bylo podáno 903 oznámení. Za rok 2008 bylo podáno 97 oznámení.
 5. Ministerstvo jako evidenční orgán nepodalo žádnou žalobu pro porušení povinnosti podle zákona o střetu zájmů ve znění před novelou č. 216/2008 Sb.
 6. Ministerstvo jako evidenční orgán nepodalo žádné oznámení o podezření z přestupku podle zákona o střetu zájmů ve znění po novele č. 216/2008 Sb.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:18.