Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Zaměstnanost:

Výzva Školení je šance

Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty mohou předkládat od 23. března 2009 projektové žádosti prostřednictvím webové aplikace Benefit7. Žádost bude přístupná pro vyplnění on-line přímo na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici Pokyny Řídícího orgánu, které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Po vyplnění je třeba žádost vytisknout a zaslat také v listinné podobě na MPSV – Řídící orgán.

Pro žadatele je zřízena hotline adresa benefit7@mpsv.cz, na kterou mohou posílat případné dotazy technického rázu.

Projekty je možné předkládat průběžně až do konce roku 2009. Dílčí uzávěrky příjmu projektů a jejich hodnocení a výběr probíhá v třítýdenních intervalech tak, aby finanční prostředky bylo možné přidělit a čerpat v nejkratších možných termínech. První uzávěrka je 14. dubna 2009.

Kromě nákladů na realizaci vzdělávání mohou být zaměstnavatelům hrazeny i náklady na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po celou dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávacích kurzů. Výše podpory může být v určitých případech až 100 % celkových nákladů; při omezení z důvodu pravidel veřejné podpory se zaměstnavatelé budou podílet určitou procentní částí svými finančními prostředky. Stanovení míry podpory závisí jednak na typu vzdělávání (obecné/specifické), na velikosti podniků a také na režimu veřejné podpory.

V rámci této výzvy bude podpora poskytnuta v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, buď v režimu de minimis, dle blokové výjimky na vzdělávání v souladu s nařízením ES č. 800/2008 nebo dle tzv. „dočasného rámce podpory“.

Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání
SubjektySpecifické vzděláváníObecné vzdělávání
Velké podniky v ČR25 %60 %
Střední podniky35 %70 %
Malé podniky (včetně mikropodniků)45 %80 %
Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků
SubjektySpecifické vzděláváníObecné vzdělávání
Velké podniky v ČR35 %70 %
Střední podniky45 %80 %
Malé podniky (včetně mikropodniků)55 %80 %
Příklad:

Tabulka uvádějící výpočet úhrady osobních nákladů na zaměstnance za dobu strávenou na školení (příklad při výši mzdových nákladů 15 000 Kč/měsíc, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění); zaměstnavatel: střední nebo malý podnik, různé formy režimu veřejné podpory.

Veřejná podpora pro střední podnikVeřejná podpora pro malý podnik
Intenzita podpory (%)Náklady hrazené z OP LZZNáklady hrazené podnikemIntenzita podpory (%)Náklady hrazené z OP LZZNáklady hrazené podnikem
Podpora de minimis10015 000,000,0010015 000,000,00
Obecné vzdělávání7010 500,004 500,008012 000,003 000,00
Obecné vzdělávání pro znevýhodněné8012 000,003 000,008012 000,003 000,00
Specifické vzdělávání355 250,009 750,00456 750,008 250,00
Specifické vzdělávání pro znevýhodněné456 750,008 250,00558 250,006 750,00
Podpora dle dočasného rámce10015 000,000,0010015 000,000,00

Celková výše prostředků

Na výzvu bylo vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč, výše podpory pro jednotlivé projekty byla stanovena následovně:

  • Projekty regionální:
    • Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč
    • Maximální výše podpory na jeden projekt: 7 mil. Kč
  • Projekty nadregionální (realizované ve dvou a více regionech ČR):
    • Minimální výše podpory na jeden projekt: 2 mil. Kč
    • Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.4.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2017 000 19:47.