Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Právní předpisy » Právní výklady » Výklad MPSV k zařazování zaměstnanců, kteří vykonávají přímou obslužnou péči o klienty v zařízeních sociální péče (Ústavy sociální péče, domovy důchodců) do povolání a příslušné platové třídy:

Dodatek k výkladu o sociální péči ze dne 1.7.2002

Na základě výsledku společného jednání zástupců MPSV a OSZSP ČR konaného dne 1. října 2003 týkajícího se zařazování zaměstnanců, kteří vykonávají přímou obslužnou péči o klienty v zařízeních sociální péče do povolání a příslušné platové třídy, vydává MPSV dodatek k "Výkladu" ze dne 1.7.2002.

Tento dodatek upřesňuje některé pojmy používané ve "Výkladu" a konkretizuje Ministerstvem práce a sociálních věcí doporučovaný způsob zařazování výše citovaných zaměstnanců do povolání a příslušné platové třídy.

 1. Výklad se vztahuje pouze na přehodnocování pracovních náplní pomocných zdravotnických pracovníků - "sanitářů" zařazených v současné době do 3. nebo 4. platové třídy.
 2. Zařadit zaměstnance uvedené v bodě 1 do platové třídy podle povolání "pracovník sociální péče" dle příkladů prací uvedených ve "Výkladu" a v současné době i v nařízení vlády č. 331/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, lze pouze za předpokladu, že zaměstnavatel na zaměstnanci nevyžaduje žádné práce zdravotnického charakteru týkající se zdravotní nebo ošetřovatelské péče.
 3. Je nutné plně respektovat platné právní předpisy týkající se zdravotnických pracovníků, jedná se především o:
  • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu;
  • Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví;
  • Směrnici MZ č. 10/1986, o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků;
 4. Uplatnění doporučovaného postupu musí předcházet organizační změna, ze které jednoznačně vyplyne rozdělení komplexní péče na obslužnou péči a odborné doplňkové služby. Obslužná péče se dále dělí na přímou obslužnou péči a základní výchovnou péči. Odborné doplňkové služby jsou rozděleny na zdravotnické (ošetřovatelské), vychovatelské, sociální a pod.

  V zařízeních sociální péče jsou pro jednotlivé činnosti používány především následující příklady prací, které jsou uvedeny:
  • pro přímou obslužnou péči v nařízení vlády č. 331/2003 Sb., pod body č. 24 a 25;
  • pro základní výchovnou péči v nařízení vlády č. 469/2002 Sb., 2. část povolání 2.8.1 "pracovník sociální péče" příklad 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3;
  • pro odborné doplňkové služby v nařízení vlády č. 469/2002 Sb., 2. část zejména pro následující povolání:
   1. zdravotnické služby v povoláních
        2.19.1 "sanitář" příklad 2.01, 4.01 
        2.19.5 "masér" příklad 5.01, 5.02 
        2.19.6 "ošetřovatel" příklad 5.01, 6.01 
        2.19.8 "sestra" příklad 7.01, 8.01, 9.01 
        2.19.9 "dietní sestra" příklad 7.01, 8.01 
        2.19.10 "ergoterapeut" příklad 7.01, 8.01, 9.01 
        2.19.11 "fyzioterapeut" příklad 7.01, 8.01, 9.01 
        2.19.23 "lékař" příklad 13.01, 14.01
   2. vychovatelské služby v povoláních
        2.16.1 "mistr odborné výchovy" příklad 9.2 
        2.16.5 "vychovatel" příklad 8.2., 8.3, 8.4, 9.6, 9.7, 9.8, 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1
   3. sociální služby v povolání
        2.8.2 "sociální pracovník" příklad 7.1, 8.1, 9.1, 10.3
 5. Organizační struktura je plně v kompetenci zaměstnavatele. Je nutné zachovat soulad mezi organizačním řádem, organizačním schématem, funkčním schématem a popisem prací. V popisech "pracovníků sociální péče" nesmí být ze strany zaměstnavatele vyžadována žádná ošetřovatelská nebo zdravotnická péče. Vedoucí zaměstnanec řídící zdravotnický úsek nebo oddělení může na základě rozhodnutí zaměstnavatele řídit nejen odborné zdravotnické a ošetřovatelské činnosti, ale i další činnosti nezdravotnické, tedy i zaměstnance vykonávající přímou obslužnou péči dle příkladů prací uvedených v katalogu prací pod názvem povolání "pracovník sociální péče".
 6. Nedostatek finančních prostředků není důvodem k přeřazování pomocných zdravotnických pracovníků - sanitářů do povolání pracovník sociální péče. Jakékoliv další organizační změny prováděné v daném zařízení sociální péče z titulu rozhodnutí zaměstnavatele nelze v žádném případě spojovat s postupem doporučovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ve "Výkladu" ze dne 1. 7. 2002.

Mgr. Bedřich   M y š i č k a,   v. r.
ředitel ekonomického odboru

Autor: Odbor 62
Poslední aktualizace: 18.4.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 22:34.