Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální služby » Plánování sociálních služeb:

Obsah položky Kritéria kvality plánování sociálních služeb:

Kritéria kvality plánování sociálních služeb

Loga ESF, EU a MPSV

Kritéria kvality plánování sociálních služeb (dále Kritéria) jsou jedním z výstupů veřejné zakázky „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“1). Vznikl tak další z nástrojů podpory plánování sociálních služeb v obcích a krajích.

Kritéria kvality plánování sociálních služeb vznikala v průběhu 1. – 3. čtvrtletí roku 2007 v pracovní skupině; jejich první verze byla ověřena v několika městech ČR (Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Jindřichův Hradec, Olomouc, Praha 12, Tábor, Ústí nad Labem).

Postupně bylo vytvořeno osm klíčových oblastí, kterými jsou Legitimita, Popis aktuální situace, Kvalifikace a kompetentnost, Řízení procesu plánování, Zapojování, Plán rozvoje sociálních služeb, Informovanost, Zvyšování kvality procesu. Tyto oblasti se člení na jednotlivá kritéria a důkazy/indikátory.

Použití Kritérií by mělo vést k rozvíjení efektivních postupů v rámci plánování sociálních služeb. Mohou také sloužit jako sebehodnotící nástroj či jako vodítka při metodické a vzdělavatelské činnosti v procesech plánování sociálních služeb pro všechny, kteří se plánování sociálních služeb věnují.

Elektronickou verzi brožury představující výstupy z práce skupiny – Kritéria kvality plánování sociálních služeb lze nalézt v přiloženém souboru.

Poznámky pod čarou

1) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 1.4.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.8. 2019 000 21:34.