Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Duben:

Petr Nečas: Nedělní partie (PRIMA TV)

Moderátor
V každém případě vláda, ať už se bude jmenovat jakkoliv a jakkoliv bude sestavená, bude mít před sebou jeden velký problém, bude muset bojovat s rostoucí nezaměstnaností.

Autor
O připravovaném zákoníku práce, který počítá s uvolněním pravidel pracovněprávních vztahů a má vést k větší pružnosti trhu práce, by podle odstupujícího ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase měla rozhodnout následující překlenující vláda ještě do předčasných voleb. Navrhované znění zákoníku vadí odborům, podle nich prý může podnikatelům posloužit jako návod, jak zneužít krize ve svůj prospěch na úkor zaměstnanců. Na novém zákoníku jim vadí zejména údajná možnost dát pracovníkům výpověď bez udání důvodu. Podle Petra Nečase však zákoník s ničím podobným nepočítá, zaměstnancům podle odborářů nyní kvůli krizi údajně hrozí drastické omezení práv, propouštění, snižování mezd, živoření v nezaměstnanosti a znehodnocení důchodu.

Moderátor
Jenom připomeňme, že přes 60% Čechů se bojí nezaměstnanosti a obává se, že přijde o práci a v tuhle dobu se připravuje nový zákoník práce, který podle odborářů ten strach ještě zvýší, protože tak, jak oni tvrdí, podle nového zákoníku práce budou moct o tu práci přijít rychleji a snadněji.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Já musím říci, že toto je samozřejmě nepravdivé tvrzení. Základním důvodem této novely zákoníku práce je naopak umožnit rychlejší vytváření nových pracovních míst.

Moderátor
Ale zároveň také rychlejší propouštění.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Protože všude na světě platí, že čím je pružnější přechod z jednoho pracovního místa na druhé, což je na jedné straně snadnější propouštění, na druhé straně rychlejší najímání pracovníků, tím je nezaměstnanost nižší.

Moderátor
Teď máme ale situaci, že najmout člověka trvá minutu, propustit ho trvá 3 měsíce.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
No přesně. Ve skutečnosti ne 3 měsíce, ale 5 měsíců i s výpovědní lhůtou. To znamená, ve chvíli kdy se například stane, že některá firma projde touto ekonomickou recesí, začnou jí přibývat objednávky, bude potřebovat zvyšovat produkci, tak si začne rozmýšlet najímání pracovníků, právě v obavě, že neuvidí světlo na konci tunelu.

Moderátor
Česky řečeno, že se jich potom nebude moct zbavit.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Říkáte to trošku zjednodušeně, ale je to tak a začne to řešit jinými způsoby. Začne to řešit přesčasy, smlouvami na dohodu, najímáním přes Schwarz systém, prostě všemi možnými způsoby, prostě jenom aby náhodou nevytvořila nové pracovní místo a neumožnila zaměstnat člověka na řádný pracovní poměr.

Moderátor
Co tedy vy navrhujete?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
My navrhujeme pružnější najímání pracovníků, ale já chci teď zdůraznit jednu věc. Trošku se ocitáme v umělé diskusi, všichni víme, že vládě byla vyslovena nedůvěra, tento návrh je teď v připomínkovém řízení, to znamená neexistuje žádný vládní návrh, to připomínkové řízení a předložení do vlády bude zřejmě již v horizontu té přechodné, překlenovací letní vlády, ta rozhodne definitivně co s tímto zákonem. Já bych chtěl říci, že tady jsou dva základní zdroje toho zákona. První, na který musíme reagovat, je rozhodnutí Ústavního soudu z loňského roku, které řeklo, že některá ustanovení zákoníku práce jsou v rozporu s ústavou a druhý zdroj, když jsme vytvořili speciální expertní panel odborníků na pracovní právo, kteří dali náměty doporučení co by se mělo v našem zákoníku práce zlepšit, aby to bylo bylo ku prospěchu ekonomiky a zaměstnanců. My jsme spojili tyto dva zdroje do jednoho návrhu, který ale za situace, kdy je tady vláda, která je v demisi, kdy není jasná nějaká parlamentní většina ve Sněmovně..

Moderátor
Já nevím jestli tomu všemu rozumím.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Bude muset být zřejmě zredukován pouze na ten návrh, který se týká rozhodnutí Ústavního soudu.

Moderátor
Dobře, ale řekněte, kdyby to bylo podle vaší ideální představy, jak by vypadalo propouštění pracovníků?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Propouštění pracovníků by vypadalo tak, že bychom navrhli, aby část této zodpovědnosti na sebe dokonce převzal stát, to znamená minimálně za 1 měsíc výpovědní lhůty, ten by se přesunul na podporu v nezaměstnanosti, jejíž pobírání by se prodloužilo z pěti měsíců na na 6 s tím, že první měsíc by bylo dokonce 100% platu, aby se ulehčilo podnikům a zkrátilo se odstupné, současně by se zkrátila výpovědní lhůta o jeden měsíc a tento měsíc by se také přesunul do odstupného.

Moderátor
Takže pojďme si to říct, vy u mě pracujete a já se vás chci zbavit, produkce není, zakázky nejsou.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Pojďme si to obrátit, já bych se chtěl zbavit vás, takže Petře..

Moderátor
Já jsem šéf!

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
No, já jsem ministr, pane šéfredaktore.

Moderátor
Ne, to je taková hra, jak by to bylo?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Dobře. Stávající stav je takový, že mám 2 měsíce výpovědní lhůtu a 3 měsíce odstupného, náš komplexní návrh, který jsme chtěli předložit v rámci tripartity, by spočíval v tom, že by byla jednoměsíční výpovědní lhůta.

Moderátor
Čili 1. května už bych vás neviděl.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Tříměsíční odstupné.

Moderátor
Které bych zaplatil já?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Které byste zaplatil vy a první měsíc podpory v nezaměstnanosti, jejíž pobírání by se z pěti měsíců prodloužilo na 6 měsíců, by dostal nezaměstnaný 100% čistého platu, v tomto případě bez stropu.

Moderátor
Tak v každém případě, možná, že tahle diskuse byla možná trochu umělá, protože nevíme jak ten zákoník dopadne.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Je v připomínkovém řízení, jak říkám, podle mého hlubokého přesvědčení jsme povinni v tomto volebním období minimálně reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu.

Moderátor
Co určitě umělé není je ta rostoucí nezaměstnanost a realita, která je kolem nás. Nejenom odboráři, ale i ekonomové odhadují, že to nejhorší, co nás čeká, přijde teprve na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí, že tam budou dobíhat ty problémy, že tam se bude to číslo zvyšovat nejrychleji, protože lidé přijdou o práci právě díky té pětiměsíční výpovědní lhůtě v tu dobu. Je to i odhad Ministerstva práce a sociálních věcí?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Kdybyste si pustili, mám mediální vyjádření z listopadu, prosince nebo začátku ledna, tak jsem přesně říkal, že zřejmě lze tu kulminaci očekávat na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí. Je to skutečností, nicméně je tady celá řada faktorů, které například ukazují teď podle čerstvých dat, které mám k dispozici, že tempo nárůstu nezaměstnanosti se zpomaluje, uvidíme zda dostane nějakou novou dynamiku v letních měsících a na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí. Ale já bych chtěl zdůraznit jednu věc, nezaměstnanost u nás roste, ano. Musíme udělat všechno pro to, aby maximum lidí nepřišlo o svou práci, je to věc taková, že dnes opravdu přichází o práci lidé, kteří třeba byli zvyklí pracovat celý život, nikoli žádní lemplové nebo kdo by byl prostě špatný pro ten podnik.

Moderátor
S dovolením připomenu jednu věc, že podle všech psychologických průzkumů tady nejde jenom o peníze, tady nejde jenom o to, že ti lidé nebudou mít prostředky na obživu, ale jde také o to, že podle psychologických průzkumů je tohle pro člověka druhá nejhorší situace po úmrtí jeho nejbližšího partnera.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Ano, protože to je ztráta existenční jistoty. Právě proto my chceme zintenzivnit práci s lidmi, kteří přijdou o zaměstnání, právě proto platí od ledna novela zákona o zaměstnanosti, kde s každým jednotlivým nezaměstnaným bude individuálně pracováno, s každým z nich bude vypracován nejpozději do pěti měsíců jeho nezaměstnanosti individuální aktivizační plán, společně s poradcem přesně dohodnou jaké kroky má dělat, aby se pokusil znovu zaintegrovat se na trh práce. Výrazným způsobem jsme rozšířili programy školení a vzdělávání ve firmách, 3,3 miliardy jdou na dva vzdělávací programy, které umožní firmám v době, kdy mají pokles poptávky po svém zboží, tak aby nepropouštěly lidi, aby je neposílaly za 60% platů domů, ale aby pro ně organizovaly školící a vzdělávací programy.

Moderátor
Už se firmy hlásí o ty peníze?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Už se firmy hlásí, je o to obrovský zájem, spustili jsme to 23. března, jsou to dva programy Školení je šance a Vzdělávejte se, ten zájem je velký. A právě to umožní firmám, aby zbytečně nepropouštěly a například zvyšovaly kvalifikaci a vzdělání svým pracovníkům.

Moderátor
Řekněte mi ještě jednou, já jsem vás vyhodil před chvílí, nemáte práci, co pro mě stát udělá, pro vás tedy?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Za prvé, samozřejmě vám dá podporu v nezaměstnanosti, za druhé, během prvních pěti měsíců s vámi vypracuje poradce na Úřadu práce.. Vy si myslíte, že vy jste imunní proti propuštění?

Moderátor
S vámi.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Teď mluvíme o mně, ale já si myslím, že i v médiích se může stát, že budou propuštěni.

Moderátor
Určitě, můžeme se vsadit, kdo bude dýl šéfredaktorem nebo ministrem, zatím to s váma nevypadá moc dobře.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Zatím vedete, pane šéfredaktore. Dobře, se mnou sestaví do pěti měsíců individuální aktivizační plán, bude mi nabídnuta rekvalifikace, teď se zlepšením počasí a vůbec podmínek se více rozjedou programy veřejně prospěšných prací a samozřejmě je tady snaha vytvářet i nová pracovní místa v rámci programu aktivní politiky zaměstnanosti. Čili ten stát se na mě nevykašle, bude se mnou individuálně pracovat, budou se mi věnovat na úřadu práce, budou hledat nejlepší cesty, jak třeba prostřednictvím rekvalifikace mi naleznou nové pracovní místo. Vedle toho je stát připraven tam kde je větší lokální nezaměstnanost, podpořit třeba hromadnou dopravu, autobusové spoje, aby bylo možné dojíždění pracovníků tam kde třeba ještě ta práce je. My tady máme ještě 60 tisíc volných pracovních míst, dobíhají povolení pro zahraniční pracovníky a podobně.

Moderátor
Pane ministře, máme ale poslední čísla z února, 7,4% lidí jsou bez práce. Jaké jsou vaše odhady jak se to bude dál vyvíjet?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
No tak já očekávám, oficiální údaje vyběhnou až teď po víkendu, že nezaměstnanost teď za konec března bude zhruba 450 tisíc osob, což bude zhruba 7,8% míry nezaměstnanosti. Ale já chci zdůraznit dvě věci, já prosím, abyste mě je nechal doříct. Za prvé, za celé období srpen 2002 až 2006 byl průměrný počet nezaměstnaných 515 tisíc a dokonce v určitém období dosáhl až 570 tisíc. Dnes máme výrazně nižší nezaměstnanost, než za celé minulé volební období a za druhé, co chci zdůraznit, tato nezaměstnanost, jejíž růst je znepokojující, musíme proti ní bojovat, musíme dělat všechno co jde, nasadit tam veřejné zdroje, posílili jsme podpory o 5 miliard jenom za poslední dva týdny, na ty vzdělávací programy další 3,3 miliardy, je pořád pátou nejnižší v rámci Evropské unie. Čili je to znepokojující, musíme se s tím porvat, ale není to důvod k žádné panice, k žádné hysterii, musíme dělat konkrétní opatření pro konkrétní lidi, aby nám neuvízli na sociálních dávkách, aby co nejrychleji nalezli nová pracovní místa, protože vydělávat si na obživu prací je ten nejdůstojnější způsob jak si tu obživu zajistit.

Moderátor
Trochu složitý, ale je to pravda. V každém případě, ta čísla, která jste uváděl jsou pravdivá, ale je to slabá útěcha pro lidi, kteří o tu práci přijdou.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Ano, proto musíme vytvořit všechny podmínky pro to, aby nezůstali pasivně v sociální síti, abychom je aktivizovali, abychom jim dali nabídku rekvalifikací, aby se mohli vzdělávat a co nejrychleji si naleznout nové pracovní místo.

Moderátor
Pane ministře, to co mě zajímá je to, že odhady toho jak bude dál krize postupovat a jak bude třeba postupovat v České republice, jsou měsíc od měsíce černější. Sice tu a tam někdo říká, že už je světlo na konci tunelu a že už jsou vidět výhonky oživení a já nevím co ještě.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
To světlo na konci tunelu může být také to světlo vlaku, který jede na stejné koleji proti nám.

Moderátor
Přesně tak. Existuje teď pro Ministerstvo práce nějaký katastrofický scénář, který říká: Nezaměstnanost na konci roku bude tolik a tolik?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Já musím říct, že tato země zvládla nezaměstnanost, kdy dosáhla až 571 tisíc, že jich bylo v době ekonomického růstu, který byl okolo 5%, byla tady půlmilionová armáda nezaměstnaných. Mimochodem, kde tehdy byly demonstrace odborů? Ta nezaměstnanost tehdy byla dramaticky vyšší a nikdo nedemonstroval.

Moderátor
Odbory budou demonstrovat 16. května, sice není jasně proti komu..

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Přesně a za výrazně nižší nezaměstnanosti, než bylo tehdy, kdy nedemonstrovaly, ale my musíme zacílit ta opatření proti konkrétním lidem, to děláme, vytvářet v tuto chvíli katastrofické scénáře, k tomu není vůbec žádný důvod.

Moderátor
Musíte být ale přece připraveni na to, že bude nezaměstnaných na konci roku ne 8, ale 18%?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Myslím si, že to mohu prakticky považovat za krajně nepravděpodobné a velmi prosím, aby podobné výroky z úst šéfredaktora klíčového ekonomického deníku nevycházely.

Moderátor
Já se na to ptám.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Víte, že existuje teorie ekonomických racionálních očekávání, že velmi často se v ekonomice stane něco jenom proto, že o tom pořád mluvíme, že se to může stát.

Moderátor
Kvůli tomuhle další lidi nevyhodí, nebojte.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
No, je to krize důvěry v ekonomice, takže si dávejme pozor na podobná katastrofická čísla, není k tomu v tuhle chvíli žádný důvod, já osobně jsem přesvědčen, že se nezaměstnanost v tomhle roce bude pohybovat někde kolem osmi, maximálně desíti procent. Samozřejmě tu dynamiku za pár měsíců nikdo nezná, já to říkám s velkou licencí, s velkou výhradou neznalosti situace, ale my jsme připraveni posílit veškeré prostředky, o lidi bude postaráno, dostanou patřičné sociální dávky, budou jim nabídnuty patřičné školící programy, budou jim nabídnuty patřičné rekvalifikace, nevykašleme se na lidi, bude se snažit maximálně jim pomoci, aby tuto těžkou situaci zvládli, stát nebude lhostejný. Úřady práce vyvíjí obrovské úsilí a budou vyvíjet obrovské úsilí těm konkrétním lidem pomoci.

Moderátor
Pane ministře, vy teď předsedáte vlastně všem ministrům práce a sociálních věcí v Evropské unii, jak podle vás s tímhle bojuje EU? Uvědomuje si nebo dělá něco něco pro to, aby se proti nezaměstnanosti něco reálného učinilo nebo ne? Protože podle studií OECD Evropská unie na tom bude ze všech nejhůř, vyrovná se s tou vlnou nezaměstnanosti hůř, než Spojené státy nebo Japonsko. Na tohle téma měl být speciální summit v Praze, podle všeho nebude.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Podle všeho nebude, protože se vůči němu postavily právě některé země, které dejme tomu mají problémy s řešením problematiky zaměstnanosti.

Moderátor
Kdo konkrétně?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Myslím si, že není na pořadu dne, abych říkal informace z interních jednání, nicméně tady proběhne velmi důležité jednání se sociálními partnery na evropské úrovni, za účasti takzvané sociální trojky, což je předsednická země a dvě následující předsednické země, v tomto případě to budou premiérové Švédska a Španělska a jejich ministři pro zaměstnanost. Budou tady představitelé evropských zaměstnavatelů, evropských odborů, jejich zástupci na národní úrovni, zástupci některých dalších evropských struktur. Naším cílem je především mít ta opatření částečně koordinovaná, já to uvedu na konkrétním příkladu. Kdyby se například rozmohl ekonomický protekcionismus, což nemusí být jenom vůči dodávce zboží, ale například i vůči vysílání pracovníků, volnému pohybu pracovní síly, proti stávajícímu stavu, tak by to samozřejmě vedlo k ohrožení jednotlivých trhů práce čili ta koordinace spočívá v tom, že například si nebudeme zavádět ani skrytá nebo otevřená protekcionistická opatření.

Moderátor
Mluví Evropani o něčem podobném jako jste třeba mluvil vy na začátku, to je téma zpružnění trhu práce, změna v legislativě tak, aby se lépe dali lidé najímat i propouštět?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Ano, mluví se o tom. Mluví se o zpružnění trhu práce, mluví se o snížení vedlejších nákladů práce, což znamená mimochodem snížení sociálního pojištění, což přesně česká vláda dělá. Mluví se o větším rozšíření školících, vzdělávacích a rekvalifikačních programů, což mimochodem česká vláda přesně dělá.

Moderátor
Mluví se, ale bude to mít nějaký konkrétní výstup, máte nějaký konkrétní plán, který řekne: My proti krizi budeme bojovat těmito opatřeními na trhu práce?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Má to samozřejmě konkrétní plán, je to jakési menu, jakýsi jídelníček, ze kterého si členské státy vybírají přesně ta opatření, která provádí. Protože zase na druhou stranu, každý ten národní pracovní trh je individuální, jsou tam rozdílné zvyklosti, někde dokonce rozdílné zákonné podmínky, takže představa jednoho univerzálního celoevropského řešení, to je jako kdybychom chtěli všechny lidi v Praze obout do jedné velikosti bot, to by byl nesmysl a způsobilo by to obrovský problém. Čili je vytvořen jakýsi katalog, jakési menu opatření, které má použít ta členská země podle svých konkrétních podmínek a přesně touhle tou cestou postupujeme.

Moderátor
Pane ministře, vám také nezaměstnanost hrozí, když se sestaví vláda, v které nebudete, což je docela pravděpodobné?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
To je pravděpodobnost hraničící s jistotou, že v ní nebudu.

Moderátor
Jakou máte pracovní nabídku nebo pracovní budoucnost tedy?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Tak já jsem poslanec Parlamentu České republiky.

Moderátor
Který bude existovat ještě dalších 5 měsíců.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Zastupuji Zlínský kraj, takže já budu mít práce dost. I těch 5 měsíců, politická agenda je velmi nabitá a práce nad hlavu.

Moderátor
Vy poslanci máte potom taky docela dobré odstupné, když skončíte.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Mimochodem máme úplně stejné odstupné jako kdokoliv jiný, tři měsíční platy.

Moderátor
Tři měsíční platy, tak to zas není tak moc.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
V případě, že jste v Parlamentu ale tři roky, pokud jste kratší dobu, tak máte nižší.

Moderátor
V každém případě, vaše budoucnost je pořád v politice i po tom, co se děje teď s českou vládou?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
To ukáže budoucnost.

Moderátor
To musíte vy sám vědět, jestli chcete nebo ne.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Já jsem se nikdy na politiku neupínal, je docela možné, že v politice skončím teď nebo někdy v budoucnosti, já to považuji za krajně pravděpodobné, nechci být politikem do důchodu a rozhodne poptávka členské základny ODS a voličů, zda nadále v politice budu působit.

Moderátor
To byl Petr Nečas v Partii, pojďme se podívat jak dopadlo hlasování, kam mimochodem přišlo víc, než 10 tisíc hlasů, já to zdůrazňuji, že to je víc, než 10 tisíc hlasů, ne 10 tisíc lidí, 10 tisíc telefonátů nebo telefonů, které hlasovali, někteří víckrát. 55% říká, vadila by nám vláda, na jejímž sestavování by se podíleli komunisté, 45% ne. To zas není tak velký a jasný výsledek, pane ministře?

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Souvisí to možná s motivací jednotlivých aktérů, nicméně je to většina a to je potěšitelné. Většina respondentů v této, nikoliv reprezentativní, přesto pro mě rozsáhlé agendě je proti i nepřímé účasti komunistů na vládě. To je v pořádku.

Moderátor
Pane ministře, díky, že jste s námi byl dnes v Partii.

Petr Nečas, (ministr práce a sociálních věcí):
Na shledanou a také děkuji.

Moderátor
A vám děkujeme, že jste se na nás dívali, mějte se prima a nezapomeňte, Partie tady bude i příští neděli, do té doby na shledanou.

Zdroj: Prima TV, 5.4.2009

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 7.4.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 21:10.